Hľadaný výraz "s" v Technickom slovníku

Nájdených 185 výsledkov (2 strán)

 • S-rank

  - algoritmus českého vyhľadávača seznam.cz, ktorý pracuje na podobnom princípe ako pagerank, t.j. hodnotí dôležitosť internetových stránok

 • S-VGA

  - označenie pre grafické rozlíšenie od 640x480 bodov a 256 farieb

 • S-video

  - typ konektora a signálu pre prenos a spracovanie videa

 • S.M.A.R.T.

  - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; súčasť diskovej mechaniky, systém na sledovanie parametrov pevného disku, s úlohou upozorniť na možný vznik chyby

 • SAB

  - z angl. Service Ancillary to Broadcasting - pomocná rozhlasová služba

 • safe

  - bezpečný

 • safeguard

  - ochrana, bezpečnostný

 • safety

  - bezpečnosť

 • sample

  - vzorka
  - vzorka, príklad

 • sampling

  - vzorkovanie

 • SAN

  - Storage Area Network Sieť pozostávajúca z rôznych druhov dátových zariadení spojených so servrom.

 • SAP

  - Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung Systems, Applications And Products in Data Processing SAP je súčasne názov spoločnosti a jej hlavného produktu, robustného firemného systému - SW aplikácie na správu firemných dát a procesov. Spoločnosť SAP bola pionierom v budovaní firemných softwarových aplikácií. Kľúčovým komponentom tejto aplikácie je jedna spoločná databáza pre všetky systémové moduly ako napr. moduly Výroba, Dodávatelia, Financie, CRM, Ľudské zdroje a ďaľšie.
  - z angl. Service Ancillary to Programme Making - pomocná služba pre zostavovanie programov

 • SAR

  - z angl. Search and Rescue - pátranie a záchrana

 • SARSAT

  - skratka pre družicový pátrací a záchranný systém

 • save

  - uložiť dáta, zachrániť

 • Save as

  - Rozšírený príkaz v menu od príkazu Save. Umožňuje uloženie súboru pod iným ako aktuálnym menom.

 • SCADA

  - Supervisory Control and Data Aquisition system. Komplexný riadiaci a informačný systém obsahujúci mnohé hardwarové zariadenia ako napríklad vstupno/výstupné komponenty, signálový hardware, PLC, riadiace jednotky, siete, telekomunikačné zariadenia a špecifické softwarové vybavenie. SCADA systém sa implementuje za účelom monitorovania a riadenia systémov v reálnom čase. Príkladmi systémov sú priemyselné továrne, rôzne typy elektrární, telekomunikačné systémy, čističky odpadových vôd a inéh systémy. Systém SCADA napríklad zbiera informácie o okolitom prostredí, identifikuje poruchový stav (napríklad zmenu tlaku/teploty), zasiela informácie centrálnej jednotke, upozorňuje na nerovnovážny stav, vyhodnocuje a zobrazuje celkovú situáciu obsluhujúcemu personálu.

 • scalable

  - stupňovateľný, rozšíriteľný

 • scale

  - mierka

 • Scandisk

  - Program, ktorý je súčasťou systému Windows a slúži na kontrolu a opravu Hardisku pripadne diskiet.

 • scanner

  - optický snímač grafických predlôh

 • scanning

  - prehľadávanie, prezeranie

 • scheduler

  - plánovač, definovanie rozvrhu

 • sciencific

  - vedecký

 • SCO

  - The Santa Cruz Operation; výrobca a verzia Unix-u

 • scope

  - rozsah, pole záberu

 • SCPC

  - Single Channel Per Carrier - jediný kanál vysielaný na frekvencii. Jeden transpondér môže vysielať naraz nezávisle viac paketov. Často sa to používa pre rádiové a prenosové kanály

 • screen saver

  - šetrič obrazovky

 • script

  - skript

 • Scrolling

  - Rolovanie posun obrazu.

 • scrooll

  - posun riadkov na obrazovke

 • Scrooll Lock

  - klávesa vypnutia možnosti pohybu smerovými šípkami

 • SCSI

  - Small Computer System Interface - rozhranie umožňujúce pripojiť osem diskových jednotiek alebo iných SCSI zariadení, napr. CD ROM.

 • SD RAM

  - Synchronous Dynamic Random Access Memory; typ operačnej pamäte

 • SDAB

  - z angl. Satellite Digital Audio Broadcasting - družicový digitálny rozhlas

 • SDLC

  - Systems Development Life Cycle Systém, či už HW alebo SW, má svoj vlastný životný cyklus. Od myšlienky pre jeho vytvorenie až po jeho zánik prechádza cyklom procesov: systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, testovanie kvality, implementácia, podpora, dokumentácia, návrh novej verzie.

 • SE

  - Software Engineering

 • search

  - hľadanie, vyhľadávanie

 • secondary

  - druhý, podradený

 • section

  - oddiel, časť

 • sector

  - kruhový výsek

 • secure

  - bezpečný

 • security

  - bezpečnosť

 • seek

  - hľadanie

 • Select

  - Funkcia vyskytujúca sa v mene príkazu, alebo menu a naznačujúca možnosť výberu.

 • self-test

  - samokontrola

 • semicolon

  - bodkočiarka

 • semiconductor

  - polovodič

 • send

  - posielať, odoslať

 • Send to

  - Poslať na...

 • sender

  - odosielateľ

 • sensitive

  - citlivý

 • Separator

  - Oddelovač položiek v zozname.

 • Serial

  - Sériový. Označenie spojenia pri ktorom sa dáta prenášajú jednotlivo po sebe.

 • serial number

  - sériové, výrobné, evidenčné číslo

 • serif

  - pätka, prvok pätkového písma; typ písma

 • Sériový

  - Anglicky Serial. Označenie spojenia pri ktorom sa dáta prenášajú jednotlivo po sebe.

 • Server

  - Aplikácia, ktorá vykonáva požiadavky ostatných aplikácií. Internetový server tzv. web server vykonáva požiadavky aplikácií bežiacich na počítačoch k nemu pripojených. Požiadavky väčšinou obsahujú zaslanie súborov, dát alebo iných údajov, ktoré má server

 • service

  - služba

 • session

  - jeden konkrétny bez programu, konkrétna úloha, na serveri si každý po prihlásení spustí svoju session

 • setting

  - nastavovanie

 • SGI

  - Silicon Graphics Int.; počítačová firma zameraná na grafiku

 • shade

  - tieň, nastaviť tieň

 • shade of gray

  - odtiene sivej, počet odtieňov pri čiernobielom zobrazení

 • shape

  - obrys

 • shareware

  - Software distribupovaný zdarma avšak jeho tvorca požaduje malý poplatok v prípade opakovaného používania. Zaplatením poplatku získava užívateľ nárok na aktualizované verzie a podporu. Užvateľ nemá práva predávať freeware tretej osobe.
  - Programové vybavenie dostupne najmä na Internete. Hlavný princíp je v tom že užívateľ si ho pred kúpou môže vyskúšať a až následne na to sa rozhodnúť či ho kúpiť.

 • Sharing

  - Zdieľanie dát a zariadení cez počítačovú sieť.

 • sharpener

  - orezávatko

 • sheet

  - hárok papiera

 • shell

  - nadstavba operačného systému umožňujúca pohodlnejšie zadávať príkazy

 • Shift

  - Klávesa na klávesnici, ktorá dočasne prepína na veľké písmena.

 • Shortcut

  - Skratka, odkaz na súbor, alebo adresár.

 • Show

  - Ukázať, zobraziť

 • Shrinking

  - zmenšovanie

 • shutdown

  - vypnúť

 • SID

  - Service Identification - identifikačný kód/číslo/reťazec pre službu (servis)

 • side

  - strana, bok

 • Siebel

  - Pôvodne softwarová spoločnosť vyvíjajúca vlastný CRM produkt. Po odkúpení spoločnosťou ORACLE sa značka Siebel stala produktovou značkou spoločnosti ORACLE.

 • sign

  - znak, podpis

 • silver

  - striebro

 • SIMM

  - Single Inline Memory Module; typ pamäťových modulov, 30-pinové pre matičné dosky 286, 386 a 486 - vždy po 4 ks; 72-pinové pre matičné dosky 486

 • simple

  - jednoduchý

 • Simula simulation language

  - Programovací jazyk so špeciálnymi možnosťami na vykonávanie simulácii.

 • Simulation

  - Z pohľadu napaľovania CD tento vyraz znamená schopnosť simulovať , napodobniť napaľovanie, aby bola prípadná chyba zistená pred napaľovaním.

 • single

  - jeden, samostatný

 • SIT

  - z angl. Satellite Interactive Terminal - družicový interaktívny terminál

 • site

  - stanovisko, sídlo

 • Size

  - Veľkosť

 • skript

  - doplnit
  - Počítačový program – sada príkazov napísanych v interpretačnom programovacom jazyku. Väčšinou sa jedná o jednoduchšie programy. Označuje sa ním aj dávkový súbor, ktorý po spustení vykonáva inštrukcie bez účasti užívateľa.

 • SLA

  - Service Level Agreements Dokument, zmluvná dohoda definujúca vzťah medzi dodávateľom a odberateľom IT služieb. Vzhľadom na zložitosť dodávaných IT riešení je veľmi dôležité pred započatím dodávky aby si obidve strany ujasnili požiadavky, terminológiu, úroveň technickej podpory, eliminovali nerealistické očakávania, dohodli spôsob riešenia sporov. Všetky tieto otázky sú predmetom SLA.

 • slash

  - lomítko /

 • slave

  - otrok, podriadený, druhoradý
  - pridružený, vedľajší

 • slide show

  - zobrazovanie diapozitívov; grafická prezentácia

 • slim

  - skrinka počítača s nízkou výškou určená na stôl

 • SLIP

  - Serial Line Internet Protokol; seriálový komunikačný protokol

 • SLIP PPP

  - Štandarty pre priame pripojenie do Internetu, bez nutnosti prihlasovať sa k hlavnému počítaču.

 • Slot 1

  - Pätica používaná pre procesory Pentium II a Celeron.

 • slow

  - pomalý

 • small

  - malý

 • smart

  - chytrý

 • Smerovač

  - Anglicky Router. V sieti, kde dochádza k výmene paketov, router preskúma jednotlivé pakety a prepošle ich správnym smerom. Router môže tiež slúžiť ako most medzi dvoma LAN sieťami.

 • smooth

  - vyhladiť

 • SMS

  - Systems Management Server Softwarový produkt spoločnosti Microsoft. Umožňuje automatizované manažovanie pracovných staníc, inštalovanie softwaru, diaľkové konfigurovanie LAN i WAN.

 • SMTP

  - sieťový protokol pre posielanie pošty

 • SNA

  - System Network Architecture; jednotný systém prepojenia systémov IBM

 • snapshot

  - momentka

 • SNG

  - z angl. Satellite News Gathering - zhromažďovanie správ cez družicu

 • SNMP

  - Simple Network Management Protokol; protokol pre správu jednoduchých TCP/IP sietí

 • socket

  - zásuvka, pätica

 • Socket 370

  - pätica pre pripojenie procesorov Celeron

 • Socket 7

  - Pätica používaná pre klasické Pentiá.

 • soft skills

  - Skúsenosti alebo zručnosti ako napríklad: komunikačné schopnosti, prezentačné schopnosti, manažovanie, projektové riadenie, starostlivosť o zákazníkov, tímová spolupráca.

 • software

  - Program, postupnosť inštrukcií, ktoré riadia činnosť počítača.
  - Programové vybavenie počítača.

 • SOHO

  - Small Office - Home Office; marketingový pojem pre označenie časti trhu s výpočtovou technikou pre domácnosti a malé firmy

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: s, serif, heľp, su, alte, verificatio, organizer, xerography, test, cac, fir, ega, topol, textbook, twa
Ekonomický slovník: t, pok, zrt, spz, trán, scy, htd, tkl, olh, r, bd, oka, šit, ez, ls
Slovník skratiek: oao, dj, rpe, kt, ecd, zkv, hvs, ã ã ã ã udiã ã ã ã, mm, asf, tps, sap, z38, q03, htr