Hľadaný výraz "ex" v Lekárskom slovníku

Nájdených 232 výsledkov (2 strán)

 • ex abrupto

  - bez prípravy

 • ex cathedra

  - z katedry, vážne, s plnou odpovednosťou

 • ex inactivitate

  - z nevoľnosti, z nečinnosti

 • ex juvantibus

  - (diagnóza) stanovená podľa účinku podávaných liekov, liečebných výkonov

 • ex post

  - dodatočne, po skončení akcie, deja

 • ex tempore

  - v čas potreby, podľa potreby, príležitostne, nepripravene

 • ex(s)tasis

  - extáza, mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia, vytŕženie mysle, veľké nadšenie

 • ex(s)tinctio

  - "extinkcia, útlum, vyhasnutie nákazy

 • ex(s)trophia

  - extrofia (ektrofia), obrátenie, otočenie, prevrátenie orgánu zvnútra navonok

 • exacerbácia

  - nové, opätovné prepuknutie choroby

 • exacerbans

  - exacerbujúci, zhoršujúci sa, znovu sa objavujúci, vzplanutý (choroba)

 • exacerbatio

  - exacerbácia, zhoršenie choroby, nové vzplanutie choroby, chorobného procesu

 • exactus

  - exaktný, presný, dôkladný, vedecky podložený

 • exaggeratio

  - exagerácia, subjektívne, neprimerane prehnané predstavy o prejavoch choroby

 • exairesis

  - exairéza, odstránenie, vybratie nervu, cievy, časti nejakého orgánu

 • exaltatio

  - exaltácia, vzrušenie, opojenie, chorobne povznesená nálada

 • examen

  - skúška, posudok

 • examinatio

  - examinácia, skúšanie, vyšetrovanie

 • exantém

  - druh kožnej vyrážky

 • exantema

  - druh kožnej vyrážky

 • exanthema

  - exantém, vyrážka, zmeny na koži

 • exanthematicus

  - exantematický, vyrážkový, vyvolaný či spojený s vyrážkou

 • exarticulatio

  - exartikulácia, chirurgické odstránenie končatiny v kĺbe

 • excavatio

  - exkavácia, vyhĺbenina, jamka, vkleslina

 • excavator

  - "exkavátor, rýpadlo, lyžičkový nástroj k vyškrabanie, odstránenie poškodeného tkaniva

 • excavatus

  - vyhĺbený, vpadnutý, vklesnutý

 • excentricus

  - "excentrický, ležiaci mimo stred

 • exceptio

  - excepcia, výnimka, výhrada, mimoriadnosť

 • excerebratio

  - excerebrácia, rozrušenie a vybratie mozgu z lebečnej dutiny

 • excesívny

  - výstredný, nemierny

 • excessivus

  - excesívny, nadmerný, prílišný, výstredný, presahujúci bežnú normu

 • excessus

  - exces, vybočenie od normálneho jednania, výstrelok, nemiernosť

 • excidium

  - zrušenie, zničenie, zánik

 • excidovať

  - vyrezať, odstrániť chorobné ložisko

 • excisio

  - excízia, chirurgické vybratie, vyrezanie tkaniva

 • excitácia

  - vzrušenie, podráždenie, zvýšenie činnosti

 • excitans

  - vyvolávajúci, vzpružujúci činnosť orgánov

 • excitatio

  - excitácia, vzrušenie, podráždenie, zvýšená dráždivosť

 • excízia

  - vyrezanie, odstránenie chorobného ložiska

 • exclusio

  - exklúzia, vylúčenie, výlučnosť, operačné vylúčenie funkcie niektorého orgánu bez odstránenia

 • excochleatio

  - exkochleácia, vyškrabanie, odstránenie chorobného tkaniva ostrou lyžičkou

 • excoriatio

  - "exkoriácia, odstránenie kože až na škáru

 • excrementum

  - exkrement, výlučok, výkal, výmet, látka vylúčená organizmom

 • excrescentia

  - "exkrescencia, výrastok

 • excretio

  - exkrécia, vylúčenie, vylučovanie

 • excretorius

  - exkrečný, vylučujúci, vylučovací

 • excretum

  - exkrét, výlučok, výkal, odpadová látka

 • excretus

  - vylúčený, odstránený z organizmu

 • exculpatio

  - exkulpácia, pozbavenie viny, ospravedlnenie

 • exemplar

  - vzor, príklad, ukážka

 • exemplaris

  - "exemplárny, príkladný, vzorný

 • exemplum

  - príklad, doklad, vzor

 • exencephalia

  - exencefália, jedinec s nedokonale vyvinutou lebkou a mozgom vyčnievajúci navonok z lebky

 • exenteratio

  - exenterácia, vybratie vnútorného orgánu, eviscerácia

 • exercitium

  - cvičenie, cvik, namáhanie (napr. svalov pri cvičení)

 • exesio

  - exezia, postupná deštrukcia povrchových častí tkaniva

 • exesus

  - "vyhlodaný, skazený, ""vyrazený"" (zub)"

 • exfoliatio

  - exfoliácia, olupovanie odumretého tkaniva (epitelu)

 • exfoliativus

  - exfoliačný, olupujúci sa, olúpaný

 • exhairesis

  - exairéza, odstránenie, vybratie nervu, cievy, časti nejakého orgánu

 • exhalatio

  - "exhalácia, vyparovanie

 • exhauscia

  - vyčerpanosť

 • exhaustio

  - exhauscia, vyčerpanie, vysilenie

 • exhaustívny

  - vyčerpaný

 • exhaustivus

  - exhaustný, vyčerpávajúci, vysiľujúci

 • exhibitionismus

  - "exhibicionizmus, pohlavná úchylka charakterizovaná verejným odhaľovaním

 • exhumatio

  - exhumácia, úradné vyzdvihnutie mŕtvého tela z hrobu

 • exiguus

  - malý, nepatrný, malicherný

 • exitus

  - "východ

 • exkoriácia

  - odrenina na koži

 • exkrécia

  - vylučovanie
  - vylučovanie; dej, ktorým sa organizmus zbavuje odpadových látok. Hlavným vylučovacím orgánom cicavcov a vtákov sú obličky.

 • exoallergia

  - exoalergia, označenie pre alergény pôsobiace na organizmus zvonku

 • exocarentia

  - exokarencia, nedostatok určitých výživných látok v potrave

 • exocoeloma

  - exocelóm, extraembryonálny celóm, druhotná telová dutina, dutina v extraembryonálnom mezoderme

 • exocoelomicus

  - exocelómový, vonku, mimo telovej dutiny

 • exocrinus

  - exokrinný, s vonkajšou sekréciou, majúci samostatný vývod buď na povrch tela, alebo do dutiny niektorého orgánu

 • exoftalmus

  - vysunutie oka z očnice

 • exogastrula

  - exogastrula, gastrula s vychlípeným vnútorným zárodočným listom

 • exogenes

  - exogénny, vonkajšieho pôvodu, z vonkajších príčin, zvonka vnikajúci do organizmu, vzniknutý mimo bunku v okolitom prostredí

 • exogénny

  - vonkajší

 • exohysteropexis

  - exohysteropexia, fixácia dna maternice k brušnej stene mimo peritoneálnu dutinu

 • exomphalus

  - exomfalus, pupočná hernia, prietrž

 • exón

  - úsek prerušovaného génu, ktorého sekvencia je prítomná aj v upravenej mediátorovej RNA, a teda kóduje bielkovinu.

 • exoparasitus

  - exoparazit, parazit žijúci na povrchu tela hostiteľa

 • exophoria

  - exofória, škúlenie, škúliace oko je vychýlené smerom von

 • exophthalmus

  - exoftalmus, chorobné čiastočné vystúpenie očného bulbu z očnice (prostrusio bulbi, proptosis)

 • exophytia

  - exofytia, rast navonok (pri nádore)

 • exosmosis

  - exosmóza, osmotický pohyb látky membránou z uzavretého systému navonok

 • exospora

  - exospóra, spóra ležiaca, vznikajúca mimo sporangium

 • exostosis

  - exostóza, ohraničené, nádoru podobné bujnenie na povrchu kosti

 • exostóza

  - kostný výrastok na povrchu kosti, ktorý vzniká po úraze alebo zápale

 • exothermalis

  - exotermálny, exotermický, uvolňujúci teplo navonok (pri chemických a fyzikálnych procesoch)

 • exotoxicosis

  - exotoxikóza, otrava organizmu jedom vonkajšieho pôvodu, napr. otrava toxínom, ktorý vylučujú baktérie

 • exotoxín

  - jed vylučovaný baktériami do okolia

 • exotoxinum

  - exotoxín, označenie pre produkty baktérií vylučované do okolia, ktoré môžu byť oddelené filtráciou od bakteriálnej kultúry

 • expansio

  - expanzia, roztiahnutie, rozšírenie, rozpätie, zväčšovanie objemu

 • expansivus

  - expanzívny, expanzný, rozpínavý, rozširujúci sa

 • expectorans

  - uľahčujúci odkašliavanie

 • expectoratio

  - expektorácia, vykašliavanie hlienov z dýchacích ciest

 • expectoratum

  - expektorát, vykašlaná látka, chriacheľ

 • expeditio

  - expedícia, vydávanie, výprava, odosielanie

 • Expektorácia

  - vykašliavanie

 • Expektoranciá

  - látky uľahčujúce vykašliavanie

 • expektorancium

  - liek uľahčujúci vykašliavanie

 • expellatio

  - expelácia, prepúšťanie (chorého)

 • experientia

  - skúška, skúsenosť

 • experimentalis

  - experimentálny, pokusný, preverovaný pokusmi

 • experimentum

  - experiment, pokus, skúška

 • expertus

  - skúšaný, osvedčený

 • explanatio

  - explanácia, vysvetlenie, výklad

 • explanatorius

  - vysvetľujúci, vykladajúci

 • explantatio

  - explantácia, vybratie tkaniva z tela (pre tkanovivú kultúru alebo transplantáciu)

 • explantatum

  - explantát, čerstvo vybraté tkanivo, orgán z tela k transplantácií

 • expletivus

  - expletívny, vyplňujúci, doplňujúci

 • explicatio

  - vysvetlenie, objasnenie

 • explicatus

  - jasný, zrejmý

 • explicite

  - jasne, zrejme

 • explorácia

  - vyšetrenie kladením otázok

 • Explorateur

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 75%. Pôvodom z Francúzska

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: czr, mle, evk, eapa, uml, aruba, štor, ndb, sbd, mps, tts, hvc, pam, czc, pvs
Slovník skratiek: n02, zmb, ã â to, ã â pr, gru, cs, e31, hã v, nvt, ote, r p p, rise, mdm, ivt, ohd