Význam slova "disk" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 38 výsledkov (1 strana)

 • disk -u m.

  1. šport. náčinie v tvare šošovky použ. na hádzanie: hod d-om

  2. tanierovitá súčasť strojov, prístrojov ap.; kotúč: d-y kolies

  3. hovor. kompaktný d. kompaktná platňa

  4. inform. tanierovitá súčasť počítača na ukladanie dát: pevný d. zabudovaný do počítača a s objemným programom;
  pružný d. vkladaný do počítača a s obmedzenou kapacitou, disketa;
  kazetový d. s väčšou kapacitou;
  kópia d-u;

 • diskant -u m. hud. vysoký žen. al. det. hlas

 • diskár -a m. kto hádže diskom;

 • diskárka -y -rok ž.;

 • diskársky príd.

 • diskdžokej [-zgdž-] -a m. slang. diskotekár

 • disketa -y -kiet ž. inform. pružný kotúč s magnetickou vrstvou v pevnom ochrannom obale s počítačovým záznamom al. určený na počítačový záznam: dodať článok na d-e; obal d-y;

 • disketový príd.: d. obal, d-á mechanika

 • disko neskl. s. hovor.

  1. diskotéka (význ. 2): navštevovať d.

  2. diskotéková hudba: počúvať d.

 • diskont -u m. fin. zrážka úrokov pri nákupe pohľadávok (zmeniek) s neskoršou splatnosťou;

 • diskontinuita -y ž. kniž. nesúvislosť, op. kontinuita: vývinová d.;

 • diskontinuitne prísl.

 • diskontinuitný príd.;

 • diskontný príd.: d-á sadzba úroková;
  d-á politika zvyšovanie al. znižovanie úrokovej sadzby centrálnou (emisnou) bankou

 • diskotéka -y -ték ž.

  1. zbierka gramofónových platní: bohatá d.

  2. s tancom spojená zábava mladých pri reprodukovanej hudbe: chodiť na d-u

  3. ver. zhrávanie reprodukovanej hudby s moderátorom (diskotekárom);

 • diskotekár -a m. kto (odborne) vedie diskotéku (význ. 2, 3);

 • diskotekárka -y -rok ž.

 • diskotékový príd.: d. program

 • diskový príd.: d-á spojka;
  d-á pamäť

 • diškrécia -ie ž. hovor. expr. malá odmena (za službu ap.): dal chlapcovi d-iu

 • diskreditovať nedok. i dok. ob(e)rať o dôveru, znevažovať, znevážiť: d. vedúceho, d. umenie

  // diskreditovať sa: vojnová propaganda sa d-la

 • diskrétne prísl.;

 • diskrétnosť -i ž.

 • diskrétny príd.

  1. zachovávajúci takt, ohľaduplnosť, mlčanlivosť ap.; svedčiaci o tom, op. indiskrétny: byť málovravný a d.;
  d. pohľad

  2. nenápadný, nevtieravý, mierny, jemný: d-e svetlo, d-a hudba, vzorka

  3. odb. nespojitý; oddelený: d. prvok;

 • diskriminácia -ie ž. diskriminovanie: obchodná, rasová d.;
  politika d-ie;

 • diskriminačný príd.: d-é kroky

 • diskriminovať nedok. i dok. neprizn(áv)ať plné práva, výhody: d. partnera v obchode

 • diškurovať, zried. diškurovať sa nedok. hovor. zhovárať sa, rozprávať sa, debatovať, besedovať: d. o politike

 • diškurz -u m. hovor. rozhovor, debata: ísť na d. k priateľke

 • diskusia -ie ž. výmena názorov na istú vec, rokovanie, rozprava, beseda, debata: d. o prednáške, zapojiť sa do d-ie;
  to je bez, mimo d-ie o tom nemožno pochybovať;

 • diskusný príd.: d. večer

 • diskutabilný príd. hodný uváženia, sporný: d-é tvrdenie;
  je d-é, či je takéto riešenie vhodné

 • diskutér -a m. kto diskutuje, diskutujúci;

 • diskutérka -y -rok ž.

 • diskutovať nedok. zúčastňovať sa v diskusii, viesť diskusiu (s niekým), rokovať, debatovať: d. o návrhu, d. so spolupracovníkmi

 • diskutujúci m. diskutér: príspevky d-ich

 • diskvalifikácia -ie ž. diskvalifikovanie: občianska, odborná d. partnera (v polemike);
  d. športovca (za priestupok)

 • diskvalifikovať dok. i nedok. pre porušenie noriem vylúčiť, vylučovať z prostredia, spoločenstva, zo (šport.) súťaže ap.: politicky d. protivníka;
  d-ný pretekár

  // diskvalifikovať sa: d. sa svojím vystupovaním

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ksa, dg, enh, ã in, ú, v, cvw, ím, onivins, rád, sieť, robã, ã ori, draã, scr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV