Význam slova "poži" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 55 výsledkov (1 strana)

 • požiadanie -ia s. žiadosť (význ. 1): písomné p.;
  urobiť niečo na p.

 • požiadať -a dok. vyjadriť (aj písomne) žiadosť, požiadavku: p. o pomoc;
  p. o rozvod;
  p. dievča o ruku

 • požiadavka -y -viek ž.

  1. naliehavo formulovaná žiadosť: vysloviť, predložiť p-u;
  splniť p-y;
  nové p-y na plynulý prísun dreva

  2. nevyhnutný predpoklad, potreba: p-y doby;
  spĺňať p-y modernej kuchyne

  klásť p-y na niekoho vyžadovať od neho

 • požiar -u L -i mn. -e m. veľký ničivý oheň: p. v dome, vypukol p., hasiť p., nebezpečenstvo p-u;

 • požiarisko -a -risk s. miesto požiaru al. po požiari

 • požiarnička -y -čiek ž.;

 • požiarnický príd.: p-é vozidlo;

 • požiarnictvo -a s.

 • požiarnik -a mn. -ci m. hasič;

 • požiarny príd.: p-a hliadka;
  p-a ochrana proti požiaru

 • požiarovosť -i ž. počet, množstvo požiarov za isté obdobie: nepriaznivý vývin p-i

 • požiarový príd.: p-é pásmo;

 • požičať -ia dok. poskytnúť niekomu (na jeho žiadosť) na dočasné používanie: p. priateľovi peniaze, knihu;
  p-aj mi ceruzku

  aký p-aj, taký vráť;

 • pozícia -ie ž.

  1. držanie, poloha tela: nepohodlná p. pri sedení;
  základná tanečná p.

  2. postavenie vo vzťahu k okoliu: zaujať výhodnú p-iu na pozorovanie;
  p. figúr na šachovnici;
  dostať sa do streleckej p-ie

  3. miesto pripravené na boj al. obranu: bojová p., palebná p.;
  brániť ohrozené p-ie;

  4. postavenie v istom celku so zreteľom na význam, vplyv: p. žien vo verejnom živote;
  mať v meste dobrú p-iu;

 • nedok. požičiavať -a

  // požičať si vyžiadať si od niekoho na istý čas na dočasné používanie, vypožičať si: p. si knihy z knižnice;
  p. si pero od suseda;

 • nedok. požičiavať si

 • pôžička -y -čiek ž. požičanie (peňazí); požičaná suma: bezúročná p., novomanželská p.;
  vrátiť celú p-u

 • pozične prísl.

 • pozičný príd.: voj. p-á vojna;
  p-á výhoda;

 • požičovňa -e ž. podnik, v kt. sa niečo požičiava: p. člnkov, p. filmov

 • požierať -a nedok. žrať: húsenice p-jú listy kapusty;

 • pozinkovať dok. potiahnuť vrstvou zinku: p. plech;
  p-ný drôt

 • pozisťovať dok. distrib. k zisťovať: p. údaje, dáta

 • požiť -je -jú dok. kniž. zjesť al. vypiť: p. alkohol, p. jed;

 • požiť si -je -jú dok. istý čas žiť: mohol si ešte p.

 • pozitív -u m.

  1. obraz, predmet, kt. vznikol ako výsledok kopírovania, odlievania ap.;
  fot., film. obraz, na ktorom rozdelenie svetla a tieňa al. farieb zodpovedá skutočnosti, op. negatív

  2. lingv. prvý st. pri stupňovaní príd. m. a prísl.;

 • pozitivista -u m. stúpenec pozitivizmu;

 • pozitivistický príd.: p-á metóda;

  pozitivisticky prísl.

 • pozitivistka -y -tiek ž.;

 • pozitivizmus -mu m. filoz. smer obmedzujúci platnosť ľudského poznania na opis a triedenie pozitívnych faktov ako výsledku bezprostredného pozorovania;

 • pozitívne prísl.: p. pôsobiť, p. niečo vedieť;

 • pozitívnosť -i ž.

 • pozitívny1 príd.: p. obraz

  pozitívny2 príd.

  1. kladný (význ. 1, 2, 3), op. záporný, negatívny: p. postoj, p. lekársky nález, p. výsledok, vplyv;
  p. hrdina;
  mat. p-e číslo;
  fyz. p. náboj

  2. dokázaný, istý, skutočný: p. fakt, p-e zistenie;

 • pozitívum -va s. kniž. kladná stránka

 • pôžitkár -a m. človek oddávajúci sa pôžitkom, požívačník;

 • pôžitkársky príd. i prísl.;

 • pôžitkárstvo -a s.

 • požitky -ov m. mn. peňaž. al. naturálne dávky ako súčasť nárokového príjmu pracovníka: funkčné p. poslancov, upraviť výšku p-ov

 • pôžitok -tku m. príjemný pocit vyvolaný nejakým zážitkom, rozkoš: mať p. z jedla;
  s p-om plávať, odpočívať;
  oddávať sa p-om

 • pozitrón -u m. fyz. elementárna častica s kladným nábojom

 • požívač -a m. kto niečo požíva (význ. 1): p. ópia

 • požívačne prísl.;

 • požívačnícky príd.

 • požívačník -a mn. -ci m. pôžitkár;

 • požívačnosť -i ž.

 • požívačný príd. pôžitkársky: p. starec;

 • nedok. požívať -a

  1. k požiť

  2. mať a užívať: p. slobodu, p. práva a výhody;
  práv. p. dôchodok

  3. tešiť sa niečomu: p. úctu, dôveru

 • požívateľ -a mn. -ia m. kto niečo požíva (význ. 2): p. dôchodku;

 • požívateľka -y -liek ž.

 • požívateľnosť -i ž.

 • požívateľný príd. kt. sa dá požívať: p-é mäso;

 • požívatina -y -tín ž. látka určená na výživu človeka: p-y sa delia na potraviny a pochutiny

 • poživeň -vne ž. kniž. potrava, strava, jedlo: zháňať, nakúpiť p.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV