Význam slova "ret" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • retardácia -ie ž. odb. spomaľovanie, spomalenie, oneskorovanie, oneskorenie: r. vo vývine;

 • retardačný príd.: r. vplyv

 • retardovane prísl.: pôsobiť r.;

 • retardovanosť -i ž.

 • retardovaný príd. kniž. al. odb. spomalený, zaostávajúci (mentálne, vývinovo): deti r-ých rodičov;

 • reťaz -e ž.

  1. pohyblivo spojený rad článkov, obyč. kovových, použ. na spájanie, držanie al. ťahanie: železná, oceľová r., snehové r-e;
  zavrieť bránu na r.;
  uviazať psa na r.;
  dať niekoho do r-í sputnať ho

  2. sled osôb, vecí al. javov vo viac-menej súvislom páse: r. detí, poľovníkov;
  r. vrchov, r. automobilov;
  r. spomienok;
  utvoriť r. (ľudí) (pri podávaní tehál);
  živá r. súvislý rad ľudí držiacich sa za ruky s manifestačným cieľom

  držať niekoho (ako) na r-i obmedzovať ho;
  expr. je ako z r-e pustený bujný, neviazaný;

 • reťazec -zca m. odb. reťazovitý útvar;
  chem. atómový r., telev. snímací r.;
  odb. potravinový r. postupnosť krokov od výr. cez predaj po spotrebu potravín

 • reťazovitý príd. podobný reťazi: r. útvar

 • reťazový príd.: r. most zavesený na reťaziach;
  r-á píla;
  chem. r-á reakcia pri kt. 1 reakcia vyvoláva druhú, pren. publ. situácia, keď 1 udalosť vyvoláva druhú;

 • retiazka -y -zok ž.

  1. zdrob. k 1: viesť kravu na r-e

  2. (ozdobná) kovová šnúra pletená ako reťaz: zlatá r., r. na hodinky;

 • retiazkový príd.

 • rétorický príd. k 1: r. štýl;
  hovor. iron. predniesť r-é cvičenie (prázdny) rečnícky prejav

 • rétorika -y ž.

  1. rečníctvo; veda o ňom: prednášať r-u

  2. hovor. rozprávanie, spôsob reči; rečnenie (význ. 2): to je len r. (, nie skutky); zanechať planú r-u;

 • retranslácia -ie ž. oznam. tech. prenos vysielania inej stanice;

 • retranslačný príd.: r-á stanica

 • retroaktivita -y ž. práv.: r. zákona pôsobenie zákona na veci a vzťahy jestvujúce predtým, ako nadobudol účinnosť, spätné pôsobenie zákona

 • retroaktívne prísl.: paragrafy pôsobiace r.;

 • retroaktívnosť -i ž.

 • retroaktívny príd. práv. pôsobiaci so spätnou platnosťou; svedčiaci o tom: r-a novela zákona; r. účinok právnej normy;

 • retrográdne prísl.

 • retrográdny príd. odb. smerujúci naspäť, spätný: lingv. r. slovník uvádzajúci slová abecedne podľa poradia hlások odzadu;

 • retrospektíva -y ž. pohľad späť, na min. udalosti;

 • retrospektívny príd.: r-a výstava;
  r. dej oproti zákl. deju minulý

 • retroštýl -u m. štýl, ráz niečoho minulého, obnoveného: zábava v r-e

 • retuš -e ž. menšia dodatočná úprava: r. fotografie, textu

 • retušovať nedok. i dok. (u)robiť retuš: r. snímku;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kfr, veo, hzo, hrc, vpj, oep, , rmk, luc, , ã ã vut, ďov, ncv, , epw
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV