Význam slova "šesť" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 55 výsledkov (1 strana)

 • šesť, m. živ. i šiesti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 6: š. ľudí, korún;
  š-i chlapci

 • šesták -a m.

  1. rakúsko-uhorská minca, piaty diel zlatky

  2. hovor. dvadsaťhaliernik al. iná drobná minca

  nedostať (za niečo) ani š. nič;
  nestáť ani za š. mať malú hodnotu;

 • šestákový príd.

  1. k šesták (význ. 1)

  2. pejor. menej hodnotný, lacný: š. román

 • šesťboký príd. kt. má 6 strán: š. hranol

 • šesťčíslie -ia s. číslo vyjadrené 6 číslicami: koncové š.

 • šesťčlenný príd. zložený zo 6 členov: š-é družstvo

 • šesťdenný príd. trvajúci 6 dní, šesťdňový (význ. 1): š. zájazd

 • šesťdesiat, m. živ. i šesťdesiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 60: š. pretekárov, stromov

 • šesťdesiatina -y -tin ž. čísl. zlom. šesťdesiata časť celku, 1/60

 • šesťdesiatiny -tin ž. pomn. 60. narodeniny, šesťdesiatka

 • šesťdesiatka -y -tok ž.

  1. číslo 60

  2. čo je označené číslom 60 (pretekár, autobus, izba ap.)

  3. 60 jednotlivcov, jednotlivín tvoriacich celok: dožiť sa š-y veku 60 rokov;
  ísť š-ou rýchlosťou 60 km/hod.;

 • šesťdesiatkový príd.: mat. š-á sústava číselná sústava so základom 60

 • šesťdesiatnička -y -čiek ž.

 • šesťdesiatnik -a mn. -ci m. (približne) šesťdesiatročný človek;

 • šesťdesiatročný príd.

  1. trvajúci 60 rokov: š-é obdobie

  2. 60 rokov starý: š. muž

 • šesťdesiaty čísl. rad. k 60: š-e výročie;
  v š-ych rokoch min. storočia v rokoch 1860 – 1869

 • šesťdňový príd.

  1. trvajúci 6 dní, šesťdenný: š. zájazd, š-á motocyklová súťaž

  2. 6 dní starý: š. koláč, š-é mača

 • sesternica [-ť-] -e -níc ž. dcéra matkinho al. otcovho súrodenca: s. z matkinej strany;

 • sesternička -y -čiek ž. zdrob.

 • sesterský [-ť-] príd.

  1. k 1: s-á láska, pomoc

  2. blízky, spriatelený: s-á organizácia, s. podnik;
  bot. s-é bunky vzniknuté delením materskej bunky;

  sestersky prísl. úprimne, ako medzi sestrami;

 • sesterstvo -a s. sesterský vzťah;

 • šesťhran -a/-u m. geom. šesťboký hranol;

 • šesťhranný príd.: š-á matica, dlaždica

 • šestica -e -tíc ž. skupina 6 osôb, vecí: š. pretekárov

 • šestina -y -tín ž. čísl. zlom. šiesta časť celku, 1/6: š. sveta

 • šestka -y -tiek ž.

  1. číslo, číslica 6

  2. niečo označené číslicou 6 (izba, električka, pretekár ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (body ap.): (kockou) hodiť š-u

  3. 6 jednotlivín, jednotlivcov tvoriacich celok: základná š. (hráčov)

 • šesťkrát, šesť ráz neskl. čísl. nás. k 6: š. odpísať úlohu

 • šesťmesačný príd.

  1. trvajúci 6 mesiacov: š. kurz

  2. 6 mesiacov starý: š-é dieťa

 • šesťmiestny príd. kt. má 6 miest: š-e auto;
  š-e číslo zo 6 číslic

 • šesťnásobne čísl. nás. príslov.: š. väčší

 • šesťnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 6 ráz: š. víťaz;

 • šestnásť, m. živ. i šestnásti -ich čísl. zákl. vyj. počet a číslo 16: š. družstiev, stupňov

 • šestnástina -y -tin ž.

  I. čísl. zlom. šestnásta časť celku, 1/16

  II. hud. šestnástinová nota;

 • šestnástinový príd.

 • šestnástka -y -tok ž.

  1. číslo 16

  2. niečo označené číslom 16 (izba, električka, trolejbus ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (pivo ap.)

  3. hovor. pokutové územie (pri futbale)

 • šestonedelie -ia s. obdobie 6 týždňov po pôrode

 • šestonedieľka -y -ľok ž. žena v šestonedelí

 • šestorák -a mn. N a A -y m. jeleň s 3 vetvami na každom parohu

 • šestoraký čísl. druh. šiestich druhov: š-é zákusky

 • šestoro neskl. čísl. skup. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 6; pri iných podst. m. vyj. počet 6 ako súhrn: š. šiat, pančúch;
  š. jedál

 • sestra -y -tier/-tár ž.

  1. súrodenec žen. pohlavia: vlastná, nevlastná s., sú ako s-y veľmi sa podobajú

  2. stred. zdrav. pracovníčka; ošetrovateľka: zdravotná s., hlavná s., dobrovoľná s. Červeného kríža

  3. členka istého (obyč. náb.) spoločenstva: rehoľná s. rehoľníčka;

 • sestrička -y -čiek ž. zdrob.

 • šesťročný príd.

  1. trvajúci 6 rokov: š-é štúdium;
  š. výskum

  2. 6 rokov starý: š. chlapec

 • šesťsto neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 600: š. účastníkov, š. korún

 • šesťstotrinástka -y -tok ž. hovor. osob. auto zn. Tatra 613

 • šesťstotrojka -y -jok ž. hovor. osob. auto zn. Tatra 603

 • šesťtisíc neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 6000: š. divákov, korún;

 • šesťtisícový príd.: š. plat

 • šesťtýždenný príd. trvajúci 6 týždňov, šesťtýždňový

 • šesťtýždňový príd.

  1. trvajúci 6 týždňov, šesťtýždenný: š. študijný pobyt

  2. 6 týždňov starý: š-é psíča

 • šesťuholník -a m. geom. rovinný útvar so šiestimi uhlami;

 • šesťuholníkový príd.: š-á sústava (v kryštalografii)

 • šesťvalcový príd. kt. má 6 valcov: š. motor

 • šesťvalec -lca m. hovor.

  1. šesťvalcový motor

  2. vozidlo s takýmto motorom

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: rýchli, anjel, kíl, zub, kojiť, krokodíl, ustáliť, smieť, slepý, jarmo, vratká, snímať, kých, rumenec, turín
Ekonomický slovník: cms, gut, txr, tgc, hfcs, phs, črta, cao, xcb, hnv, tvc, grd, zb, shk, hac
Slovník skratiek: s60, c49, emz, mfy, s65, rozpočtový proces, Ã¥ Ã¥ k, dzm, dob, c20, zwl, hyr, ceh, žp, bq
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV