Hľadaný výraz "u" v Slovníku skratiek

Nájdených 187 výsledkov (2 strán)

 • u

  - skratka pre zlato z angl. gold - chemický prvok s protónovým číslom 79
  - skratka pre urán z angl. uranium - chemický prvok s protónovým číslom 92

 • U.S.

  - skratka pre Spojené Štáty z angl. United States

 • U.S.A.

  - skratka pre United States of Amerika slovensky - Spojené štáty americké

 • U2

  - skratka z anglického "You Too" - ty tiež

 • UA

  - Ukrajina, skrátený názov Ukrajina. Skratka štátu.

 • UAA

  - skratka pre utilized agricultural area - využitá poľnohospodárska pôda

 • UAE

  - skratka pre United Arab Emirates - Spojené arabské emiráty

 • UAF

  - Skratka učebného predmetu Umenie a fotografia

 • UAH

  - kód meny ukrajinská hryvna. Mena sa používa v krajine Ukrajina

 • UAK

  - Skratka učebného predmetu Učenie a komunikácia

 • UAL

  - Skratka učebného predmetu Úvod do anglickej literatúry

 • UAO

  - Skratka učebného predmetu Údržby a opravy

 • UAR

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo a riadenie

 • UAT

  - Skratka učebného predmetu Umenie a tvorivosť

 • UAV

  - Skratka učebného predmetu Úprava nerastných surovín

 • UBA

  - Skratka učebného predmetu Údržba bicykla

 • UBV

  - Skratka učebného predmetu Údržba motorových vozidiel

 • UC1

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo I

 • UC2

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo II

 • UCE

  - Skratka učebného predmetu Účelové cvičenia v teréne

 • UCK

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo a korešpondencia

 • UCP

  - Skratka učebného predmetu Učíme sa s počítačom

 • UCR

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo a rozpočtovníctvo

 • UCS

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo a štatistika

 • UCT

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo

 • UCU

  - Skratka učebného predmetu Umenie a cestovný ruch

 • UCV

  - Skratka učebného predmetu Účelové cvičenie

 • UCX

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo v praxi

 • UDC

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo, dane a ceny

 • UDD

  - Skratka učebného predmetu Údržba a diagnostika

 • UDH

  - Skratka učebného predmetu Úvod do hudobnej skladby

 • UDI

  - Skratka učebného predmetu Úžitkový dizajn

 • UDM

  - Skratka učebného predmetu Úvod do motorizmu

 • UDO

  - Skratka učebného predmetu Udržiavanie a oprava

 • UDP

  - Skratka učebného predmetu Úvod do podnikania

 • UDR

  - Skratka učebného predmetu Údržba a opravy

 • UDS

  - Skratka učebného predmetu Úvod do práce sociálneho pracovníka

 • UDT

  - Skratka učebného predmetu Údržba textílií

 • UDZ

  - Skratka učebného predmetu Údržba zariadení

 • UECBV

  - skratka pre Union européenne du Commerce du Bétail et de la Viande - Európsky zväz obchodníkov s hospodárskymi zvieratami a mäsom

 • UEE

  - Skratka učebného predmetu Úžitková elektrická energia

 • UEH

  - Skratka učebného predmetu Umenie hrou

 • UFI

  - Skratka učebného predmetu Účtovníctvo a financovanie

 • UFO

  - skratka: Unidentified Flying Object, neidentifikovaný lietajúci predmet, lietajúci tanier

 • UG

  - Ugandská republika, skrátený názov Uganda. Skratka štátu.

 • UGA

  - Ugandská republika, skrátený názov Uganda. Skratka štátu.

 • UGM

  - Skratka učebného predmetu Urgentná medicína

 • UGX

  - kód meny ugandský šiling. Mena sa používa v krajine Uganda (Ugandská republika)

 • UHN

  - Skratka učebného predmetu Úprava hornín

 • UIPP

  - skratka pre Union des industries de la protection des plantes - Francúzsky zväz výrobcov prípravkov na ochranu rastlín

 • UIZ

  - Skratka učebného predmetu Umelá inseminácia hospodárskych zvierat

 • UJC

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z ukrajinského jazyka

 • UJJ

  - Skratka učebného predmetu Ukrajinský jazyk

 • UJL

  - Skratka učebného predmetu Ukrajinský jazyk a literatúra

 • UJO

  - Skratka učebného predmetu Ukrajinský jazyk v odbore

 • UKASTA

  - skratka pre UK Agricultural Supply Trade Association - Britské obchodné združenie pre zásobovanie poľnohospodárstva

 • UKISUG

  - skratka pre UK Industrial Sugar Users Group - Britská skupina priemyselných používateľov cukru

 • UKL

  - Skratka učebného predmetu Umenie a kultúra

 • UKPTF

  - skratka pre UK Provision Trade Federation - Britská federácia pre predbežný obchod

 • UKR

  - Ukrajina, skrátený názov Ukrajina. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Seminár z ukrajinského jazyka

 • UKROF

  - skratka pre UK Register of Organic Foods - Britský register organických potravín

 • UKS

  - Skratka učebného predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským

 • UKT

  - Skratka učebného predmetu Umenie komunikovať

 • UKV

  - Skratka učebného predmetu Údržba a opravy koľajových vozidiel

 • ULA

  - Skratka učebného predmetu Úvod do literatúry v anglickom jazyku

 • ULS

  - Skratka učebného predmetu Údržba lesných stavieb a zariadení

 • ultrakrátke vlny

  - kmitočtové rádiokomunikačné pásmo v rozsahu 300 - 3000 Mhz, decimetrové vlny, skratka UKV, UHF

 • UM

  - Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov, skrátený názov Menšie odľahlé ostr.USA. Skratka štátu.

 • UMA

  - Skratka učebného predmetu Umelecká výchova

 • UMC

  - Skratka učebného predmetu Umelecká činnosť

 • UME

  - Skratka učebného predmetu Umelecko-remeselné práce

 • UMF

  - Skratka učebného predmetu Umelecká fotografia

 • UMH

  - Skratka učebného predmetu Umelecká činnosť - hudobná

 • UMI

  - Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov, skrátený názov Menšie odľahlé ostr.USA. Skratka štátu.

 • UMK

  - Skratka učebného predmetu Umelecký prednes a kultúra hovoreného prejavu

 • UML

  - Skratka učebného predmetu Umelecká činnosť - literárnodramatická

 • UMN

  - Skratka učebného predmetu Umenie okolo nás

 • UMO

  - Skratka učebného predmetu Umelecká mozaika

 • UMP

  - skratka pre British United Meat Packers - Britské zjednotené baliarne mäsa
  - Skratka učebného predmetu Umelecký prednes

 • UMR

  - Skratka učebného predmetu Umelý chov rýb

 • UMS

  - Skratka učebného predmetu Umelecká činnosť - spevácka

 • UMT

  - Skratka učebného predmetu Umelecká činnosť - tanečná

 • UMU

  - Skratka učebného predmetu Údržba mopedu

 • UMV

  - Skratka učebného predmetu Umelecká činnosť - výtvarná

 • UN

  - skratka výrazu United Nations, Spojené národy, Organizácia spojených národov, OSN

 • UNAFPA

  - skratka pre Union associations fabricants pâtes alimentaires l´UE - Únia organizácií výrobcov cestovín EÚ

 • UNCED

  - skratka pre UN Conference on Environment and Development - Konferencia OSN pre životné prostredie a rozvoj

 • UNECOLAIT

  - skratka pre European Federation of Dairy Retailers - Európska federácia predajcov mlieka

 • UNEGA

  - skratka pre European Animal Fat Producers Association - Európske združenie výrobcov živočíšnych tukov

 • UNEP

  - skratka pre UN Environment Programme - Program OSN pre životné prostredie

 • UNESDA

  - skratka pre Union of the EU soft drinks associations - Združenie výrobcov nealkoholických nápojov krajín EÚ

 • UNESEM

  - skratka pre EU Union of Natural Spring Water Producers - Zväz výrobcov minerálok EÚ

 • UNFCCC

  - skratka pre United Nations Framework Convention on Climate Change - Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

 • UNNRA

  - skratka výrazu United Nations Relief and Rehabilitation Administration, pomocná akcia OSN v roku 1945 a nasledujúcich rokoch pre krajiny postihnuté vojnou

 • UOC

  - Skratka učebného predmetu Údržba a opravy cestných vozidiel

 • UOD

  - Skratka učebného predmetu Umelecké odlievanie

 • UOK?

  - skratka z anglického "are YOU OK?" - si ok?

 • UOP

  - Skratka učebného predmetu Úžitková optika

 • UOV

  - Skratka učebného predmetu Údržba a opravy vozidiel

 • UPA

  - v Španielsku, skratka pre Unión de Pequenos Agricultores - Zväz malých farmárov
  - Skratka učebného predmetu Umelecká produkcia

 • UPC

  - Skratka učebného predmetu Prevádzka a údržba počítačov

 • UPD

  - Skratka učebného predmetu Úprava rúd

 • UPI

  - Skratka učebného predmetu Umelecká prax interná

 • UPK

  - Skratka učebného predmetu Umelecká prax klasického tanca

 • UPL

  - Skratka učebného predmetu Územné plánovanie

 • UPM

  - Skratka učebného predmetu Umelecká prax moderného tanca

 • UPO

  - Skratka učebného predmetu Umelecko-remeselné pozlacovanie

 • UPOV

  - skratka pre L´Union internationale pour la protection des obtentions végétales - Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín

 • UPR

  - Skratka učebného predmetu Úpravníctvo

 • UPS

  - Skratka učebného predmetu Úpravnícke stroje

 • UPT

  - Skratka učebného predmetu Úprava tlačovín

 • UPU

  - Skratka učebného predmetu Umelecká prax ľudového tanca

 • UPV

  - Skratka učebného predmetu Umelecká prax verejná

 • UPX

  - Skratka učebného predmetu Učebná prax

 • UPZ

  - Skratka učebného predmetu Umeleckoremeselné pozlacovanie

 • URA

  - skratka pre Uruguay Round Agreement - Dohoda Uruguajského kola GATT

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tsq, hu1, gbr, psx, preãƒâ ãƒâ, tse tse, bod, iooc, asa, tys, ošta, sde, jru, laj, mmo