Význam slova "mater" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 28 výsledkov (1 strana)

 • matéria -ie ž.

  1. hmota (význ. 1)

  2. hmotná podstata, materiál, látka: prírodná, surová m.;
  jazyková m.

 • materiál -u L -i mn. -y m.

  1. látka al. súhrn jednoduchých výrobkov, z kt. sa niečo vyrába: stavebný m.;
  šaty z dobrého m-u;
  šetrenie m-om

  2. veci, údaje, poznatky ap. ako prostriedok na poznanie al. uskutočnenie niečoho: písomný, notový, archívny, osobný m., m. na školenie;
  zbierať výskumný m.;

 • materialista -u m.

  1. stúpenec materializmu, op. idealista

  2. obyč. pejor. kto uprednostňuje hmotné záujmy, hmotár, prospechár, op. idealista;

 • materialistický príd.: m. svetonázor;
  m. prístup;

  materialisticky prísl.

 • materialistka -y -tiek ž.;

 • materializácia -ie ž. kniž. zhmotňovanie: m. ideí;

 • materializačný príd.

 • materializmus -mu m.

  1. filoz. smer vykladajúci svet na zákl. materiálneho princípu, op. idealizmus: vulgárny, mechanický m. filoz. smery; → dialektický m.

  2. obyč. pejor. uprednostňovanie hmotného záujmu a prospechu;

 • materiálne [-n-] s. filoz. súhrn hmotných, telesných javov v protiklade k ideálnym, op. ideálne

  materiálne prísl.: m. zabezpečiť;

 • materiálno-technický príd. týkajúci sa materiálu (význ. 1) a techniky: m-é zásobovanie

 • materiálnoprávny príd. práv. týkajúci sa hmotného práva

 • materiálnosť -i ž.

 • materiálny príd. týkajúci sa hmoty, hmotnej stránky vecí al. javu, hmotný, op. duchovný: m-e prostriedky, podmienky, zdroje, m-a základňa;
  m-e potreby, op. duchovné;

 • materiálovo prísl.

 • materiálový príd.: m-é straty, náklady;
  m-á štúdia;

 • materinčina, materčina -y ž. materinská reč, materinský jazyk

 • materinskosť -i ž.

 • materinský príd.

  1. pochádzajúci od matky, súvisiaci s matkou; materský: m. cit, m-é srdce, m-á láska;
  m-é znamienko materské;
  m-á reč, m. jazyk naučená (-ý) od rodičov, mater(in)čina

  2. pripomínajúci matku, starostlivý: m-á opatera, starostlivosť

  prijímať niečo s m-ým mliekom odmalička;

  materinsky prísl.;

 • maternica -e -níc ž. časť ústrojenstva žien a samíc vyšších živočíchov, kde sa vyvíja plod;

 • maternicový príd.

 • materný príd.: m-é konope majúce samičie kvety, op. poskonné konope

 • materskosť -i ž.;

 • materský

  I. príd.

  1. pochádzajúci od matky, súvisiaci s materstvom; materinský: m-é mlieko;
  m-á povinnosť;
  m-é znamienko od narodenia i pren. dedičný znak;
  m-é šaty, m-á dovolenka;
  m-á škola inštitúcia na výchovu detí v predškolskom veku

  2. zried. pripomínajúci matku, materinský: m-á nežnosť

  3. kt. je niečomu základom, východiskom; pôvodný: m. závod, klub;
  m-á lietadlová loď;
  biol. m-á bunka;
  geol. m-á hornina;
  včel. m. úľ;

  matersky prísl.;

 • materstvo -a s.

  1. stav, postavenie matky

  2. obdobie pred pôrodom a po ňom: dávky v m-e

  II. materská ž. hovor. materská dovolenka: ísť na m-ú

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: mater, tím, asistent, uniforma, puč, rozsah, nadmiera, slobodne, objednat, máloktorý, bôl, kiež, masť, mäso, cigara
Ekonomický slovník: ee, js, , ofk, rls, rvy, kwr, bin, å ara, ddo, ofv, ä apaå, ocl, eme, gn
Slovník skratiek: ã aã a, dt, kg, å å aå, tvn, vdb, bu, kti, ass, bsb, shd, m60, rnj, tgb, clitravi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV