Hľadaný výraz "en" v Lekárskom slovníku

Nájdených 306 výsledkov (3 strán)

 • enamelaris

  - enamelárny, emailový, týkajúci sa skloviny

 • enameloma

  - enamelóm, nádor vychádzajúci zo skloviny

 • enamelum

  - email, sklovina, najtvrdšie tkanivo v ľudskom tele kryjúce korunku zuba

 • enangeitis

  - enangeitída, endangiitída, zápal vnútornej vrstvy cievnej steny

 • enanthema

  - enantém, vnútorná vyrážka, chorobná zmena na sliznici napr. ústnej dutiny

 • enantiolalia

  - enantiolália, porucha reči v rámci psychiatrického ochorenia

 • enarthron

  - enartrón, cudzie teleso v kĺbe

 • enarthrosis

  - enartróza, kĺbové spojenie, kde hlavica je hlboko vsunutá do kĺbovej jamky

 • encanthis

  - enkantída, zväčšenie slzného hrbolčeka pri zápale očnej spojovky

 • encefalomyelitída

  - ložiskový zápal mozgu a miechy

 • encefalopatia

  - postihnutie, ochorenie mozgu

 • encephalalgia

  - encefalalgia, bolesť vnútri hlavy

 • encephalicus

  - encefalický, mozgový

 • encephalitis

  - encefalitída, zápal mozgu

 • encephaloarteriographia

  - encefaloartériografia, rontgenové znázornenie mozgových tepien po podaní kontrastnej látky

 • encephalocele

  - encefalokéla, encefalocystokéla, vydutina mozgu, vrodený defekt CNS a jeho obalov

 • encephalodysplasia

  - encefalodysplázia, vrodená anomália mozgu

 • encephalographia

  - encefalografia, rontgenové vyšetrenie mozgových priestorov, pomocou kontrastnej náplne

 • encephaloides

  - encefaloidný, podobný mozgovému tkanivu

 • encephalomalacia

  - encefalomalácia, zmäknutie mozgu, kolikvačný rozpad mozgového tkaniva (rozpad do kvapalnej konzistencie)

 • encephalomeningitis

  - encefalomeningitída, zápal mozgu a mäkkých mozgových blán

 • encephalomeningocele

  - encefalomeningokéla, výčnelok, vydutina mozgu a mäkkých mozkových blán

 • encephalomyelitis

  - encefalomyelitída, súčasný zápal mozgu a miechy

 • encephalomyelopathia

  - encefalomyelopatia, bližšie nešpecifické ochorenie mozgu a miechy

 • encephalomyocarditis

  - encefalomyokarditída, zápal mozgu a srdcového svalu

 • encephalopathia

  - encefalopatia, bližšie nešpecifické ochorenie mozgu, vzniknuté napr. následkom iných orgánových porúch

 • encephalopunctura

  - encefalopunktúra, chirurgické nabodnutie mozgu

 • encephalopyosis

  - encefalopyóza, tvorenie hnisu v mozgu, mozgový absces

 • encephalorrhagia

  - encefalorágia, krvácanie do mozgového tkaniva

 • encephalosclerosis

  - mozková skleróza, stvrdnutie tkaniva zmnožením tuhého väziva, ktoré nahrádza alebo prestupuje vlastné poškodené alebo zničené tkanivo

 • encephalosepsis

  - encefalosepsa, zápal mozgového tkaniva v rámci celkového septického ochorenia

 • encephalospinalis

  - encefalospinálny, týkajúci sa mozgu a miechy

 • encephalotomia

  - encefalotómia, preťatie mozgu

 • encheiresis

  - encheiréza, uskutočnenie nejakého manuálneho výkonu, napr. chirurgického zákroku

 • enchondralis

  - "endochondrálny, ležiaci v chrupavke, vnútri chrupavky

 • enchondroma

  - enchondróm, nádor z chrupavčitého tkaniva

 • enchondromatosis

  - enchondromatóza, tvorba enchondrómov, benígnych nádorov chrupavčitého tkaniva rastúcich vnútri kosti, na viacerých kostiach

 • encopresis

  - enkopréza, mimovoľné vyprázdňovanie stolice

 • encranius

  - "enkranius, fetus in fetu, podvojný parazitárny jedinec

 • endanaesthesia

  - endanestézia, vnútorné znecitlivenie, nevnímanie bolesti bez podania anestetika

 • endangeitis

  - endangitída, endangeitída, zápal vnútornej cievnej vrstvy

 • endangiitis

  - endangitída, endangeitída, zápal vnútornej cievnej vrstvy
  - enangeitída, endangiitída, zápal vnútornej vrstvy cievnej steny

 • endaortitis

  - endaortitída, zápalové ochorenie vnútornej vrstvy srdcovnice

 • endarteria

  - endartéria, označenie pre tepny prechádzajúce v kapiláry bez predchádzajúceho vetvenia, konečné tepny bez kolaterál

 • endarterialis

  - endarteriálny, vnútrotepnový, nachádzajúci sa vo vnútri tepny

 • endarteriectomia

  - endarterektómia, chirurgické odstránenie vnútornej vrstvy tepny (intimy)

 • endarteriitis

  - endarteritída, zápal vnútornej vrstvy tepny

 • endemia

  - endémia, výskyt niektorej choroby v určitom mieste či oblasti

 • endemický

  - týkajúci sa trvalého zamorenia určitej oblasti alebo kraja chorobou

 • endermalis

  - endermálny, vnútri kože, v koži

 • endesmalis

  - endezmálny, ležiaci, nachádzajúci sa vo väzivovon tkanive

 • endoallergia

  - endoalergia, precitlivelosť s tvorbou alergénov vo vlastnom tele

 • endobiosis

  - endobióza, rast jedného symbiotického alebo parazitického organizmu v druhom organizme

 • endoblastus

  - endoblast, vnútorný zárodočný list

 • endobrachyoesophagus

  - endobrachyezofagus, vrodené skrátenie pažeráka

 • endobronchialis

  - endobronchiálny, vnútri, na vnútornej stene priedušky

 • endobronchitis

  - endobronchitída, zápal vnútornej steny priedušiek, katarálna bronchitída

 • endocardialis

  - endokardiálny, vnútrosrdcová, týkajúca sa vnútornej blany srdca

 • endocarditis

  - zápal vnútornej srdcovej blany

 • endocardium

  - endokard, blana pokrývajúca vnútro sdrcovej dutiny, vnútrosrdie

 • endocele

  - endokéla, vnútorná hernia, výčnelok

 • endocellularis

  - endocelulárny, vnútrobunkový

 • endocervicalis

  - endocervikálny, týkajúci sa sliznice hrdla maternice

 • endocervicitis

  - endocervicitída, zápal sliznice hrdla maternice

 • endochondralis

  - endochondrálny, týkajúci sa vnútra chrupavky, vnútri chrupavky
  - "endochondrálny, ležiaci v chrupavke, vnútri chrupavky

 • endocolitis

  - endokolitída, zápal sliznice hurbého čreva

 • endocolpitis

  - endokolpitída, zápal pošvovej sliznice

 • endocranialis

  - endokraniálny, ležiaci vnútri lebky, týkajúci sa tvrdej mozgovej blany

 • endocraniitis

  - endokraniitída, zápal endokrania, zápal prechádzajúci od vnútornej okostice lebky na tvrdú mozgovú blanu

 • endocraniosis

  - endokranióza, syndróm ochorení charakterizovaný bilaterálnou symetrickou hyperostózou lebky s klinickými príznakmi hypotalamických porúch

 • endocranium

  - endokranium, vnútorná okostica lebky

 • endocrinium

  - endokrínium, súbor žliaz s vnútornou sekréciou

 • endocrinogenes

  - endokrinogénny, vyvolaný žľazami s vnútornou sekréciou alebo ich sekrétom

 • endocrinologia

  - endokrinológia, náuka o žľazách s vnútornou sekréciou a ich chorobách

 • endocrinopathia

  - endokrinopatia, bližšie nešpecifická porucha endokrinnej žľazy (žľazy s vnútornou sekréciou)

 • endocrinotherapia

  - endokrinoterapia, hormonálna liečba, liečenie podávaním endokrinne účinných substancií

 • endocrinus

  - endokrinný, týkajúci sa žliaz s vnútornou sekréciou, majúci schopnosť vnútornej sekrécie

 • endocystitis

  - endocystitída, zápal sliznice močového mechúra

 • endocytus

  - endocyt, útvar vnútri bunky, inklúzia v bunke

 • endoderma

  - endoderma, vnútorný zárodočný list

 • endodontitis

  - endodontitída, zápal zubnej drene, pulpitída

 • endoenteritis

  - endoenteritída, zápal črevnej sliznice

 • endoenzymum

  - endoenzým, vnútrobunkový enzým, nachádzajúci sa vnútri bunky

 • endogamia

  - endogamia, uzatváranie sobáša medzi príbuznými alebo vnútri jedného spoločenského útvaru

 • endogastrectomia

  - endogastrektómia, chirurgické odstránenie časti žalúdočnej sliznice

 • endogastritis

  - endogastritída, zápal žalúdočnej sliznice

 • endogenes

  - endogénny, vnútorného pôvodu, z vnútorných príčin

 • endogénny

  - vnútorný

 • endointoxicatio

  - endointoxikácia, otrava vyvolaná jedom vnútorného pôvodu, endogénnym toxínom (napr. urémia)

 • endokarditída

  - zápal vnútornej srdcovej blany

 • endokrinný

  - týkajúci sa žliaz s vnútornou sekréciou

 • endokrinopatia

  - rôzne poruchy žliaz s vnútornou sekréciou

 • endolaryngealis

  - endolaryngeálny, ležiaci vnútri hrtana

 • Endolimax

  - nepatogénna améba, meňavka, častá v hrubom čreve

 • endolympha

  - endolymfa, číra tekutina vnútri blanitého bludiska (labyrinthus membranaceus) vnútorného ucha

 • endolymphaticus

  - endolymfatický, týkajúci sa endolymfy

 • endolysinum

  - endolyzín, baktericídna (schopná ničiť baktérie) substancia bunky

 • endomeninx

  - endomeninx, vnútorná plena ústredného nervového systému

 • endometrectomia

  - endometrektómia, chirurgické odstránenie maternicovej sliznice

 • endometrialis

  - endometriálny, týkajúci sa maternicovej sliznice

 • endometrioma

  - endometrióm, novotvar obsahujúci endometriálne tkanivo, ohraničené ložisko tkaniva podobajúceho sa maternicovej sliznici, nachádzajúce sa na neobvyklých miestach

 • endometriosis

  - chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice (u žien)

 • endometrióza

  - chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice (u žien)

 • endometritída

  - zápal sliznice maternice

 • endometritis

  - endometritída, zápal maternicovej sliznice

 • endometrits

  - zápal sliznice maternice

 • endometrium

  - sliznica maternice

 • endomitosis

  - endomitóza, zdvojenie chromozómov bez porušenia jadrovej membrány, vnútorné delenie (dôsledkom je endopolyploídia)

 • endomyelogramma

  - endomyelogram, rontgenový snímok miechy, chrbtového kanála

 • endomyelographia

  - endomyelografia, rontgenové znázornenie miechy a chrbtového kanála s použitím kontrastnej látky

 • endomyocarditis

  - endomyokarditída, zápal vnútrosrdia a srdcového svalu

 • endomyometritis

  - endomyometritída, súčasný zápal sliznice a svaloviny maternice

 • endomyopericarditis

  - endomyoperikarditída, súčasný zápal vnútrosrdia, srdcovej svaloviny a osrdcovníka

 • endomysium

  - endomýzium, väzivo vnútri svalu

 • endonasalis

  - endonazálny, vnútronosný, vnútri nosa

 • endoneuritis

  - endoneuritída, zápal väziva okolo nervového zväzku

 • endoneurium

  - endoneurium, jemné riedke väzivo medzi jednotlivými nervovými vláknami periférneho nervu

 • endonuclearis

  - endonukleárny, ležiaci vnútri bunkového jadra

Naposledy hľadané výrazy:

Nárečový slovník: švábky, dom�vat, emberã ik, pome, stul, šíny, ã malc, i i, rano, sus, hro i, dre, á, jeba, pajpa
Ekonomický slovník: laj, siv, sqn, caa, npe, huľ, vsl, ttb, dpt, hvs, sqe, mlg, zds, prt, kmd
Slovník skratiek: clp, mir, m61, fyo, cru, obj, x, oicvp, grip, jm, tma, vieãƒâ, i15, , o80