Význam slova "vlastn" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 11 výsledkov (1 strana)

 • vlastne čast.

  1. uvádza opravný výraz: dvaja priatelia, v. známi

  2. vyj. hodnotiaci postoj k výrazu, popravde, v skutočnosti: v. ani neviem, kto to bol;
  čo sa tu v. stalo?

 • vlastníčka -y -čok ž.;

 • vlastnícky príd. i prísl.: v-e právo;
  v. sa správať

 • vlastníctvo -a s.

  1. vlastnenie niečoho na zákl. práva: osobné, spoločenské, družstevné v., súkromné v., odovzdať niečo do v-a;
  → duchovné v.

  2. čo vlastníme, majetok: dom pokladá za svoje v.

 • vlastník -a mn. -ci m. kto niečo vlastní, majiteľ;

 • vlastniť nedok. pokladať niečo za svoje na zákl. práva, byť majiteľom niečoho: v. dom, pôdu

 • vlastnoručne prísl.: v. podpísaný

 • vlastnoručný príd. uskutočnený, zhotovený vlastnou rukou: v. podpis, v. výrobok;

 • vlastnosť -i ž.

  1. podst. znak veci, javu: základná v. (výrobku), chemické v-i prvkov

  2. zákl. povahová črta: kladná v., (mať) dobré v-i, zbaviť sa zlých v-í;

 • vlastnostný príd.: v-é prídavné mená

 • vlastný príd.

  1. kt. je vlastníctvom niekoho, kt. niekomu, niečomu patrí, od niekoho, z niečoho pochádza, svoj, op. cudzí: mať v. dom, (ne)mať v. telefón;
  mäso vo v-ej šťave;
  zhotovený v-mi rukami, konať z v-ho popudu, nepočuť v-ho slova

  2. citovo, pokrvne spriaznený, príbuzný: nepoznal (svoju) v-ú ženu, prijať dieťa za v-é;
  v. brat, syn pokrvný, op. nevlastný

  3. vlastnoručne zhotovený; týkajúci sa samého autora, tvorcu: (vystavovať) v-é fotografie;
  v. portrét, v. životopis;
  v. gól do bránky svojho mužstva

  4. tvoriaci jadro veci, skutočný, pravý: v. proces prebieha automaticky, k v-ej téme sa nedostal;
  spôsoby jemu v-é;
  lingv. v-é meno pomenúvajúce jednotlivinu toho istého druhu

  vidieť niečo na v-é oči, počuť na v-é uši osobne;
  stáť na v-ých nohách byť nezávislý;
  pocítiť niečo na v-ej koži sám skúsiť;
  robiť niečo na v-ú → päsť;
  učiť sa na v-ej škode, na v-ých chybách;
  gól do v-ej bránky

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: lak, cosemco, pij, green, šáf, šľa, zen, ppn, doåˆ, alp, å ä er, triáž, pv, efi, bpz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV