Význam slova "az" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 27 výsledkov (1 strana)

 • I. spoj. podraď. uvádza vetu

  1. časovú s význ. okolnosti a) po ktorú trvá dej nadradenej vety, kým: počká, až sa rozvidnie;
  dotiaľ sa chodí s krčahom na vodu, až sa rozbije;
  b) po ktorej sa uskutoční dej nadradenej vety, keď: až sa vrátime, dokončíme robotu;
  c) počas ktorej prebieha dej nadradenej vety, keď: až pôjdeme domov, bude určite pršať

  2. príslov. miery (obyč. v podobe účinku): rozosmial sa, až mu vyhŕkli slzy;
  zakričal, až sa v hore ozvalo

  II. čast.

  1. vyj. veľkú, krajnú mieru; dokonca: zostať až do rána, snehu bolo až po pás, začervenať sa až po uši, prišlo nás až dvadsať

  2. zdôrazňuje pripojený výraz; len, iba: prišiel na to až otec, dozvieme sa to až zajtra

  3. stupňuje, zosilňuje význ. výrazu: jeho veselá až bujará nálada;
  bol to utiahnutý človek až čudák

  4. vyj. rozpätie medzi dvoma pólmi: dvaja až traja, od dolín až po vrchy;
  čísla 1 až 30

  III. až na predl. s A hovor. okrem, s výnimkou, vyjmúc: všetci až na jedného okrem jedného;
  až na to, že ... odhliadnuc od toho, že ...

 • až-až, ažaž prísl. hovor. veľmi veľa, priveľa: doma bolo práce a.;
  toho na rováši a.

 • azalka -y -liek ž. izbová al. záhradná krovitá rastlina s ružovými al. červenými kvetmi, bot. Rhododendron arborescens

 • azbest -u m. vláknitý nehorľavý minerál použ. na izoláciu;

 • azbestocement -u m. zmes cementového betónu a azbestu, príp. s pridaním anorg. vláken a farbív;

 • azbestocementový príd. vyrobený z azbestocementu: a-á krytina

 • azbestový príd.: a-á izolácia

 • azbuka -y ž. slovanské písmo použ. vo viacerých slovanských jazykoch a v mongolčine

 • azda čast.

  1. vyj. hodnotiaci postoj (pravdepodobnosť, neistotu) k vete al. výrazu, asi, hádam, možno, vari: už to a. pôjde;
  krívala, a. preto nestačila

  2. uvádza opyt. al. zvol. vetu s odtienkom pochybnosti, neistoty: kto je tu – a. hostia? a. sa len nezbláznil?

 • aziat -a m. pejor. divoch, barbar: má spôsoby a-a;

 • aziatka -y -tok ž.;

 • aziatsky príd. i prísl.

 • ázijský príd. k Ázia: á-á chrípka

 • azimut -u m. geogr. uhol, kt. zviera zvislá rovina s rovinou poludníka

 • azúr -u L -e m. kniž. blankyt: a. oblohy, neba, mora;

 • ažúr1 -u m., ažúra -y, ažúrka -y -rok ž. mriežková výšivka: živôtik zdobený a-kou

  ažúr2, pôv. pís. à jour prísl. načas: publ. byť a. byť hotový s niečím na určený deň

 • ažurita -y ž. admin. vykonanie práce v určený deň

  publ. byť v a-e mať vybavené veci načas

 • azúrový príd.: a-á obloha

 • azyl -u m. polit. útočisko; povolenie pobytu cudzincovi (obyč. polit. utečencovi) v štáte: právo a-u, požiadať o a.;

 • azylant -a m. kto sa uchádza o polit. azyl: ubytovanie a-ov z bývalej Juhoslávie

 • azylový príd.: a-é problémy;
  a. dom prechodné ubytovanie pre azylantov, bezdomovcov ap.

 • kňaz -a m. kto z povolania vykonáva náb. úkony: katolícky k., evanjelickí k-i;
  pohanskí k-i;
  (v kat. cirkvi) kto prijal 2. st. posvätnej vysviacky, presbyter: k. slúži omšu, spovedá;

 • novokňaz -a m. cirk. práve, nedávno vysvätený kňaz

 • reťaz -e ž.

  1. pohyblivo spojený rad článkov, obyč. kovových, použ. na spájanie, držanie al. ťahanie: železná, oceľová r., snehové r-e;
  zavrieť bránu na r.;
  uviazať psa na r.;
  dať niekoho do r-í sputnať ho

  2. sled osôb, vecí al. javov vo viac-menej súvislom páse: r. detí, poľovníkov;
  r. vrchov, r. automobilov;
  r. spomienok;
  utvoriť r. (ľudí) (pri podávaní tehál);
  živá r. súvislý rad ľudí držiacich sa za ruky s manifestačným cieľom

  držať niekoho (ako) na r-i obmedzovať ho;
  expr. je ako z r-e pustený bujný, neviazaný;

 • veľkňaz -a m. kňaz najvyššej hodnosti (v niekt. náb.): židovskí, pohanskí v-i

 • víťaz -a m. kto zvíťazil: olympijský v., vyjsť z boja ako v., v. súťaže;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ã â ã â a, har, ś, laš, atä, lea, ã så, who, r, cheet, mono, ribbon, cy, arti, triá
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV