Hľadaný výraz "chole" v Lekárskom slovníku

Nájdených 82 výsledkov (1 strana)

 • cholecele

  - cholekéla, choledochokéla, ohraničené nahromadenie žlče v brušnej dutine

 • cholecystalgia

  - cholecystalgia, žlčníková bolesť

 • cholecystatonia

  - cholecystatónia, strata napätia žlčníka

 • cholecystectasis

  - cholecystektázia, rozšírenie žlčníka (napr. pri nádorovom uzávere)

 • cholecystectomia

  - chirurgické odstránenie žlčníka

 • cholecystektómia

  - chirurgické odstránenie žlčníka

 • cholecystitída

  - zápal žlčníka

 • cholecystitis

  - cholecystitída, zápal žlčníka

 • cholecystocholangiographia

  - cholecystocholangiografia, rontgenové znázornenie žlčníka a žlčových ciest pomocou kontrastnej látky

 • cholecystocoloanastomosis

  - cholecystokoloanastomóza, chirurgické spojenie žlčníka s hrubým črevom

 • cholecystoduodenoanastomosis

  - cholecystoduodenoanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s dvanástnikom

 • cholecystoenteroanastomosis

  - cholecystoenteroanastomóza, chirurgické spojenie žlčníka s tenkým črevom

 • cholecystogastroanastomosis

  - cholecystogastroanastomóza, chirurgické spojenie žlčníka so žalúdkom

 • cholecystografia

  - röntgenové znázornenie žlčníka pomocou kontrastnej látky podanej cez ústa

 • cholecystographia

  - cholecystografia, znázornenie žlčníka rontgenom pomocou kontrastnej látky, podanej do tráviaceho traktu

 • cholecystoileoanastomosis

  - cholecystoileoanastomóza, chirurgické spojenie žlčníka s bedrovníkom

 • cholecystojejunoanastomosis

  - cholecystojejunoanastomóza, chirurgické spojenie žlčníka s lačníkom

 • cholecystokinesis

  - cholecystokinéza, sťah žlčníka

 • cholecystokininum

  - cholecystokinín, látka tvorená sliznicou dvanástnika, vyvolávajúca kontrakciu a vyprázdnenie žlčníka

 • cholecystolithiasis

  - cholecystolitiáza, žlčníkové kamene

 • cholecystolithothripsis

  - cholecystolitotripsia, chirurgické rozdrvenie žlčníkových kameňov

 • cholecystolitiáza

  - žlčové kamene v žlčníku

 • cholecystopathia

  - cholecystopatia, nešpecifická choroba žlčníka

 • cholecystopexia

  - cholecystopexia, chirurgické spevnenie žlčníka k brušnej stene

 • cholecystoptosis

  - cholecystoptóza, pokles žlčníka z normálnej polohy

 • cholecystoradiographia

  - cholecystoradiografia, znázornenie žlčníka rontgenom pomocou kontrastnej látky

 • cholecystorrhaphia

  - cholecystorafia, chirurgické zošitie žlčníka

 • cholecystostomia

  - cholecystostómia, chirurgické vyústenie žlčníka navonok

 • cholecystotomia

  - cholecystotómia, operačné otvorenie žlčníka

 • choledochitis

  - choledochitída, zápal žlčového vývodu

 • choledochocele

  - cholekéla, choledochokéla, ohraničené nahromadenie žlče v brušnej dutine

 • choledochoduodenoanastomosis

  - choledochoduodenoanastomóza, operačné umelé spojenie žlčového vývodu a dvanástnika

 • choledochoectasia

  - choledochoektázia, rozšírenie žlčového vývodu

 • choledochoectomia

  - choledochoektómia, chirurgické odstránenie (časti) žlčovodu

 • choledochoenteroanastomosis

  - choledochoenteroanastomóza, chirurgické spojenie žlčového vývodu s tenkým črevom

 • choledochogastroanastomosis

  - choledochogastroanastomóza, operačné spojenie žlčového vývodu so žalúdkom

 • choledochogramma

  - choledochogram, rontgenový snímok žlčovodu

 • choledochographia

  - choledochografia, znázornenie žlčového vývodu rontgenom pomocou kontrastnej látky

 • choledochojejunoanastomosis

  - choledochojejunoanastomóza, operačné spojenie žlčového vývodu s lačníkom

 • choledocholithiasis

  - choledocholitiáza, kamene v žlčovode

 • choledocholithotomia

  - choledocholitotómia, chirurgické otvorenie žlčovodu k odstráneniu kamienkov

 • choledocholithotripsis

  - choledocholitotripsia, chirurgické rozdrvenie kameňov v žlčovode

 • choledocholitiáza

  - žlčové kamene v žlčovode

 • choledochorrhaphia

  - choledochorafia, chirurgické zošitie žlčovodu

 • choledochostomia

  - choledochostómia, chirurgické vyústenie žlčovodu navonok

 • choledochotomia

  - choledochotómia, chirurgické otvorenie, preťatie žlčovodu

 • choledochus

  - žlčovod

 • choleglobinum

  - choleglobín, produkt rozkladu hemoglobínu, prekurzor biliverdínu

 • cholegraphia

  - cholegrafia, rtg zobrazenie žlčníka a žlčových ciest pomocou kontrastnej látky

 • cholehaemothorax

  - cholehemotorax, nahromadenie krvi s prímesov žlče v pleurálnej dutine

 • cholekinesis

  - cholekinéza, odtekanie žlče žlčovodmi, vyprázdňovanie žlčníka

 • cholekineticus

  - cholekinetický, podporujúci odvádzanie žlče, vyprázdňovanie žlčníka

 • cholelithiasis

  - cholelitiáza, žlčové kamene

 • cholelithos

  - cholelit, žlčový kameň, konkrement v žlčníku alebo v žlčových cestách

 • cholelithotomia

  - cholelitotómia, chirurgické odstránenie žlčových kameňov

 • cholelithotripsia

  - cholelitotripsia, rozdrvenie kameňov v žlčníku alebo v žlčových cestách bez ich otvorenia

 • cholelitiasis

  - žlčové kamene v žlčových cestách

 • cholelitiáza

  - žlčové kamene v žlčových cestách

 • cholepathia

  - cholepatia, nešpecifické ochorenie žlčníka a žlčových ciest

 • choleperitonaeum

  - žlč v brušnej dutine

 • cholepo(i)esis

  - cholepoéza, tvorba žlče v pečeňových bunkách

 • cholera

  - cholera, ťažké infekčné ochorenie spôsobené mikróbom Vibrio cholerae, charakterizované silným zvracaním a hnačkami

 • choleratyphoidum

  - choleratyfoid, cholera s niektorými príznakmi podobnými ako u brušného týfusu

 • choleresis

  - choleréza, zvýšené vylučovanie žlče pečeňovými bunkami

 • cholereticus

  - choleretický, podporující tvorbu a vylučovanie žlče v pečeni

 • cholericus

  - cholerický, cholerik, jedinec prudkej, vznietlivej, popudivej povahy

 • choleriformis

  - choleriformný, podobajúci sa cholere

 • cholerina

  - označenie pre ľahšiu formu cholery, bez vyvinutia typických príznakov

 • cholerophobia

  - cholerofóbia, chorobný strach pred ochorením cholerou

 • cholerrhagia

  - cholerágia, abnormálne zvýšené vylučovanie žlče

 • cholestasis

  - cholestáza, porucha v odtoku žlče, nahromadenie žlče v žlčovodoch

 • cholestáza

  - porucha odtoku žlče zo žlčníka do čreva

 • cholesteatoma

  - cholesteatóm, nádorový útvar, obsahujúci tkanivové štruktúry kože a podkožia, s možnosťou výskytu v mozgu, správajúci sa ako pomaly rastúci expanzívny útvar

 • cholesterinosis

  - cholesterinóza, nadmerné hromadenie cholesterolu v bunkách

 • cholesterinum

  - cholesterol, organická látka zo skupiny steroidov, veľmi rozšírená vo všetkých živočíšnych bunkách

 • cholesterol

  - látka zo skupiny steroidov (tukový metabolizmus)

 • cholesterolaemia

  - cholesterolémia, koncentrácia cholesterolu v krvi

 • cholesterolémia

  - hladina cholesterolu v krvi

 • cholesterolosis

  - cholesterolóza, ochorenie charakterizované nadmerným množstvom cholesterolu v niektorých orgánoch

 • cholesterolum

  - cholesterol, organická látka zo skupiny steroidov, veľmi rozšírená vo všetkých živočíšnych bunkách

 • cholesteroluria

  - cholesterolúria, prítomnosť cholesterolu v moči

 • cholethorax

  - choletorax, nahromadenie žlče v pohrudničnej dutine

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: oaj, ldo, merã â, hã å, peã ë, rfj, sea, kcv, fosfa, rkv, fjd, žaď, cgk, ans, tnn