Význam slova "traň" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • transakcia -ie ž. ekon. operácia, najmä finančná: obchodná t., zložité finančné t-ie;

 • transakčný príd.

 • transcendentálne prísl.;

 • transcendentálnosť -i ž.

 • transcendentálny príd. filoz. vzťahujúci sa na všetko, čo jestvuje: t-e vlastnosti bytia;

 • transcendentne prísl.;

 • transcendentnosť -i ž.

 • transcendentný príd. kniž. kt. prevyšuje istú hranicu, dokonalosť ap.; kt. je zmyslami nepostihnuteľný, nadzmyslový, nadprirodzený;

 • transfer -u m.

  1. (odb. al. publ.) presun, prevod, prechod: t. technológií, drog

  2. fin. medzištátny prevod kapitálových hodnôt: t. devíz;

 • transferový príd.: t-á listina

 • transfokátor -a m. opt. objektív s mechanicky meniteľnou ohniskovou vzdialenosťou

 • transformácia -ie ž. premena, pretvorenie: ekonomická t., t. sociálneho systému, školstva;
  t. prírody;
  elektrotech. t. napätia, t. prúdu;
  mat. t. rovníc, t. súradníc;

 • transformačný príd.: t-á stanica na prevod elektr. energie;
  t. proces;
  t. zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

 • transformátor -a m. zariadenie na premenu napätia al. intenzity striedavého prúdu;

 • transformátorový príd.

 • transformovať nedok. i dok. odb. premieňať, premeniť, pretvárať, pretvoriť: t. prúd;
  t. ekonomiku;
  mat. t. rovnicu;
  geom. t. úsečku

  // transformovať sa: prúd sa t-je

 • transfúzia -ie ž. prevedenie krvi, dodanie krvi do organizmu po jej strate al. ako náhrada za chorobne zmenenú krv;

 • transfúziológ -a mn. -ovia m. odborník v transfúziológii;

 • transfúziológia -ie ž. odbor zaoberajúci sa transfúziou krvi;

 • transfúziologička -y -čiek ž.;

 • transfúziologický príd.

 • transfúzny príd.: t-a stanica

 • transkontinentálny príd.

  1. prechádzajúci celým kontinentom: t. expres

  2. medzikontinentálny: t-a raketa

 • transkripcia -ie ž. odb. prepis, prepísanie: t. stenogramu;
  lingv. fonetická t. prepis hlások rečového prejavu podľa výslovnosti;

 • transkripčný príd.: t-é zásady, pravidlá

 • transliterácia -ie ž. lingv. prepis písmen jednej abecednej sústavy písmenami druhej sústavy: t. (z) azbuky do latinky;

 • transliteračný príd.

 • transmisia -ie ž. tech. prevod (význ. 3);

 • transmisijný príd.: t. remeň

 • transoceánsky príd. prechádzajúci, dopravujúci cez oceán: t. parník

 • transparent -u m.

  1. pás (látky, papiera ap.) s heslom upravený na nesenie v sprievode ap.; štandarda

  2. text. hodvábny zamat;

 • transparentne prísl.;

 • transparentnosť -i ž.: t. privatizácie

 • transparentný príd.

  1. priezračný (význ. 1), priesvitný: t. lak

  2. priezračný (význ. 2), priehľadný, jasný, zrejmý: t-á politika;

 • transparentový príd.: t-á výzdoba, t-é šaty

 • transplantácia -ie ž. lek. prenášanie, prenesenie tkaniva al. orgánu na iné miesto al. do iného organizmu: t. kože, srdca, obličiek;
  bot. štepenie, očkovanie;

 • transplantačný príd.

 • transplantovať nedok. i dok. vykon(áv)ať transplantáciu: t. očnú rohovku, kožu

 • transponovať nedok. i dok. kniž. prenášať, preniesť z jednej oblasti do druhej: hud. t. skladbu (z jednej tóniny do druhej)

 • transport -u m.

  1. doprava (význ. 1), prevoz: t. ranených do nemocnice

  2. väčšie množstvo osôb al. materiálu prepravované obyč. vlakom; takýto vlak: vojenský t.;
  naložený t.;

 • transportér -a L -i mn. -y m.

  1. dopravník: pásový t.

  2. obrnený t. bojové vozidlo pechoty;

 • transportérový príd.

 • transportný príd.: t-é tarify;
  t. vlak

 • transportovať nedok. i dok. dopravovať, dopraviť, prevážať, previezť (obyč. s určeným sprievodom): t. zajatcov, tanky

 • transpozícia -ie ž. kniž. transponovanie: umelecká t. motívov;
  hud. t. skladby;
  lingv. t. slova z jednej štýlovej vrstvy do druhej

 • transsexuál -a m. kto je postihnutý transsexualizmom

 • transsexualizmus -mu m. lek. psychické stotožnenie sa jednotlivca s opačným pohlavím spojené s túžbou po zmene pohlavia;

 • transvestita -u m. kto je postihnutý transvestizmom;

 • transvestitka -y -tiek ž.

 • transvestizmus -mu m. lek. sexuálna úchylka prejavujúca sa záľubou žiť, obliekať sa ap. podľa spôsobu druhého pohlavia;

 • tranz -u m. hypnotický al. extatický stav: upadnúť do t-u, byť v t-e

 • tranzistor -a m.

  1. elektrotech. polovodičový zosilňujúci prvok nahrádzajúci elektrónky

  2. hovor. tranzistorové rádio;

 • tranzistorák -a m. subšt. tranzistorové rádio; tranzistoráčik -a m. zdrob.

 • tranzistorový príd.: t. prijímač

 • tranzit -u m. preprava tovaru al. cestujúcich cez územie iného štátu;

 • tranzitný príd.: t-é clo, t-é vízum;
  t. plynovod

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV