Význam slova "pozd" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • pozdať sa dok.

  1. zazdať sa: chlapec sa mi p-l známy;
  p-lo sa mu, že niečo počuje

  2. hovor. zapáčiť sa: nová susedka sa mu p-la;

 • nedok. pozdávať sa -a

 • pozde prísl. nár. al. zastar. neskoro (význ. 1, 2): prísť niekde p.;
  bolo to p. v noci

 • pozdĺž

  I. prísl. po dĺžke niečoho, pozdĺžne: prejsť izbu p.;
  položiť niečo p.

  II. predl. s G vyj. smer po dĺžke: p. cesty rastú stromy, p. steny sú lavice

 • pozdĺžne prísl.

 • pozdĺžny príd.

  1. smerujúci po dĺžke niečoho: p. rez, p-e pásy

  2. podlhovastý: p. tvar niečoho;

 • pozdný príd. kniž. al. poet. neskorý (význ. 1, 2): p. príchod;
  p-á jeseň, p-á nočná hodina

 • pozdochýnať -a dok. distrib. k zdochýnať: holuby p-li

 • pozdrav -u m.

  1. konvenciou ustálený prejav úcty, blízkosti ap. pri stretnutí vyjadrený gestom al. formulou: odísť bez p-u, rozišli sa s p-m dovidenia;
  zakýval mu na p.

  2. blahoželanie al. iný prejav pozornosti pri istej príležitosti: vianočný p., poslať niekomu p.

  odovzdať p. pozdraviť;

 • pozdravenie -ia s. pozdrav: priateľské p.;
  priniesol mi p. od rodičov

 • pozdraviť dok.

  1. (koho) i pozdraviť sa (komu) prejaviť úctu pozdravom: úctivo, slušne sa p. učiteľovi;
  p-l ho kývnutím;
  priateľsky ho p-l

  2. odovzdať pozdrav: p-vte rodičov;
  dal nás p.

  3. (nadšene) privítať, uvítať: diváci p-li víťazné družstvo;

 • pozdravný príd. k 2: p. list, p. prejav

 • nedok. pozdravovať, k 1 i pozdravovať sa

  p-m vás, ťa pozdrav

 • pozdvíhať dok. distrib. k zdvíhať: p. popadané spisy

 • pozdvihnúť -e -ú -hol dok.

  1. kniž. zdvihnúť (význ. 1): p. ruku;
  p. zrak;
  p. hlas naliehavo prehovoriť

  2. urobiť lepším, dokonalejším, povzniesť, zveľadiť: p. ľud, výrobu;
  p. kultúrnu úroveň;

 • pozdvihovanie -ia s. cirk. omšový úkon po premenení

 • nedok. pozdvihovať

  // pozdvihnúť sa

  1. kniž. zdvihnúť sa (význ. 1): pohľady prítomných sa p-li

  2. dostať sa na vyššiu úroveň, povzniesť sa: hospodárstvo, umenie sa p-lo;

 • nedok. pozdvihovať sa

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV