Význam slova "sad" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 57 výsledkov (1 strana)

 • sad -u m.

  1. záhrada s ovocnými stromami: broskyňový, čerešňový s.;
  ovoc. materský s. na rozmnožovanie podpníkov;
  založiť, vysadiť s.

  2. park (význ. 1): mestský, verejný s.;
  S. J. Kráľa (v Bratislave);

 • sadať sa nedok. (o tekutinách) zrážať sa (význ. 4), tuhnúť: krv sa s-á, mlieko sa s-á;

 • nedok. k 1 – 5 sadať, sadať si, k 6, 7 iba sadať

 • sadba -y -dieb ž. odb.

  1. sadenie mladých rastlín al. hľúz: hustá, hniezdová s.;
  s. zemiakov, lesných stromčekov

  2. mladé rastlinky al. hľuzy na sadenie: ušľachtilá, pokusná s.;

 • sadbový príd.: s. materiál

 • sadenica -e -níc ž. odb. mladá rastlina na sadenie al. už zasadená: škôlkovaná s., tabakové s-e, produkcia s-íc;

 • sadenička -y -čiek ž. zdrob.

 • sadenicový príd.;

 • sadenisko -a -nísk s. odb. vysadená plocha

 • sadielko, sadielce -a s. zdrob. expr.

 • sadík -a m. zdrob.

 • sadista -u m. človek konajúci pod vplyvom sadizmu;

 • sadistický príd.: s-á vášeň, s-é konanie;

  sadisticky prísl.

 • sadistka -y -tiek ž.;

 • sadiť nedok.

  1. vkladať (mladú rastlinu, hľuzu, semeno) do zeme, vysádzať: s. stromčeky, kvety, zemiaky, hrach;
  s. do štvorca

  2. sadením zakladať, vysádzať: s. vinicu

 • sadivo -a s. rastlinky, semeno ap. na sadenie: morené, triedené s., zošľachťovanie s-a;

 • sadivový príd.: s-é zemiaky

 • sadizmus -mu m. zvrátenosť prejavujúca sa krutosťou k ľuďom al. zvieratám; takto sa prejavujúca pohlavná úchylka;

 • sádka -y -dok ž. ryb. nádrž s prítokom čistej vody použ. na chov rýb;

 • sadkať si dok. expr. sadnúť si

 • sádkový príd.

 • sadlo -a -diel s.

  1. živočíšny tuk: hovädzie, kačacie s.

  2. usadený tuk na tučnom človeku: s-om pokryté telo

  expr. zaväzovať s. odpočívať po jedle;
  obrastať s-om lenivieť;

 • sadlový príd.;

 • dok. sadnúť sa: s-té mlieko

 • sadnúť, sadnúť si -e -ú -dol dok.

  1. zaujať sedaciu polohu: s. (si) za stôl, k obloku, do kresla;
  prosím, s-te si! s. (si) k jedlu začať jesť;
  s. (si) za volant zaujať miesto vodiča;
  hovor. ísť si niekde s. posedieť si v kaviarni ap.

  2. kniž. usadiť sa niekde: s. (si) na trón;
  s-l (si) na otcovo miesto

  3. hovor. začať prenasledovať: učiteľ si s-l na žiaka

  4. nastúpiť do dopr. prostriedku: s. (si) do auta, na rýchlik

  5. (o vtákoch, hmyze) zastaviť sa po skončení letu: bociany (si) s-li na lúku, mucha (si) s-la na lampu

  6. iba sadnúť (o malých čiastočkách hmoty) usadiť sa na povrchu; pokryť: na stromy s-la hmla, na dedinu s-e tma;

  7. iba sadnúť klesnúť (význ. 1): kameň v rieke s-l na dno, stavba po čase s-la, zem s-la uľahla sa, usadla

  8. iba sadnúť hovor. byť dobre umiestnený; hodiť sa, pristať: úder s-l na hlavu;
  oblek mu s-l, prezývka mu presne s-la

  s. (si) do hotového bez námahy získať výhodné postavenie;
  s. niekomu na lep naivne uveriť, naletieť;
  expr. niečo mu s-lo na nos hnevá sa (pre maličkosť);
  mucha mu s-la na nos;

 • sadovnícky príd. i prísl.: s-a úprava, s-e stredisko;
  s. ošetrovaná zeleň

 • sadovníctvo -a s. odvetvie záhradníctva zamerané na zakladanie a ošetrovanie okrasných drevín, kvetov ap.;

 • sadovník -a mn. -ci m. pracovník v sadovníctve;

 • sadový príd.: s. porast, s-á plocha;

 • sadra -y ž. jemne rozomletý vypálený sadrovec, gyps: modelovacia, štukatérska s., zatrieť niečo s-ou, odliať niečo do s-y;
  hovor. mať ruku v s-e v sadrovom obväze;

 • sadrokartón -u m. kartón spevnený sadrou ako stav. materiál;

 • sadrokartónový príd.: s-á doska, priečka

 • sadrovať nedok. vypĺňať, zatierať sadrou: s. diery v stene

 • sadrovcový príd.

 • sadrovec -vca m. miner. hornina, z kt. sa získava sadra;

 • sadrový príd.: s. odliatok, obväz

 • sadza -e ž. čierna čiastočka uhlíka vzniknutá spaľovaním horľavín: zotrieť s-u z tváre, zašpinený od s-í;
  čierny ako s.;

 • sadzač -a m. odborník zhotovujúci sadzbu z rukopisov, typograf: strojový, ručný s.;

  sádzač -a m. stroj na sadenie plodín, vysadzovač: s. zemiakov

 • sádzací príd. použ. na sádzanie al. vpravovanie materiálu: s. stroj, s-ia pec, lopata

 • sadzačka1 -y -čiek ž.;

  sadzačka2 -y -čiek ž. odb. druh cibule al. repy na sadenie

 • sadzačský príd.: s-é chyby;

 • sadzačstvo -a s. povolanie sadzača

 • sádzať -dže -džu -uc -uci nedok.

  1. klásť, umiestňovať niekam: s. chlieb, koláče do pece;
  s. halušky dávať do vriacej vody

  2. typ. zhotovovať sadzbu na sádzacom stroji: s. časopis, s. malým typom písma, s. rukopis

 • sadzba2 -y -dzieb ž. typ.

  1. sádzanie textu v tlačiarni: slovník je v s-e

  2. vysádzaný text: lámať s-u, korigovanie s-y;

  sadzba1 -y -dzieb ž. admin. určený poplatok al. peňaž. úhrada za úr. výkon, prácu: mzdová, daňová, úroková s.;
  práv. trestná s. výmer trestu;
  fin. diskontná s. úroková miera, ktorú komerčné banky platia za peňaž. prostriedky z centrálnej banky;

 • sadzbový2 príd.

  sadzbový1, sadzobný príd.: s-á položka

 • sadziareň -rne ž. miestnosť, kde sa sádžu rukopisy;

 • sadziarenský príd.

 • sadzička -y -čiek ž. zdrob.

 • sadziť nedok. vytvárať sadze pri neúplnom spaľovaní

 • sádzka -y -dzok ž. hut. vsádzka

 • sadzobník -a m. kniha, listina, v kt. sú uvedené určené sadzby: mzdový, daňový s.;
  s. honorárov;
  s. pokút, trestov

 • sadzový príd.;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: oan, bb, ot, sdr, gsy, kul, ezi, trpó, zeo, cce, bál, d tov sklad, pi, fig, pgs
Slovník skratiek: gae, pkl, b17, dv, in, adx, srf, ofj, aus, ttg, fedesa, a64, afcofel, mať, rēs
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV