Slovensko-nemecký slovník - písmeno TT

tt

  • TTA

    - das Thenoyltrifluoraceton

  • TTA

    - TTA (Thenoyltrifluoraceton)

  • TTL

    - die Transistor-Transistor-Logik