Hľadaný výraz "ant" v Lekárskom slovníku

Nájdených 205 výsledkov (2 strán)

 • ant(i)odontalgicus

  - ant(i)odontalgický, zmierňujúci bolesť zubov

 • ant-

  - proti, opačne

 • antacídum

  - liek znižujúc kyslosť žalúdočnej šťavy

 • antacidus

  - neutralizujúci alebo viažuci kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku

 • antagonismus

  - antagonizmus, protiklad, protichodná, opačná činnosť orgánov, liekov

 • antagonista

  - antagonista, činiteľ pôsobiaci opačne, protichodne ako iný činiteľ

 • antagonisticus

  - antagonistický, protichodný, opačne pôsobiaci

 • antalgický

  - pôsobiaci proti bolesti

 • antalgicus

  - antalgický, utišujúci, zmierňujúci bolesť

 • antarthriticus

  - ant(i)artritický, pôsobiaci proti kĺbovému reumatizmu

 • antasthmaticus

  - antastmatický, pôsobiaci proti astme, proti dýchacím ťažkostiam

 • ante

  - vpredu, predtým

 • ante cenam

  - pred jedlom

 • ante mortem (finem)

  - pred smrťou

 • ante partum

  - pred pôrodom

 • antebrachialis

  - antebrachiálny, predlakťový

 • antebrachium

  - predlaktie

 • antecedens

  - predchádzajúci, prevládajúci

 • antecedentia

  - antecedencia, podmienka, predpoklad

 • antecurvatio

  - antekurvácia, ohnutie, zakrivenie

 • antefixatio

  - antefixácia, upevnenie dopredu, k prednej stene

 • anteflexio

  - anteflexia, ohnutie dopredu

 • antemenstrualis

  - antemenštruačný, stav tesne pred menštruáciou

 • antemeticus

  - antemetický, tlmiaci zvracanie

 • antenatalitas

  - antenatalita, stav pred narodením

 • antephasis

  - antefáza, predobdobie, obdobie pred mitotickou profázou, pred začatím mitotického delenia buniek

 • antepositio

  - antepozícia, chirurgické posunutie orgánov dopredu

 • anterethicus

  - anterektický, mierniaci dráždenie

 • anterior

  - predný, ležiaci vpredu

 • anteriosuperior

  - nachádzajúci sa vpredu hore

 • anterodorsalis

  - anterodorzálny, predozadný

 • anterolateralis

  - anterolaterálny, ležiaci vpredu na boku

 • anteromedialis

  - anteromediálny, ležiaci vpredu a smerom k stredovej čiare

 • anteroposterior

  - anteroposteriórny, predozadný

 • anteroseptalis

  - anteroseptálny, týkajúci sa prednej steny srdcovej komory a prednej časti medzikomorovej prepážky

 • anteroticus

  - znižujúci pohlavný pud

 • anteroventralis

  - anteroventrálny, ležiaci vpredu na brušnej stene

 • antesystola

  - antesystola, predčasný sťah srdca

 • antetorsio

  - antetorza, vytočenie kosti dopredu

 • anteversio

  - anteverzia (maternice), naklonenie maternice dopredu

 • anthelix

  - oblúkovitý val súbežný so zadnou časťou helixu

 • anthelminthicus

  - anthelmintický, hlístopudný, pôsobiaci proti črevným parazitom

 • anthidroticus

  - anthidrotický, antihidrotický, zabraňujúci poteniu, pôsobiaci proti nadmernej činnosti potných žliaz

 • anthracaemia

  - antrakémia, infekcie s prítomnosťou Bacillus anthracis v krvi

 • anthracofibrosis

  - antrakofibróza, zjazvenie tkaniva s prímesou (uhoľného) prachu

 • anthracofibrosus

  - antrakofibrózny, väzivovo zjazvený s prímesou (uhoľného) prachu

 • anthracosilicosis

  - antrakosilikóza, zaprášenie (pľúc) uhoľným prachom a oxidom kremičitým

 • anthracosis

  - antrakóza, zaprášenie (pľúc) uhoľným prachom

 • anthrax

  - antrax, slezinná sneť infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva Bacillus anthracis

 • anthropogenesis

  - antropogenéza, proces vzniku a vývoja človeka

 • anthropoides

  - antropoidný, podobný človeku

 • anthropologia

  - antropológia, náuka o vzniku a vývoji človeka, o jeho telesných vlastnostiach a postavení v prírode vzhľadom na ostatné živé tvory

 • anthropometria

  - antropometria, meranie rôznych rozmerov ľudského tela

 • anthropomorphismus

  - antropomorfizmus, prenášanie ľudských vlastností na iné objekty, prírodu (personifikácia)

 • anthropophagia

  - antropofágia, kanibalizmus, ľudožrútstvo

 • anthropophagus

  - antropofág, ľudožrút, kanibal

 • anthropophilicus

  - antropofilný, majúci dobrý vzťah k ľuďom

 • anthropophobia

  - antropofóbia, úzkostlivý strach pred stykom s ľuďmi

 • anthropozoonosis

  - antropozoonóza, infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvieraťa na človeka

 • anti

  - proti, opačne

 • antiagregancium

  - liek pôsobiaci proti zrážaniu krvi

 • antiallergicus

  - antialergický, pôsobiaci proti precitlivenosti, alergii

 • antiandrogenum

  - antiandrogén, látka znižujúca účinok mužských pohlavných hormónov

 • antianemikum

  - liek zvyšujúci tvorbu červených krviniek, proti anemický liek

 • antiarrhythmicus

  - antiarytmický, normalizujúci srdcový rytmus

 • antiarthriticus

  - ant(i)artritický, pôsobiaci proti kĺbovému reumatizmu

 • antiarytmikum

  - liek pôsobiaci proti srdcovej arytmii

 • antiasthmaticus

  - antiastmatický, liečiaci astmu, pôsobiaci proti astme

 • antiastmatikum

  - liek proti astme

 • antibacterialis

  - antibakteriálny, ničiaci, potláčajúci baktérie

 • antibiogramma

  - antibiogram, vyšetrenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotika

 • antibiosis

  - antibióza, potlačenie rastu iných organizmov

 • antibioticum

  - antibiotikum, látka produkovaná mikroorganizmami, ktorá pri silnom riedení zabraňuje rastu iných mikroorganizmov (bakteriostatické antibiotikum) alebo ich úplne zabíja (baktericídne antibiotikum)

 • antibiotikum

  - látka pôsobiaca proti baktériám

 • antiblennorrhagicus

  - antiblenoragický, znižujúci hnisanie

 • antibrachium

  - predlaktie

 • anticephalalgicus

  - anticefalalgický, mierniaci bolesť hlavy

 • anticholinergikum

  - liek uvoľňujúci bolestivé kŕče hladkej svaloviny

 • anticipácia

  - tento termín sa používa na označenie stále včasnejšieho obdobia manifestácie a stále ťažšieho priebehu dedičnej choroby v generáciách nasledujúcich po sebe. Ide o jav, ktorý je zapríčinený spôsobom výberu.

 • anticipatio

  - anticipácia, predvídanie, predstihovanie udalosti

 • anticoagulans

  - antikoagulačný, zabraňujúci zrážaniu krvi

 • anticoagulatio

  - antikoagulácia, zníženie zrážanlivosti krvi

 • anticonceptionalis

  - antikoncepčný, zabraňujúci počatiu, oplodneniu

 • anticoncipiens

  - antikoncipiens, prostriedok zabraňujúci počatiu

 • anticus

  - predchádzajúci

 • antidepresívum

  - liek pôsobiaci proti depresii

 • antidepresivus

  - antidepresívny, zmierňujúci alebo odstraňujúci úzkosť a depresiu

 • antidiabeticus

  - antidiabetický, pôsobiaci proti cukrovke

 • antidiabetikum

  - liek pôsobiaci proti diabetu (cukrovke)

 • Antidiaroiká

  - látky pôsobiace proti hnačke

 • antidiaroikum

  - liek pôsobiaci proti hnačke

 • antidiarrhoicus

  - antidiaroický, protihnačkový, pôsobiaci proti hnačke

 • antidiphthericus

  - antidifterický, pôsobiaci proti záškrtu

 • antidiureticus

  - antidiuretický, tlmiaci nadmerné vylučovanie moča

 • antidiuretinum

  - i, n. (ř. anti proti, ř. uron moč) antidiuretin, adiuretin (vazopresin), hormon tlumící nadměrné vylučování moči

 • antidotum

  - protijed

 • antidysentericus

  - antidyzenterický, pôsobiaci proti červienke, infekčnému hnačkovému ochoreniu

 • antidyspepticus

  - antidyspeptický, odstraňujúci poruchy trávenia

 • antiemeticus

  - antiemetický, odstraňujúci zvracanie

 • antiemetikum

  - liek pôsobiaci proti zvracaniu

 • antiepilepticus

  - antiepileptický, liek proti epilepsii, chorobe prejavujúcej sa opakovanými záchvatmi a poruchami vedomia rôzneho stupňa

 • antiepileptikum

  - liek pôsobiaci proti epilepsii

 • antieroticus

  - znižujúci pohlavný pud

 • antifebrilis

  - antifebrilný, znižujúci horúčku

 • Antiflogistiká

  - protizápalové látky

 • antiflogistikum

  - protizápalová látka

 • antigalacticus

  - antigalaktický, znižujúci vylučovanie mlieka

 • antigalaktikum

  - látka zmierňujúca vylučovanie lieka

 • antigangraenosus

  - antigangrenózny, obsahujúci obranné látky proti sneti

 • antigén

  - cudzorodá látka, ktorá pri vniknutí do tela vyvolá tvorbu protilátok
  - akákoľvek makromolekula, ktorá je schopná vyvolať tvorbu protilátok imunokompetentnými bunkami a je schopná s týmito protilátkami reagovať.

 • antigén HY

  - substancia lipoproteínového typu. produkcia tohto antigénu je závislá na prítomnosti Y chromozómu, v embryonálnom vývoji je potrebný pre vývoj pohlavných žliaz vo varlatách

 • antigénny

  - vyvolávajúci tvorbu protilátok

 • antigenum

  - antigén, látka schopná vyvolať v organizmu imunitnú odpoveď

 • antigonorrhoicus

  - antigonoroický, nemierený proti kvapavke, infekčnej pohlavnej chorobe

 • antihaemolyticus

  - antihemolytický, zabraňujúci rozpadu červených krviniek

 • antihaemorrhagicus

  - antihemoragický, zastavujúci krvácanie

 • antihelminthicus

  - antihelmintický, namierený proti cudzopasným červom

 • antihelmintikum

  - látka pôsobiaca proti helmintom (črevným parazitom)

 • antihidroticus

  - anthidrotický, antihidrotický, zabraňujúci poteniu, pôsobiaci proti nadmernej činnosti potných žliaz

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pl, kyb, pzd, fx, akd, zw, cius, prv, pip, pcw, sno, kkn, cyk, pdw, moy