Hľadaný výraz "o" v Slovníku skratiek

Nájdených 420 výsledkov (4 strán)

 • O

  - skratka pre kyslík z angl. oxygen - chemický prvok s protónovým číslom 8
  - skratka z anglického "Over (to you)" - prepínam (na teba)

 • O. K.

  - (oukej) skratka anglického výrazu all correct, čítaj ól korekt, v preklade všetko v poriadku, správne, dobre; súhlas

 • O00

  - Skratka diagnózy - mimomaternicová ťarchavosť

 • O01

  - Skratka diagnózy - mola hydatidosa

 • O02

  - Skratka diagnózy - iné abnormálne produkty koncepcie

 • O03

  - Skratka diagnózy - spontánny potrat

 • O04

  - Skratka diagnózy - medicínsky potrat

 • O05

  - Skratka diagnózy - iný potrat

 • O06

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaný potrat

 • O07

  - Skratka diagnózy - neúspešný pokus o potrat

 • O08

  - Skratka diagnózy - komplikácie po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti

 • O10

  - Skratka diagnózy - predtým existujúca hypertenzia komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • O11

  - Skratka diagnózy - predtým existujúca hypertenzná porucha so superponovanou proteinúriou

 • O12

  - Skratka diagnózy - gestačný (ťarchavosťou vyvolaný) edém a proteinúria bez hypertenzie

 • O13

  - Skratka diagnózy - gestačná (ťarchavosťou vyvolaná) hypertenzia bez významnej proteinúrie

 • O14

  - Skratka diagnózy - gestačná (ťarchavosťou vyvolaná) hypertenzia s významnou proteinúriou

 • O15

  - Skratka diagnózy - eklampsia

 • O16

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná hypertenzia matky

 • O20

  - Skratka diagnózy - krvácanie vo včasnej ťarchavosti

 • O21

  - Skratka diagnózy - nadmerné dávenie v ťarchavosti - hyperemesis gravidarum

 • O22

  - Skratka diagnózy - žilové komplikácie v ťarchavosti

 • O23

  - Skratka diagnózy - infekcie močovopohlavných ústrojov v ťarchavosti

 • O24

  - Skratka diagnózy - diabetes mellitus v ťarchavosti

 • O25

  - Skratka diagnózy - podvýživa v ťarchavosti

 • O26

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace najmä s ťarchavosťou

 • O28

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky

 • O29

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie v ťarchavosti

 • O30

  - Skratka diagnózy - viacplodová ťarchavosť

 • O31

  - Skratka diagnózy - komplikácie špecifické pre viacplodovú ťarchavosť

 • O32

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu

 • O33

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii)

 • O34

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky

 • O35

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite a poškodení plodu

 • O36

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri iných zistených alebo suspektných problémoch s plodom

 • O40

  - Skratka diagnózy - polyhydramnion

 • O41

  - Skratka diagnózy - iné nepravidelnosti plodovej vody a blán

 • O42

  - Skratka diagnózy - predčasné puknutie blán

 • O43

  - Skratka diagnózy - nepravidelnosti placenty

 • O44

  - Skratka diagnózy - placenta praevia - vcestná placenta

 • O45

  - Skratka diagnózy - predčasné odlupovanie placenty - abruptio placentae

 • O46

  - Skratka diagnózy - krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde

 • O47

  - Skratka diagnózy - hroziaci predčasný pôrod

 • O48

  - Skratka diagnózy - predľžená ťarchavosť

 • O60

  - Skratka diagnózy - predčasný pôrod

 • O61

  - Skratka diagnózy - neúspešná indukcia pôrodnej činnosti

 • O62

  - Skratka diagnózy - nepravidelnosti pôrodnej činnosti

 • O63

  - Skratka diagnózy - predĺžená pôrodná činnosť

 • O64

  - Skratka diagnózy - komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou polohou a naliehaním plodu

 • O65

  - Skratka diagnózy - komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy matky

 • O66

  - Skratka diagnózy - iné komplikácie pôrodu

 • O67

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný krvácaním pri pôrode nezatriedené inde

 • O68

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný fetálnym distresom

 • O69

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný nepravidelnosťami pupkovej šnúry

 • O70

  - Skratka diagnózy - poranenie hrádze pri pôrode

 • O71

  - Skratka diagnózy - iné pôrodné poranenie

 • O72

  - Skratka diagnózy - krvácanie po pôrode

 • O73

  - Skratka diagnózy - zadržanie placenty a blán bez krvácania

 • O74

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pri pôrode

 • O75

  - Skratka diagnózy - iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu nezatriedené inde

 • O80

  - Skratka diagnózy - spontánny pôrod jedného plodu

 • O81

  - Skratka diagnózy - pôrod jedného plodu kliešťami a vákuumextraktorom

 • O82

  - Skratka diagnózy - pôrod jedného plodu cisárskym rezom

 • O83

  - Skratka diagnózy - iné vedenie pôrodu jedného plodu

 • O84

  - Skratka diagnózy - pôrod pri viacplodovej ťarchavosti

 • O85

  - Skratka diagnózy - puerperálna sepsa - popôrodná sepsa

 • O86

  - Skratka diagnózy - iné puerperálne infekcie

 • O87

  - Skratka diagnózy - žilové komplikácie v popôrodí

 • O88

  - Skratka diagnózy - pôrodnícka embólia

 • O89

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie v popôrodí

 • O90

  - Skratka diagnózy - komplikácie popôrodia nezatriedené inde

 • O91

  - Skratka diagnózy - infekcie prsníka spojené s pôrodom

 • O92

  - Skratka diagnózy - iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené s pôrodom

 • O95

  - Skratka diagnózy - pôrodnícka smrť z nešpecifikovanej príčiny

 • O96

  - Skratka diagnózy - smrť z akejkoľvek pôrodníckej príčiny po vyše 42 dňoch, ale menej ako po jednom roku po pôrode

 • O97

  - Skratka diagnózy - smrť následkom priamych pôrodníckych príčin

 • O98

  - Skratka diagnózy - infekčné a parazitárne choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • O99

  - Skratka diagnózy - iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • OAA

  - Skratka učebného predmetu Obratnosť a akrobacia

 • OAC

  - Skratka učebného predmetu Organická a analytická chémia

 • OAD

  - Skratka učebného predmetu Opravárenstvo a diagnostika

 • OAG

  - Skratka učebného predmetu Odborná angličtina

 • OAJ

  - Skratka učebného predmetu Obchodná príprava v angličtine

 • OAL

  - Skratka učebného predmetu Obchodná angličtina

 • OAN

  - Skratka učebného predmetu Organizačná a výpočtová technika

 • OAO

  - Skratka učebného predmetu Ošetrovanie a prvá pomoc

 • OAP

  - Skratka učebného predmetu Občan a prrávo

 • OAR

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a riadenie

 • OAS

  - skratka pre Organization of American States - Organizácia amerických štátov
  - Skratka učebného predmetu Obsluha a stolovanie

 • OAT

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a technika

 • OAV

  - Skratka učebného predmetu Opravy výťahov

 • OAZ

  - Skratka učebného predmetu Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia

 • OB6

  - Skratka učebného predmetu Občianska výchova pre 6.-9. roč. ZŠ

 • OBA

  - Skratka učebného predmetu Sebaobsluha a práce v domácnosti

 • OBB

  - Skratka učebného predmetu Odborné aplikácie

 • OBC

  - Skratka učebného predmetu Obchodnoprepravná činnosť železníc

 • OBD

  - Skratka učebného predmetu Obalový dizajn

 • OBE

  - Skratka učebného predmetu Obrábanie

 • OBH

  - Skratka učebného predmetu Oprava banských strojov a zariadení

 • OBI

  - Skratka učebného predmetu Odborná konverzácia z biológie

 • OBJ

  - Skratka učebného predmetu Obligátny nástroj (klavír, zobcová flauta...)
  - skratka z anglického "OBligatory Joke" - povinný vtip

 • OBK

  - Skratka učebného predmetu Obchodná korešpondencia

 • OBL

  - Skratka učebného predmetu Obalová technika

 • OBM

  - Skratka učebného predmetu Obuvnícke materiály

 • OBN

  - Skratka učebného predmetu Občianska náuka

 • OBO

  - Skratka učebného predmetu Odborné kreslenie a modelovanie

 • OBP

  - Skratka učebného predmetu Obchodné právo

 • OBR

  - Skratka učebného predmetu Obrábanie materiálov

 • OBS

  - Skratka učebného predmetu Obchod a služby

 • OBT

  - Skratka učebného predmetu Obchodná technológia

 • OBTW

  - skratka z anglického "Oh, By The Way" - och, mimochodom

 • OBV

  - Skratka učebného predmetu Občianska výchova

 • OBZ

  - Skratka učebného predmetu Obrazová a zvuková technika

 • OCA

  - Skratka učebného predmetu Ochrana človeka a životného prostredia

 • OCD

  - Skratka učebného predmetu Obchodnoprepravná činnosť železničnej dopravy

 • OCH

  - Skratka učebného predmetu Obchodná prevádzka

 • OCJ

  - Skratka učebného predmetu Odborný cudzí jazyk

 • OCK

  - Skratka učebného predmetu Oceľové konštrukcie

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: o, vel, hpc, ech, svt, cv, ecj, green, ifi, vte, l41, ttc, kri??, fr, eev