Význam slova "ked" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 6 výsledkov (1 strana)

 • keď spoj.

  I. podraď. uvádza vetu

  1. príslov. časovú: k. je doma, odpočíva;
  k. sa zvečerilo, vrátil sa

  2. podmienkovú, ak: k. budeš vyrušovať, nedostaneš nič

  3. podmetovú s význ. podmienky, ak: bude lepšie, k. odíde

  4. prívlastkovú s časovým význ.: bolo to v tú sobotu, k. sme mali návštevu

  5. aj keď, i keď, keď aj, keď i a) podmienkovú s význ. krajnej podmienky: nepôjdem, aj k. sa rozpučíš b) prípustkovú, hoci: i k. ho to bolí, premáha sa

  6. príčinnú, keďže: nemohla prísť, k. jej prekážal

  7. iba k., len k. časovú, ktorej dej obyč. nečakane zasiahne do iného deja: pokojne kráča, iba k. dakto zakričí

  8. nepravú časovú (s priraď. vzťahom);
  publ.: zápas vyhrali hostia, k. ešte v polčase viedli domáci

  II. priraď. k. (už) nie – aspoň vyj. odstupňúvací vzťah: k. už nie nový, aspoň zachovaný

  III. čast. vyj. hodnotiaci postoj k vete: k. ste len tu!

 • kedy zám. opyt. príslov.

  1. expr. i kedyže vyj. otázku zameranú na časový úsek al. na časový bod: k. sa vrátiš?

  2. uvádza vzťaž. vetu predmetovú (s časovým význ.): nevie, k. má prestať

  3. nenáležite sa použ. pri uvádzaní vzťaž. vety prívlastkovej s časovým význ. (namiesto spoj. keď): v ten deň, kedy odišiel, správ. keď odišiel

  4. expr. má význ. neurč. zám.: či sa k. vráti? dakedy;
  chodí k nám často: k. s deťmi, k. sám raz ..., raz ...

  5. v spoj. s inými neurč. zám. označ. ľubovoľnosť, kedykoľvek: je najlepší, aký tu k. bol

  6. má význ. vymedz. zám. (v reč. otázkach): k. nám už bude lepšie?nikdy nám nebude lepšie

  7. v spoj. so slovesami (ne)mať, (ne)byť a inf. vyj. (ne)možnosť realizovať pripojený dej: (ne)má k. prísť;
  nieto k. urobiť poriadok

 • kedy-tedy zám. neurč. príslov. niekedy, občas: k. sa ozval

 • kedykoľvek

  I. zám. neurč. príslov.

  1. vyj. ľubovoľnosť času, hocikedy: môžeš sa vrátiť k.

  2. uvádza vzťaž. časovú vetu s opakovaným dejom; vždy keď: k. sa mu zachcelo, cestoval

  II. spoj. podraď. uvádza časovú vetu: k. prišiel, doniesol dar

 • kedysi zám. neurč. príslov. vyj. bližšie neurčený čas (v min.), voľakedy, dakedy: k. tu rástli stromy, k. pred dvoma rokmi

 • keďže spoj. podraď. uvádza príčinnú vetu, pretože: k. bol mladý, rýchlo sa uzdravil;
  k. sa už nič nedalo robiť, súhlasil

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV