Hľadaný výraz "se" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 120 výsledkov (1 strana)

 • abruptný

  - úsečný, náhly...

 • brachylógia

  - stručný, úsečný rečový prejav...

 • dithyramb

  - starogrécka lyrická oslavná báseň...

 • ekloga

  - idylická báseň zo života...

 • halapartňa

  - bodná a sečná zbraň...

 • kaligram

  - báseň písaná alebo upravená...

 • óda

  - vzletná, ospevná lyrická báseň...

 • rapsódia

  - starogrécka epická báseň s...

 • translácia

  - posúvanie úsečiek; posuvný pohyb...

 • vertikála

  - zvislá priamka alebo úsečka,...

 • seansa

  - zasadnutie, sedenie; špiritistické sedenie,...

 • sec

  - značka pre sekans; označenie...

 • secento

  - obdobie talianskeho umenia v...

 • secesia

  - odštiepenie, odštiepenectvo; odchod, odlúčenie;...

 • secírovať

  - zastaralý výraz pre pitvanie...

 • sedatívum

  - liek na utíšenie bolesti,...

 • sedília

  - v kostole alebo v...

 • sedimentácia

  - usadzovanie pevných látok, hornín...

 • sedimetria

  - mikroanalytické určovanie množstva zložky...

 • segment

  - úsek, časť, diel, kruhový...

 • segno

  - notová značka, od ktorej...

 • seitan

  - polotovar makrobiotickej stravy pripravený...

 • seizmický

  - súvisiaci so zemetrasením...

 • seizmograf

  - prístroj na grafické zaznamenávanie...

 • seizmológia

  - náuka o zemetrasných javoch...

 • sejf

  - bezpečnostná schránka v bankovom...

 • sejp

  - odval riečnych usadenín alebo...

 • sekantoida

  - krivka zobrazujúca priebeh sekanty...

 • šekel

  - základná menová jednotka v...

 • sekrécia

  - vylučovanie sekrétov; rozpustenie nerastu...

 • sekretariát

  - úradovňa vedúceho orgánu, ústavu,...

 • sekta

  - náboženská skupina odštiepencov od...

 • sektor

  - ohraničený úsek, pracovný odbor;...

 • sekularizácia

  - zoštátnenie cirkevného majetku; presadzovanie...

 • sekunda

  - šesťdesiatina minúty, základná fyzikálna...

 • sekundár

  - nemocničný lekár, ktorý nie...

 • sekundogenitúra

  - feudálne dedičské a nástupnícke...

 • sekurita

  - istota, bezpečnosť; poistenie...

 • sekvester

  - vnútená úradná správa majetku,...

 • sekvestrovať

  - prevádzať sekvestráciu...

 • seladón

  - človek prehnane uhladeného chovania...

 • selanka

  - idyla...

 • selekcia

  - výber, voľba, vylučovanie; šľachtiteľský...

 • selektívnosť

  - výberovosť; schopnosť, presnosť rozlíšenia,...

 • seléna

  - Mesiac, Luna...

 • selenit

  - vláknitá odroda sadrovca...

 • selenológia

  - náuka o Mesiaci, jeho...

 • selfaktor

  - automatický dopriadací stroj...

 • šelma

  - dravý cicavec loviaci živú...

 • šeltia

  - plemeno pastierskych psov s...

 • séma

  - znak...

 • sémantém

  - základ slova, ktorý je...

 • sémantizácia

  - nadobúdanie vecného významu slov...

 • semeiografia

  - náuka o notovom písme...

 • semiaridný

  - polosuchý...

 • semihumidný

  - polovlhký...

 • sémiotika

  - náuka o príznakoch chorôb,...

 • semiš

  - plastický velúr...

 • semitológia

  - odbor zaoberajúci sa jazykom,...

 • semivokál

  - hláska foneticky blízka samohláske,...

 • semtex

  - obchodný názov plastickej trhaviny...

 • sendvič

  - obložený chlebíček; sendvičový panel...

 • senilný

  - starecký, starobou upadnutý...

 • seniorát

  - dôstojnosť najstaršieho člena kolektívu;...

 • senium

  - fyziologické starnutie...

 • seňora

  - pani, žena...

 • sentencia

  - myšlienka, výrok, poučka, stručná...

 • sentimentalita

  - rozcitlivelosť, emocionálna nálada vyznačujúca...

 • sentimentálnosť

  - citovosť, prevaha citu; citlivosť;...

 • senussi

  - prívrženec islámskeho rádu v...

 • senzácia

  - citové vzrušenie; vzrušenie verejnej...

 • senzibil

  - človek s mimoriadnymi schopnosťami...

 • senzor

  - zariadenie registrujúce fyzikálnu veličinu...

 • senzorium

  - v medicíne vedomie, stav...

 • senzualizmus

  - prevažne citový postoj k...

 • sepalum

  - kališný lístok v kvetoch...

 • separácia izotopov

  - oddeľovanie alebo obohacovanie frakcií...

 • separát

  - zvláštny výtlačok stati alebo...

 • separátny

  - zvláštny, oddelený; jednotlivý, samostatný...

 • separovaný

  - oddelený, odlúčený...

 • šeps

  - podkladový náter plátna pod...

 • septet

  - skladba pre sedem nástrojov...

 • septický

  - obsahujúci choroboplodné zárodky, nákazlivý...

 • septikémia

  - prítomnosť baktérií v krvi...

 • septima

  - siedmy tón stupnice; siedma...

 • sepulkrálny

  - náhrobný, náhrobkový...

 • serafínsky

  - anjelský, nebeský, nadpozemský...

 • šerbet

  - orientálny chladený nápoj z...

 • serendipita

  - schopnosť nájsť stratené, neznáme;...

 • serežán

  - príslušník pohraničnej stráže na...

 • seriál

  - umelecké dielo z viacerých...

 • serikultúra

  - hodvábnictvo, pestovanie priadky morušovej...

 • sériový

  - hromadný, vyrábaný alebo vyskytujúci...

 • sermon

  - rečnícky prejav, preslov...

 • sérológ

  - odborník v sérológii...

 • séropozitívny

  - majúci pozitívny nález nákazy...

 • sérotonín

  - tkaninový hormón ovplyvňujúci zrážanie...

 • šerpa

  - pruh ozdobnej tkaniny; vysokohorský...

 • serpentárium

  - terárium pre hady...

 • serpentína

  - ostrá niekoľkonásobná zákruta cesty,...

 • serval

  - malá africká stepná mačkovitá...

 • servilný

  - podliezavý, poklonkujúci, prehnane úctivý,...

 • servis

  - služba, najmä zákazníkom; komplexná...

 • servitut

  - služobnosť; užívacie právo k...

 • servovať

  - v tenise a niektorých...

 • serž

  - druh bavlnenej tkaniny...

 • sesilný

  - pevne usadený, prirastený...

 • sestína

  - lyrický nerýmovaný útvar románskej...

 • šét

  - severoafrická soľná bažina; krátky...

 • settecento

  - obdobie talianskeho umenia v...

 • setup

  - vo výpočtovej technike nastavenie;...

 • ševiot

  - stredne hrubá vlna z...

 • sexagon

  - šesťuholník...

 • sexshop

  - predajňa erotických pomôcok, erotických...

 • sextant

  - prenosný uhlomer; prístroj na...

 • sexteto

  - súbor šiestich hudobníkov alebo...

 • sextilión

  - v USA a vo...

 • sexualita

  - pohlavnosť, pohlavný život jedinca;...

 • sexuológia

  - náuka o pohlavnom živote,...

 • sezam

  - jednoročná bylina pestovaná pre...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ã d, shw, mua, lka, lmics, šprt, hnaå, pig, tnc, ctl, pop, lpm, bme, ras, ūsiō