Hľadaný výraz "s" v Lekárskom slovníku

Nájdených 2095 výsledkov (18 strán)

 • S

  - skratka pre krížové stavce (vertebrae sacrales)

 • S-Romanum

  - colon sigmoideum esovitý tračník, esovitá kľučka hrubého čreva

 • S00

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie hlavy

 • S01

  - Skratka diagnózy - otvorená rana hlavy

 • S02

  - Skratka diagnózy - zlomenina lebky a tvárových kostí

 • S03

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy

 • S04

  - Skratka diagnózy - poranenie hlavových nervov

 • S05

  - Skratka diagnózy - poranenie oka a očnice

 • S06

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkové poranenie

 • S07

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie hlavy

 • S08

  - Skratka diagnózy - traumatická amputácia časti hlavy

 • S09

  - Skratka diagnózy - iné a nepresne určené poranenia hlavy

 • S10

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie krku

 • S11

  - Skratka diagnózy - otvorená rana krku

 • S12

  - Skratka diagnózy - zlomenina krčnej chrbtice

 • S13

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku

 • S14

  - Skratka diagnózy - poranenie krčných nervov a krčnej miechy

 • S15

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev krku

 • S16

  - Skratka diagnózy - poranenie svalov a šliach krku

 • S17

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie krku

 • S18

  - Skratka diagnózy - traumatická amputácia na úrovni krku

 • S19

  - Skratka diagnózy - iné a bližšie neurčené poranenia krku

 • S20

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie hrudníka

 • S21

  - Skratka diagnózy - otvorená rana hrudníka

 • S22

  - Skratka diagnózy - zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice

 • S23

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hrudníka

 • S24

  - Skratka diagnózy - poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka

 • S25

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev hrudníka

 • S26

  - Skratka diagnózy - poranenie srdca

 • S27

  - Skratka diagnózy - poranenie iných a bližšie neurčených vnútrohrudníkových orgánov

 • S28

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie hrudníka a traumatická amputácia časti hrudníka

 • S29

  - Skratka diagnózy - iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka

 • S30

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie brucha, drieku a panvy

 • S31

  - Skratka diagnózy - otvorená rana brucha, drieku a panvy

 • S32

  - Skratka diagnózy - zlomenina driekovej chrbtice a panvy

 • S33

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice a panvy

 • S34

  - Skratka diagnózy - poranenie nervov a miechy na úrovni brucha, drieku a panvy

 • S35

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev na úrovni brucha, drieku a panvy

 • S36

  - Skratka diagnózy - poranenie vnútrobrušných orgánov

 • S37

  - Skratka diagnózy - poranenie panvových orgánov

 • S38

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie a traumatická amputácia časti brucha, drieku a panvy

 • S39

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku a panvy

 • S40

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie pleca a ramena

 • S41

  - Skratka diagnózy - otvorená rana pleca a ramena

 • S42

  - Skratka diagnózy - zlomenina pleca a ramena

 • S43

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov plecového pletenca

 • S44

  - Skratka diagnózy - poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

 • S45

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev na úrovni pleca a ramena

 • S46

  - Skratka diagnózy - poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena

 • S47

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie pleca a ramena

 • S48

  - Skratka diagnózy - traumatická amputácia pleca a ramena

 • S49

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované poranenia pleca a ramena

 • S50

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie lakťa a predlaktia

 • S51

  - Skratka diagnózy - otvorená rana predlaktia

 • S52

  - Skratka diagnózy - zlomenina predlaktia

 • S53

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov lakťa

 • S54

  - Skratka diagnózy - poranenie nervov na úrovni predlaktia

 • S55

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev na úrovni predlaktia

 • S56

  - Skratka diagnózy - poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia

 • S57

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie predlaktia

 • S58

  - Skratka diagnózy - traumatická amputácia lakťa a predlaktia

 • S59

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované poranenia predlaktia

 • S60

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie zápästia a ruky

 • S61

  - Skratka diagnózy - otvorená rana zápästia a ruky

 • S62

  - Skratka diagnózy - zlomenina na úrovni zápästia a ruky

 • S63

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov na úrovni zápästia a ruky

 • S64

  - Skratka diagnózy - poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

 • S65

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky

 • S66

  - Skratka diagnózy - poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky

 • S67

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie zápästia a ruky

 • S68

  - Skratka diagnózy - traumatická amputácia na úrovni zápästia a ruky

 • S69

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky

 • S70

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie bedra a stehna

 • S71

  - Skratka diagnózy - otvorená rana bedra a stehna

 • S72

  - Skratka diagnózy - zlomenina stehnovej kosti

 • S73

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzov bedra

 • S74

  - Skratka diagnózy - poranenie nervov na úrovni bedra a stehna

 • S75

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev na úrovni bedra a stehna

 • S76

  - Skratka diagnózy - poranenie svalu a šľachy na úrovni bedra a stehna

 • S77

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie bedra a stehna

 • S78

  - Skratka diagnózy - traumatická amputácia bedra a stehna

 • S79

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované poranenia bedra a stehna

 • S80

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie predkolenia

 • S81

  - Skratka diagnózy - otvorená rana predkolenia

 • S82

  - Skratka diagnózy - zlomenina predkolenia vrátane členka

 • S83

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov kolena

 • S84

  - Skratka diagnózy - poranenie nervov na úrovni predkolenia

 • S85

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev na úrovni predkolenia

 • S86

  - Skratka diagnózy - poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia

 • S87

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie predkolenia

 • S88

  - Skratka diagnózy - traumatická amputácia predkolenia

 • S89

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované poranenia predkolenia

 • S90

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenie členka a nohy

 • S91

  - Skratka diagnózy - otvorená rana členka a nohy

 • S92

  - Skratka diagnózy - zlomenina nohy (okrem členkového kĺbu)

 • S93

  - Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov členkového kĺbu a nohy

 • S94

  - Skratka diagnózy - poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy

 • S95

  - Skratka diagnózy - poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy

 • S96

  - Skratka diagnózy - poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy

 • S97

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy

 • S98

  - Skratka diagnózy - traumatická amputácia členkového kĺbu a nohy

 • S99

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy

 • sa

  - skratka pre sarcoma

 • Sabouroandites

  - sabouroandity, rod cudzopasných húb vyvolávajúci kožné ochorenia

 • sabulum

  - hrubý piesok

 • saburra

  - "piesok ako záťaž na loď

 • saccatus

  - vakovitý, podobný vaku

 • saccharasis

  - sacharáza, špecifická disacharidáza, enzým štiepiaci sacharózu

 • saccharidum

  - sacharid, cukor

 • saccharificatio

  - sacharifikácia, scukernatenie, premena na cukor

 • saccharimetrum

  - sacharimeter, prístroj na určovanie množstva cukru v roztoku

 • saccharinum

  - sacharín, imid kyseliny O-sulfobenzoovej, umelé sladidlo

 • saccharisatio

  - sacharizácia, stanovovanie množstva cukrov v cukrovom roztoku pomocou špeciálneho prístroja sacharometra

 • saccharogalactorrhoea

  - sacharogalaktorea, nadmerná koncentrácia cukru v mlieku

 • saccharolysis

  - sacharolýza, hydrolytické rozloženie sacharózy na glukózu a fruktózu

 • saccharometabolismus

  - látková premena cukrov

 • saccharometria

  - sacharometria, meranie, zisťovanie množstva cukru vo vyšetrovanom roztoku

 • saccharometrum

  - sacharometer, prístroj na stanovovanie množstva cukru v roztoku

 • Saccharomyces

  - "kvasinky, jednobunkové huby bez mycelia rozmnožujúce sa pučaním

 • saccharomycosis

  - sacharomykóza, mykotické ochorenie, ktoré postihuje primárne pľúca a môže sa šíriť i do iných orgánov, najmä do kože

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: šic, rjv, tei, krr, tvš, kic, eod, osd, mfs, co, čáp, priãƒæ ã â, iad, itv, fco