Význam slova "gu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 68 výsledkov (1 strana)

 • guba -y gúb ž.

  1. chlpatý pokrovec z ovčej vlny

  2. huňa (význ. 1)

 • gubernátor -a m. náčelník gubernie;

 • gubernátorský príd.

 • gubernia -ie ž. najvyššia št. územná správna jednotka v cárskom Rusku;

 • guberniálny príd.: g-e mesto

 • guča -e gúč/gučí ž. expr.

  1. hrča (význ. 3), gundža: g. papiera, cesta

  2. hrbolec, hrča (význ. 1): navrela mu g.;

 • gučka -y -čiek ž. zdrob.

 • guinnessovský [ginesov-] príd. vzťahujúci sa na Guinnessovu knihu rekordov zaznamenávajúcu rozličné prvenstvá: g. výkon veľmi veľký

 • guľa -e gúľ/-í ž.

  1. geom. teleso ohraničené plochou, ktorej body sú od stredu rovnako vzdialené: polomer g-e

  2. tvar takého telesa; predmet takého tvaru: sklená, snehová, biliardová g.;
  šport. náčinie: vrh g-ou

  3. strela, náboj: delová g.

  4. hovor. obyč. mn. knedle s ovocnou náplňou: slivkové g-e

  5. jedna z farieb v kartách

  6. štud. slang. nedostatočná (známka): dostať g-u

  byť ako g. tučný;
  letieť ako g. rýchle;

 • gulag -u m. býv. sovietsky pracovný trestanecký tábor: žiť na Sibíri v g-u

 • guláš i guľáš -a m. dusené jedlo z kúskov mäsa s paprikou a inými prísadami: baraní, hovädzí g.;
  segedínsky g.

  expr. rozsekať niekoho na g. zbiť, zničiť;

 • gulášik -a m. zdrob. expr.

 • gulášový príd.: g-á polievka;

 • gúľať -a nedok.

  1. postrkovaním premiestňovať (niečo guľaté, okrúhle), kotúľať: g. sud

  2. kotúľaním utvárať (niečo guľaté): g. snehové gule

  expr. g. očami (po niekom) nápadne pozerať s cieľom upútať, získať niekoho

  // gúľať sa valivo sa pohybovať, kotúľať sa: skaly sa g-jú, slzy sa mu g-jú po lícach;

 • guľatieť -ie -ejú nedok. guľatiť sa, zaokrúhľovať sa: tvár g-ie

 • guľatina -y ž. drevo s kruhovým prierezom istej hrúbky

 • guľatiť nedok. robiť guľatým, zaguľacovať

  // guľatiť sa stávať sa guľatým, zaokrúhľovať sa, guľatieť: jablká sa g-ia;
  dievča sa pekne g-í

 • guľato prísl.;

 • guľatosť -i ž.

 • guľatý príd. majúci tvar gule: zem, lopta je g-á;

 • guliar -a m. športovec pestujúci vrh guľou;

 • guliarka -y -rok ž.;

 • guliarsky príd.

 • guľka -y -liek ž. zdrob.

  1. k 2 – 4

  2. obyč. mn. druh detskej hračky a hry: hlinené g-y;
  hrať sa na g-y, o g-y

  dostať g-u byť zasiahnutý strelou;
  čaká ho g. bude zastrelený;

 • guľkať nedok. expr. gúľať: g. guľky, cesto

  // guľkať sa

 • guľkovitý príd. majúci tvar guľky: g-é útvary

 • guľkový príd.: g-á hra, g-é ložisko;
  g-é pero s guľkou namiesto hrotu;

 • guľôčka -y -čok ž. zdrob. expr.;

 • guľôčkový príd.: g. dezodorant aplikovaný otáčaním guľôčky v uzávere nádobky

 • guľomet -u m. automatická rýchlopalná zbraň: ľahký, ťažký g.;

 • guľometník -a mn. -ci m. vojak obsluhujúci guľomet

 • guľometný príd.: g-á paľba

 • guľovačka -y -čiek ž. hovor. guľovanie

 • guľovať nedok. hádzať (na niekoho) snehové gule: chlapci g-ú dievčence

  // guľovať sa nedok. hádzať (sa) snehovými guľami: deti sa g-jú

 • guľovitý príd. majúci tvar gule: g. luster

 • guľovnica -e -níc ž. poľov. puška, do kt. sa nabíjajú guľové náboje

 • guľový príd.: g. tvar;
  g. blesk;
  g. náboj, g-á zbraň;
  g. kráľ (v kartách);

 • guma -y gúm ž.

  1. pružná hmota vyrábaná vulkanizáciou kaučuku: surová, syntetická g.

  2. prostriedok na zotieranie písma al. kresby: mäkká, tvrdá g.

  3. pružný text. výrobok s gumovými niťami: bielizňová g.;
  navliecť g-u do nohavíc

  4. žuvacia g. nerozpustný cukrík na žuvanie, žuvačka

  byť ako z g-y pružný;

 • gumák -a m. hovor.

  1. nepremokavý pogumovaný kabát

  2. obyč. mn. gumové čižmy

 • gumár -a m. hovor. pracovník v gumárstve;

 • gumáreň -rne ž. továreň na výr. gumy a gumových výrobkov;

 • gumárenský príd.: g-é zariadenie

 • gumárka -y -rok ž.;

 • gumársky príd.: g-e výrobky

 • gumárstvo -a s. priemyselná výr. gumy a výrobkov z nej;

 • gumipuška -y -šiek ž. hovor. hračka na spôsob praku

 • gumka -y -miek, gumička -y -čiek ž. zdrob.

  1. k 2, 3

  2. krúžok z gumy (na tesnenie ap.)

 • gumolit -u m. látka použ. v stavebníctve ako kryt dlážky ap.;

 • gumolitový príd.

 • gumovať nedok. zotierať gumou: g. kresbu, pri kreslení veľa g-je;

 • gumovitý príd. majúci vlastnosti gumy: g-á hmota

 • gumový, gumený príd. k 1 – 3: g-á lopta, pančucha, čižma;

 • gunár -a mn. N a A -e m. samec husi;

 • gunárí príd.

 • gundža -e ž. expr. guča; hrča: g. papiera, vlny;
  navrela mu g. na čele

 • guráž -e ž. hovor. smelosť, odvaha, odhodlanosť: mať, dostať, stratiť g.

 • gurmán -a m. pôžitkár, vychutnávač, labužník: jedlo pre g-a;

 • gurmánsky príd. i prísl.: g. si pochutnávať;

 • gurmánstvo -a s.

 • gustiózne prísl.;

 • gustióznosť -i ž.

 • gustiózny príd. hovor. chutne, vkusne vyzerajúci: g-e jedlo;
  g. človek;

 • gusto -a s. hovor.

  1. vkus: mať dobré g.;
  to je podľa môjho g-a

  2. pôžitok, chuť, potešenie: s g-om sa dal do jedenia

  proti g-u žiaden dišputát každýiný vkus

 • guvernantka -y -tiek ž. (prv) domáca vychovávateľka al. učiteľka

 • guvernér -a m. vysoký správny úradník: g. banky, g-i amerických štátov;
  g. kolónie miestodržiteľ;

 • guvernérsky príd.

 • do guľata → doguľata;

 • na guľato → naguľato;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: jml, sel, otb, zme, vp, uds, rék, lpr, ďúďat, ari, arm, mal, rat, ã aty, lea
Slovník skratiek: hda, pgs, uk, ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ara, st, draã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, nic, šsú, snf, moa, l23, j05, cã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã, pkã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, vrc
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV