Význam slova "vc" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 31 výsledkov (1 strana)

 • včas včaššie prísl.

  1. v určenom čase, načas, presne: dúfam, že príde v., v. splnené úlohy

  2. zavčasu (význ. 1), skoro, op. neskoro: v. na jar;
  v. vstávať včasráno;
  budeme tam včaššie, ako treba privčas

 • včasne prísl.: v. zjari zavčasu na jar;
  v. ukončený načas;

 • včasnokresťanský príd. týkajúci sa začiatočného obdobia kresťanstva

 • včasnosť -i ž.

 • včasný príd.

  1. kt. sa vyskytuje včas, skorý, raný: v-á jeseň;
  v-é odrody (ovocia), v-á zelenina

  2. kt. sa uskutočnil vo vhodnom čase, načas: v-é splnenie úlohy, v-á pomoc;

 • včasráno prísl. zavčasu ráno: v. odišiel

 • včela -y včiel ž. úžitkový spoloč. hmyz produkujúci med a vosk, zool. Apis: chovať v-y, v. robotnica, poštípala ho v., bzučanie včiel, v-y sa roja;

 • včelár -a m. odborník vo včelárstve;

 • včelárka -y -rok ž.;

 • včelársky príd.: v. vosk;
  v. podnik

 • včelárstvo -a s. odbor zameraný na chov včiel a produkciu medu;

 • včelí príd.: v. med;
  v-ia kráľovná;
  v-ia materská kašička;

 • včelín -a m. stavba, v kt. sú umiestnené včelie úle: šum ako vo v-e

 • vcelku

  I. prísl.

  1. so zreteľom na celok, vo všeobecnosti, celkove: vec treba posúdiť v.

  2. spolu (význ. 2), dovedna: črtalo sa v. päť možností

  II. čast. vyj. zhrnujúci záver, ináč: úlohy sa podarilo v. splniť

 • včelnica -e -níc ž. pozemok, na kt. je rozostavený súbor úľov

 • včelstvo -a -tiev s. hromad. spoločenstvo včiel žijúce v jednom úli

 • včera prísl.

  1. minulého dňa: v. pršalo;
  mal to dokončiť už v.;
  akoby to bolo bývalo v.

  2. v nedávnej minulosti, nedávno: čo bolo dobré v., dnes už nestačí

 • včerajší príd.

  1. kt. bol včera: v. večer, v-ia porada, v. program

  2. nedávny, minulý: (spomínať na) v-ie víťazstvá

  hľadať v. deň;
  čo som v.? nie som neskúsený

 • včerajšok -ška m.

  1. včerajší deň: od v-a nič nejedol

  2. nedávna minulosť: chyby, výdobytky v-a

 • včerty prísl. hovor. expr. preč (význ. 1, 2): všetko pošlo v. minulo sa, stratilo sa;
  ber sa, choď v.!

 • nedok. k 1 – 4 vchádzať -a

 • vchod -u m.

  1. miesto, kade sa vchádza, op. východ: zadný, vedľajší v., v. do domu

  2. vchádzanie, vstup, op. východ: v. nie je povolený;

 • vchodový príd.: v-é dvere

 • vchrstnúť -e -ú -tol dok. expr. prudko vliať, šplechnúť: v. vodu do tváre

 • včielka -y -lok, expr. včelička -y -čiek ž. zdrob.

  usilovný ako v. veľmi;
  pracuje ako v. usilovne, šikovne

 • včítane

  I. prísl. vrátane: od 1. do 10. v mesiaci v.

  II. predl. s G vyj. pripočítanie, vrátane: všetci v. detí

 • vcítiť sa -i dok. citovo vniknúť do podstaty niečoho, vžiť sa: v. sa do položenia svojich blízkych;
  herec sa musí v. do svojej roly;

 • nedok. vciťovať sa

 • včleniť dok. zaradiť (význ. 2), začleniť: prvky organicky v. do systému;

 • nedok. včleňovať

  // včleniť sa: v. sa do kolektívu;

 • nedok. včleňovať sa

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV