Význam slova "usta" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • ústa úst s. pomn.

  1. orgán na ľudskej tvári uspôsobený na prijímanie potravy a na hovorenie: veľké, široké ú., otvoriť ú., dať si cukrík do úst;
  dotknúť sa (niečoho) ú-ami;
  dozvedieť sa niečo z povolaných úst od kompetentnej osoby

  2. zool. orgán prijímania potravy niekt. živočíchov: ú. včiel, rýb

  expr. ú. ako vráta veľké;
  pozerať s otvorenými ú-mi začudovane;
  nevie (ani) ú. otvoriť je nesmelý;
  (ne)mať čo do úst položiť, vložiť (ne)mať čo jesť;
  odtrhnúť si od úst;
  žiť z ruky do úst biedne;
  → sliny sa mu zbiehajú v ú-ach;
  povedať niečo na celé, na plné ú. otvorene;
  hovoriť, povedať niečo (len) na pol úst odmerane, neochotne;
  vzal, zobral si mi to z úst práve som to chcel povedať;
  ísť z úst do úst šíriť sa (ústne);
  mať → plné ú. niečoho;

 • ustajniť dok. umiestniť v stajni, v maštali: spoločné u-enie dobytka;

 • nedok. ustajňovať

 • ustálene prísl.;

 • ustálenosť -i ž.

 • ustálený príd. kt. sa ustálil, stály: u-é pomery, zvyky, u. stav;
  lingv. u-é (slovné) spojenie;
  u. termín zaužívaný, vžitý;

 • ustáliť -i -ľ! dok.

  1. urobiť stálym: u. ceny, u. odborné názvy

  2. odb. zbaviť citlivosti voči svetlu: u. film

  3. určiť (význ. 1), stanoviť: u. výšku poplatku, u. termín sobáša;

 • ustaľovač -a m. odb.

  1. prostriedok na ustaľovanie: u. farieb, u. obrazu

  2. súčiastka písacieho stroja na nastavenie okraja

 • nedok. ustaľovať

  // ustáliť sa stať sa stálym: hladina sa u-la, počasie sa u-lo;
  odb. napätie sa u-lo;

 • nedok. ustaľovať sa

 • ustanovenie -ia s. úr. nariadenie, rozhodnutie: všeobecné u., u. zákona, závetu

 • ustanoviť dok.

  1. (úradne ap.) určiť, ustáliť, stanoviť: u. predbežný termín (zasadnutia)

  2. inštitucionálne, organizačne utvoriť, vymenovať: u. vládu, u. (masovú, záujmovú) organizáciu založiť

  3. poveriť funkciou, vymenovať: u. niekoho za nástupcu, u. obhajcu, poručníka;

 • ustanovizeň -zne ž. inštitúcia (význ. 1): kultúrna, sociálna u.

 • ustanovovací príd. ktorým sa niečo ustanovuje: u. dekrét

 • nedok. ustanovovať

  // ustanoviť sa vzniknúť, utvoriť sa: nová vláda sa u-la, u-l sa prípravný výbor;

 • nedok. ustanovovať sa

 • ustanovujúci príd.: u-e valné zhromaždenie, u. zjazd na ktorom sa niečo ustanovuje

 • ustarane prísl.;

 • ustaranosť -i ž.

 • ustaraný príd. kt. má starosti; svedčiaci o starostiach; utrápený, ustarostený: u-í rodičia;
  u. pohľad;

 • ustarostene prísl.;

 • ustarostenosť -i ž.

 • ustarostený príd. ustaraný, utrápený: bezradní, u-í ľudia;
  u-á tvár;

 • ustať1 -ne -nú dok. vyčerpať sa námahou, unaviť sa: u-l po dlhej ceste;

  ustať2 -ne -nú dok. prestať (význ. 1, 2): boj u-l;
  dážď, vietor u-l utíchol;
  bez u-nia neprestajne, ustavične;

 • ustáť sa ustojí ustoja ustáty dok. (o tekutine) státím nadobudnúť očakávané vlastnosti: u-ty roztok

  // ustáť iba v spoj. so slovesami dať, nechať: dať, nechať u. polievku

 • ustato prísl.;

 • ustatosť -i ž.

 • ustatý príd. kt. ustal, unavený; svedčiaci o únave: u-é kone, u. životom;
  u. pohľad

  expr. u. na smrť, ako kôň, ako pes veľmi;

 • ústav -u m.

  1. ved., bádateľská inštitúcia; jej budova, inštitút: výskumný ú., teoretické ú-y, u-y Slovenskej akadémie vied

  2. ustanovizeň s praktickým ver. zacielením; jej budova: liečebný ú., ú. sociálnej starostlivosti, pohrebný ú.

  3. v min. typ školy: učiteľský ú.;

 • ústava -y ž. zákl. zákon štátu, konštitúcia: Ú. Slovenskej republiky;
  Ú. deviateho mája z r. 1948;

 • nedok. ustávať1 -a

  nedok. ustávať2 -a

  ustávať3 -a nedok. zaťažovať námahou, unúvať, obťažovať: nechce u. staršieho človeka

  // ustávať sa: prepáč, že si sa musel u.;
  neu-j(te) sa! zdvorilé odmietnutie (i iron.)

 • ustavične prísl.

 • ustavičný príd. stále prebiehajúci, neprestajný, stály: u. pohyb, u. zhon;

 • ústavne1 prísl.: ú. ošetrovaný

  ústavne2 prísl.: ú. zabezpečené práva;

 • ústavnoprávny príd. týkajúci sa ústavného práva: ú. výbor Národnej rady SR

 • ústavnosť -i ž. stav zodpovedajúci ústave, ústavný stav: dodržiavať ú.

 • ústavný1 príd.: ú. plán, ú-é úlohy;
  ú-á starostlivosť, liečba;

  ústavný2 príd.: ú-é právo, ú-é záruky, ú-é slobody;
  ú. zákon;
  Ú. súd SR;

 • ústavodarný príd. kt. je oprávnený vypracovať a vyhlásiť ústavu: u-é národné zhromaždenie;
  ú-á moc na základe ktorej sa vyhlasuje ústava

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV