Význam slova "zov" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • žoviálne prísl.: ž. potľapkať po pleci;

 • žoviálnosť -i ž.

 • žoviálny príd. dobrosrdečný, dobromyseľný; blahosklonný: ž. človek;
  ž. úsmev;

 • nedok. zovierať1 -a

 • zovňajšok -ška/-šku m. vonkajší vzhľad, vonkajšok: príjemný z., dbať o svoj z.

 • zovreto prísl.;

 • zovretosť -i ž.

 • zovretý príd.

  1. pevne sformovaný, zomknutý: z-é prsty, z-é útvary (cvičencov)

  2. zhustený (význ. 3), obsažný: myšlienkovo z-é dielo;

 • zovrieť1 -ie -ú -tý/-ný dok. dostať sa do varu, začať vrieť: čaká, kým z-ie voda;
  neos. v hrnci už z-lo

  krv v ňom z-la;

  zovrieť2 -ie -ú -tý/-ný dok.

  1. pevne stiahnuť, stisnúť: z. pery, z. predmet kliešťami

  2. objať, obopnúť; obkľúčiť: z. niekoho do náručia;
  mesto z-é blokádou

  3. naplniť tiesnivým pocitom: strach mu z-l srdce, z-la ho úzkosť;

 • zovšade zám. vymedz. príslov. označ. východisko (deja) v priestore, zovšadiaľ, odvšade, odvšadiaľ: z. sa hrnuli ľudia;
  hrad je viditeľný z.

 • zovšadiaľ zám. vymedz. príslov. zovšade, odvšade, odvšadiaľ: z. počuť krik

 • zovšednieť -ie -ejú dok. stať sa všedným: prostredie časom z-ie, žena mu z-la;

 • nedok. zovšednievať -a

 • zovšeobecnieť -ie -ejú dok. stať sa všeobecne známym, rozšíreným: zvyk z-ie, názory z-li;

 • nedok. zovšeobecnievať -a

 • zovšeobecniť dok.

  1. urobiť všeobecne platným (na zákl. porovnávania a skúmania javov), generalizovať: z. získané poznatky, z-ené výsledky výskumu, z-enie záverov

  2. urobiť všeobecne použiteľným, rozšíreným: z. pracovné skúsenosti;

 • nedok. zovšeobecňovať

 • anízový príd.: a-á vôňa, a-é pečivo

 • bezvízový príd. pri kt. nie je potrebné vízum: b. styk

 • celulózový príd.: c. a papiernický priemysel;
  c-é drevo

 • databázový príd.: d-é údaje údaje bázy dát

 • devízový príd. k 1: d-é prostriedky, opatrenia;
  d-é hospodárstvo

 • dvojfázový príd. kt. má 2 fázy: d. tréning, d. prúd;

 • dýzový príd.

 • fázový príd.: odb. f-á rýchlosť, f. prúd;

 • frézový príd.

 • gázový príd.: g. obväz

 • jednofázový príd. elektrotech. kt. má 1 fázu: j. prúd

 • krízový príd.: k-é roky;
  k. režim určený na zvládnutie (prechodne) ťažkej situácie;

 • kvízový príd.

 • majonézový príd.: m. šalát

 • maltózový príd.

 • matrózový príd. kt. má strih ako námornícke šaty: m-é šaty, m. golier

 • mimózový príd.

 • motúzový príd.;

 • názov -zvu m. meno niečoho, pomenovanie: n. ulice, miestne n-y;
  odborné n-y termíny;
  kniha vyšla pod n-om ...;

 • nitrocelulózový príd.: n. lak

 • obväzový príd.: o. materiál

 • remízový príd.: r-é postavenie (v šachu)

 • reprízový príd.: r-é predstavenie, r-é kino

 • sacharózový príd.

 • striptízový príd.: s-á tanečnica

 • trojfázový príd. kt. má 3 fázy: t. prúd;

 • väzový príd.

 • viacfázový príd. kt. má viacej fáz: v. tréning;
  poľnohosp. v. zber;
  elektrotech. v. prúd;

 • viacrázový čísl. nás. vyskytujúci sa, opakujúci sa viac ráz: v-á odmena;

 • virózový, virózny príd.

 • viskózový príd.: v. hodváb

 • vízový príd.: v-á povinnosť

 • zväzový príd.: z-á republika, z-é orgány

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV