Význam slova "med" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 109 výsledkov (1 strana)

 • med -u m. polotekutý sladký produkt činnosti včiel: včelí m., agátový, horský m.;
  sladký ako m. i fraz. zaliečavý; falošný;
  obch. turecký m.

  expr.: lízať m.;
  cezsklo m. lízať;
  to nie je nijaký m. nie je to ľahké;
  kniž. oplývať m-om a mliekom byť bohatý a úrodný (o krajine);
  na → jazyku med, v srdci jed;

  meď -i ž. červenkastý dobre vodivý kov, chem. prvok, zn. Cu: ložiská m-i, kotlík z m-i;
  chem. elektrolytická m.;
  tech. kujná m.;

 • medaila -y -lí ž. minci podobný symbol razený ako pamiatka al. vyznamenanie: pamätná m., zlatá m., vybojovať si olympijskú m-u;

 • medailér -a m. výtvarník zaoberajúci sa tvorením medailí;

 • medailérsky príd.: m-a tvorba;

 • medailérstvo -a s. umel. tvorba medailí

 • medailista -u m. publ. držiteľ medaily za šport. výkon;

 • medailistka -y -tiek ž.

 • medailón -u/-a m.

  1. závesok na hrdlo (s portrétom)

  2. archit. plastická výzdoba na stene kruhového al. oválneho tvaru

  3. umel. al. publ. útvar venovaný význ. osobnostiam, dielam, udalostiam ap.: televízny, filmový m.;

 • medailónik, medailónček -a m. zdrob.

 • medailónový príd.;

 • medailový príd.

 • medecína -y -cín ž. hovor. liek

 • medenka -y ž.

  1. patina

  2. poľnohosp. rastlinná choroba;

 • medenkový príd.

 • medený príd.: m. drôt, m-á ruda;
  m-á farba červená ako meď

 • medializovať nedok. i dok. zverejňovať, zverejniť v masových komunikačných prostriedkoch, dať širokú publicitu: m. problém; m-ný trestný prípad

 • mediálny príd.: publ. m-a politika politika v oblasti masových médií

 • mediar -a m. kto pracuje s meďou;

 • mediarsky príd.: m. podnik;

 • mediarstvo -a s. mediarsky priemysel

 • medicína -y ž.

  1. lekárska veda, lekárstvo: študovať m-u;
  doktor m-y;
  alternatívna m. metódy liečenia prirodzenými, prírodnými prostriedkami

  2. liek, medecína;

 • medicinálny príd.

  1. liečivý, zdravotný: m-e mydlo, m. krém

  2. lekárnický: m-e sklo

 • medicinbal -u L -e mn. -y m. šport. kožená plná lopta: cvičiť s m-om

 • medicínsky príd.: m-a prax

 • medička -y -čiek ž.;

 • medický príd.

 • medík -a m. zdrob. expr.

  medik -a mn. -ci m. poslucháč medicíny;

 • medikament -u m. kniž. liek, liečivo;

 • medikamentový príd.

 • medikamentózne prísl.: m. liečiť

 • medikamentózny príd. lek. uskutočňovaný liekmi: m-a liečba;

 • mediryt -u m. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrýva do medi; jeho odtlačok

 • medirytec -tca m. kto sa zaoberá medirytectvom (ako výtvarník);

 • medirytecký príd.: m-á práca, technika;

 • medirytectvo -a s. výtvar., polygr.

  1. ručné al. strojové rytie do medených platní na tlač z hĺbky

  2. zamestnanie medirytca

 • medirytina -y -tín ž. mediryt (odtlačok)

 • meditácia -ie ž. rozjímanie: filozofická m.;

 • meditačný príd.

 • meditatívne prísl.;

 • meditatívnosť -i ž.

 • meditatívny príd. hĺbavý, rozjímavý: m-a lyrika;

 • meditlač -e ž. polygr. tlačenie obrazov z medených platní

 • meditovať nedok. rozjímať;
  obyč. expr. rozmýšľať: m. o budúcnosti;
  nad čím m-š? dlho sedí a m-je

 • médium -ia s.

  1. sprostredkujúca osoba pri špiritistických, okultistických ap. javoch

  2. odb. prostredie: kvapalné, plynné m.

  3. odb. sprostredkujúci činiteľ, nástroj: inform. pamäťové m. prostriedok na zaznačovanie údajov;
  komunikačné m. jazyk, kód;
  elektronické m-iá rozhlas, televízia;
  publ. masové m-iá tlač, rozhlas, televízia;
  → tlačené m.;
  → tlačové m.

  4. šport. polomäkký lyžiarsky vosk;

 • mednatosť -i ž.: m. rastlín

 • mednatý príd. včel. poskytujúci al. obsahujúci med;

  meďnatý príd. chem. obsahujúci meď v istom pomere: m-á ruda;
  síran m. modrá skalica

 • medník -a m.

  1. bot. ústroj na rastlinnom kvete vylučujúci nektár

  2. včel. časť úľa, kde včely ukladajú med;

 • medníkový príd.: m. rámik

 • medný príd. odb.: m-é vrecko, m. výťažok;

 • medokýš -a m. hovor. kyselka;

 • medokýšový príd.

 • medomet -u m. prístroj na vytáčanie medu

 • medonosnosť -i ž.

 • medonosný príd. poskytujúci al. znášajúci med: m-é rastliny;
  m-é včely, m. hmyz;

 • medovať nedok. včel.

  1. (o rastlinách) vylučovať nektár: agát, ďatelina dobre m-je

  2. (o včelách) znášať med

 • medovica -e ž.

  1. sladká šťava, ktorú vylučujú listy niekt. rastlín al. rastlinné vošky

  2. medovina (nápoj)

 • medovina -y ž.

  1. alkoholický nápoj z kvaseného medu

  2. nektár (význ. 2);

 • medovinka -y ž. zdrob. expr.

 • medovníček -čka m. zdrob.

 • medovník -a m. voňavé pečivo s prísadou medu;

 • medovnikár -a m. výrobca al. predavač medovníkov, perníkov;

 • medovnikársky príd.;

 • medovnikárstvo -a s. výroba medovníkov, perníkov

 • medovníkový príd.: rozprávka o m-ej chalúpke;

 • medovo prísl.;

 • medovožltý príd. žltý ako med

 • medový príd.: m-á chuť, vôňa, m. cukrík;
  m-á farba žltá ako med;

  m-é týždne čas po svadbe;
  preťahovať niekomu m-é motúz(ik)y popod nos balamutiť sľubmi;

 • medunica -e -níc ž. horská chlpatá bylina s ružovými al. bielymi zvončekovitými kvetmi;
  bot. medunka Melittis

 • medúza -y -dúz ž. morský rôsolovitý živočích, zool. Aurelia

 • medveď -a mn. N a A -e m. naša najväčšia šelma s mohutným telom a hustou srsťou, zool. Ursus: poľovačka na m-a;
  expr. zarastený ako m., mrmlať ako m., mať laby ako m.;

 • medvedí príd.: m-ia laba, kožušina;
  kuch. m-ie tlapky, labky, lapky krehké pečivo

  (u)robiť niekomu m-iu službu v úsilí pomôcť (u)robiť zle;

 • medvedica -e -díc ž.;

 • medvedík, medviedik -a mn. N a A -y m.

  1. zdrob. k medveď

  2. detská hračka, macko

  3. medviedik čistotný severoamer. šelma, kt. sa dobre škriabe a pláva, zool. Procyon lotor;

 • medvedisko -a -dísk s. i m. zvel.

 • medvieďa -aťa mn. -atá/-ence -at/-eniec s. mláďa medveďa;

 • medvieďatko -a -tiek s. zdrob.

 • medza -e -í ž.

  1. pás neobrobenej zeme medzi susednými pozemkami: zrušiť m-e, vyorané m-e

  2. obyč. mn. krajné vymedzenie niečoho, ohraničenie, hranica: všetko má svoje m-e;
  určiť m-e svojich možností;
  prekračovať m-e slušnosti;
  fantázii sa m-e nekladú;
  tech. m. pružnosti, pevnosti;

 • medzera -y -dzier ž.

  1. voľný priestor medzi niečím, škára, štrbina: m. medzi zubami;

  2. hovor. čo niekde chýba, nedostatok (význ. 3): mať m-y vo vedomostiach;

 • medzerník -a m. klapka na písacom stroji, ktorou sa robia medzery medzi slovami

 • medzi predl.

  A. s I vyj.

  1. miesto, priestor uprostred dvoch al. viacerých predmetov, strán: držať m. prstami, sedieť m. priateľmi;
  m. Tatrami a Dunajom;
  dolina m. kopcami

  2. výskyt, jestvovanie v rámci niečoho, v spoločenstve niekoho, prináležitosť: byť m. prvými, m. najlepšími, pôsobiť m. ľudom, vyrastať m. dospelými

  3. vzájomný vzťah dvoch al. viacerých stránok: družba m. Bratislavou a Ľubľanou;
  súťaženie m. pracovnými kolektívmi;
  zápasiť m. sebou

  4. časové al. číselné hranice, od – do: porada bude m. 10. a 15. májom;
  cena m. 8 až 10 korunami za kus

  5. väzbu pri slovesách: preberať si m. mládencami, rozlišovať m. dobrým a zlým

  žiť m. štyrmi stenami samotársky;
  (povedať si) m. štyrmi očami bez svedkov;
  čítať m. riadkami;
  nech to zostane m. nami nevyzradené

  B. s A vyj.

  1. smerovanie doprostred, pomedzi niekoho, niečo: postaviť sa m. dvere, m. sokov, zaštiknúť ucho m. prsty

  2. začlenenie (sa) do istého rámca, spoločenstva ap.: nerátal ho m. mužov;
  paradajky patria m. zeleninu

  3. časové hranice: naplánovať robotu m. sviatky

  4. väzbu pri slovesách: rozdať letáky m. prítomných, zamiešať sa m. deti

  povedať niečo m. zuby neochotne;
  chodiť m. ľudí žiť spoločensky

 • medzičas -u m. šport. čas na istom úseku pretekov

 • medzičasom prísl. v priebehu istého času, medzitým, zatiaľ: m. sa zmenil, m. sa hmla stratila

 • medzička -y -čiek ž. zdrob. k 1

 • medzierka -y -rok ž. zdrob.

 • medzihra -y -hier ž. intermezzo: symfonická m.;
  divadelná m.

 • medziiným prísl. okrem iného, popri inom

 • medzikontinentálny príd.: m-a raketa s doletom nad 10 000 km, interkontinentálna

 • medziľudský príd. kt. je medzi ľuďmi: m-é vzťahy

 • medzimesto -a s. hovor.

  1. medzimestská telefónna ústredňa

  2. medzimestský hovor: máte m.

 • medzimestský príd. kt. je medzi (viacerými) mestami: m-á súťaž;
  m-á linka

 • medzinárodne prísl.

 • medzinárodný príd.

  1. kt. je, uplatňuje sa medzi národmi, štátmi, internacionálny: m-é vzťahy, m-á situácia;
  v m-om rozsahu

  2. na kt. sa zúčastňuje viacero národov; spoločný viacerým národom, štátom, internacionálny: m. kongres, turnaj;
  m. rýchlik;

 • medziplanetárny príd. kt. je, prebieha medzi planétami: m. priestor, let

 • medziposchodie -ia s.

  1. priestor medzi poschodiami, polposchodie

  2. mezanín

 • medzipristátie -ia s. pristátie medzi východiskom a cieľom cesty (v let. doprave): letieť bez m-ia

 • medzištátny príd. kt. je, uskutočňuje sa medzi dvoma al. viacerými štátmi: m-a dohoda, m. zápas

 • medzititulok -lku m.

  1. film. pís. text medzi jednotlivými sekvenciami (nemého) filmu

  2. obyč. mn. publ. redakčné titulky rozdeľujúce dlhšie úseky textu v novinách

 • medzitriedny príd. kt. je medzi škol. al. spoloč. triedami: m-a súťaž;
  m-e vzťahy

 • medzitým prísl. za ten čas, zatiaľ, medzičasom: bol preč a nevedel, čo sa m. stalo

 • medzitým čo spoj. podraď. uvádza časovú vetu, kým, zatiaľ čo: m. čo čítal, obed sa uvaril

 • medziúver -u m. fin. čiastkový úver al. záloha poskytovaná na tento úver pri splnení určených podmienok

 • medzivládny príd. kt. je, kt. sa uskutočňuje, platí medzi dvoma al. viacerými vládami: m. dohovor

 • medzivojnový príd. kt. je medzi 2 vojnami (najmä medzi 1. a 2. svet. vojnou): m-é obdobie, m-á literatúra

 • medzník -a m.

  1. hraničný kameň

  2. predel, rozhranie: historický m., m. vo vývine;

 • medzníkový príd.

 • medzný príd.: m. kameň;
  mat. m-é hodnoty;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV