Význam slova "obe" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 42 výsledkov (1 strana)

 • obec obce ž.

  1. územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom: horská, rodná o.;
  → stredisková o.;
  predstavenstvo o-e;

  2. kniž. skupina ľudí so spoločnými záujmami: umelecká o. umelci;
  novinárska o. novinári;
  čitateľská o. čitatelia;

 • obecať -ia dok. kniž. zastar. obetovať, venovať, darovať: o-l mu celý majetok

 • obecenstvo -a s. ľudia zhromaždení na nejakom ver. podujatí, publikum; diváci, poslucháči: koncertné, športové o.;
  vkus o-a

 • obecný príd.

  1. k obec: o. pozemok, o-á knižnica;
  o. úrad;
  usporiadať niečo na o-é trovy

  2. zastar. jednoduchý, prostý, pospolitý: o. ľud

  3. správ. všeobecný

 • obed -a m.

  1. hlav. jedlo dňa podávané na poludnie: slávnostný o., studený, sýty o.;
  uvariť, zjesť o.

  2. poludnie: prísť pred o-om, po o-e, cez o.;

 • obedár -a L -i mn. -e m. súprava nádob na prenášanie (teplého) jedla

 • obedík -a m. zdrob. k 1

 • obedňajší príd. hovor. poludňajší: o-ia prestávka, o. vlak

 • obedný, obedový príd.: o-ný čas;
  o-ová súprava;

 • obedovať nedok. jesť (ako) obed: o. neskoro;
  čo si o-l?

 • opak. obedúvať -a

 • obeh -u m. pohyb do kruhu s návratom do začiatočného bodu, kolobeh, cirkulácia: o. krvi, o. Zeme okolo Slnka;
  o. vody;
  o. peňazí;
  dať do o-u, stiahnuť z o-u (bankovky);

 • obehať dok. expr. (postupne) ponavštevovať, obehnúť: o. všetkých susedov

 • obehnúť -e -ú -hol dok.

  1. vykonať pohyb, beh okolo niečoho: o. okolo jazera, ihriska;
  Mesiac o-l okolo Zeme;

  2. behom obísť (význ. 2): chcel som všetkých o.;
  šofér o-l kolónu

  3. expr. obehať: o. známych, úrady;

 • obehový príd.: o-á voda, o-é ústrojenstvo;

 • obelasieť -ie -ejú dok. stať sa belasým, omodrieť: prsty mu o-li od zimy

 • obelieť -ie -ejú dok. stať sa bielym, zbelieť: vlasy mu o-li ošediveli

 • obelisk -u m. vys. štíhly hranol zakončený v tvare pyramídy: egyptský o., víťazný, pamätný o.

 • oberač -a m. živ. kto oberá (plody, kvety ap.): o. ovocia, o. chmeľu;

  oberač -a mn. -e m. neživ. nástroj na oberanie ovocia

 • oberačka -y -čiek ž.

  1. k oberač

  2. často mn. oberanie plodov; čas tohto oberania: v záhrade je po o-e;
  blížia sa o-y (hrozna);

 • oberačkový príd. k 2: o-é slávnosti

 • nedok. oberať: o-né ovocie, op. trasené

 • oberučný príd.

  1. obojručný: o. nôž

  2. zastaráv. obratný, šikovný, súci: o-á dievka

 • obesenec -nca m. obesený človek

 • obesiť dok.

  1. usmrtiť zavesením, stiahnutím slučky okolo krku: o. sa na strom;
  smrť o-ením

  2. hovor. zavesiť (význ. 1): o. si reťaz okolo krku

  // obesiť sa expr. zavesiť sa (význ. 2): o. sa na niekoho i pren. upriamiť sa

  expr. o. sa niekomu na krk vnútiť sa

 • obeť -e ž.

  1. dar Bohu (božstvu); úkon odovzdávania obetného daru, obeta: zápalná, nekrvavá o.

  2. nezištné konanie v prospech druhého a na úkor seba: o. vlasti;
  výchova vyžaduje o-e;
  urobiť niečo za cenu o-í

  3. kto, čo podlieha ničivému účinku niečoho: o-e zemetrasenia, vojny;
  padnúť za o. nepriateľovi;
  vrhnúť sa na svoju o. korisť

  priniesť o. obetovať sa;

 • obeta -y obiet ž. obeť (význ. 1, 2): eucharistická o.;
  matkina o-a nebola márna;
  byť schopný o-y

  prinášať o-y obetovať sa;

 • obetavo prísl.: o. pracovať;

 • obetavosť -i ž.

 • obetavý príd. ochotný prinášať obete; svedčiaci o tejto ochote, nezištný: o-á matka;
  o. čin, o. výkon;

 • obetný príd.

  obetný príd. k 1: o. oltár, dar

  o. baránok kto sa musí obetovať

 • obetovať nedok. i dok.

  1. náb. prinášať, priniesť ako obetu: o. omšu;
  o. utrpenie (Bohu);
  cirk. O-nie Pána kat. sviatok 2. februára, Hromnice

  2. venovať, d(áv)ať na úkor seba: o. voľný čas deťom;
  o. na charitatívnu činnosť

  3. vzd(áv)ať sa (výhod ap.) v prospech niečoho, zriekať sa, zriecť sa: o. dovolenku štúdiu;
  o. sa za cudzie záujmy;

 • opak. obetúvať -a

  // obetovať sa venovať sa niečomu na úkor seba: o. sa práci, rodine

 • obezita -y ž. tučnota, telnatosť: boj proti o-e

 • obeživo -a s. súhrn peňazí v obehu: vzrast o-a

 • obežnica -e -níc ž. planéta (význ. 1)

 • obežník -a m. úr. prípis určený viacerým inštitúciám al. pracovníkom: vydať o.;

 • obežníkový príd.

 • obežný príd.: o-á rýchlosť, dráha;
  o-é prostriedky, o. kapitál

 • obézny príd. tučný, telnatý

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pcz, pzr, pasáž, scu, bia, bn, oez, hnn, aibp, cãƒâ ãƒâ ãƒâ, iai, gesase, adz, gos, pwp
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV