Význam slova "boj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • boj -a m.

  1. voj. ozbrojené stretnutie, bitka: ťažký, tuhý, víťazný b.;
  stretnúť sa, padnúť v b-i (za vlasť);
  zviesť b. na život a na smrť

  2. veľké úsilie o dosiahnutie istého cieľa, zápas: triedny, politický b.;
  b. o život, b. za slobodu, za mier;
  b. s prírodou, b. proti chorobám;
  filoz. b. protikladov;
  športový b.;
  publ. b. o zrno žatva;

 • bója -e ž. teleso na hladine označujúce isté (nebezpečné) miesto vo vode

 • bojachtivosť -i ž.

 • bojachtivý príd. kniž. bojovný;

 • bojar -a m. vys. šľachtic v cárskom Rusku

 • bojaschopnosť -i ž.

 • bojaschopný príd. schopný bojovať: b-é vojsko;

 • bojazlivec -vca m. bojazlivý človek

 • bojazlivo prísl.;

 • bojazlivosť -i ž.

 • bojazlivý príd. kt. sa bojí, nesmelý; svedčiaci o strachu: b. človek, b-é dieťa;
  b. hlas;

 • bojisko -a -jísk s. miesto boja: činnosť na b-u, správy z b-a

 • bojko -a mn. -ovia m. trocha expr. bojazlivec

 • bojkot -u m. forma hosp. al. polit. boja prejavujúca sa najmä v odmietaní obch. stykov, spolupráce ap.: vyhlásiť b.

 • bojkotovať nedok. postihovať bojkotom: b. dovezený tovar;
  b. vládu, voľby

 • bojler -a L -i mn. -y m. prietokový ohrievač vody: elektrický, plynový b.

 • bojovať nedok.

  1. zvádzať boj, bitku: b. za vlasť, za slobodu, proti nepriateľovi, s agresorom;
  b. v prvej línii;
  udatne b.;
  b. na život a na smrť

  2. viesť boj, zápas, usilovať sa: b. za pravdu, za mier, o lepšiu budúcnosť;
  b. proti fluktuácii;
  b. s lenivosťou

  kto sa dá do boja, na vojnu, musí b. prijatú úlohu treba plniť;
  b. proti → veterným mlynom

 • bojovne prísl.;

 • bojovníčka -y -čok ž.

 • bojovník -a mn. -ci m. kto bojuje (význ. 1, 2): frontový b.;
  b. za práva ľudu;
  hrob Neznámeho b-a;

 • bojovnosť -i ž.

 • bojovný príd. vyhľadávajúci boj, bojachtivý, výbojný, útočný; svedčiaci o tom: b. národ, b. duch, b-é mužstvo;
  b. pohľad, b-á pieseň;

 • bojovo, bojove prísl.

 • bojový príd.: b-á činnosť, b-á technika, b-é lietadlo;
  b-á morálka, b-á výzva;

 • desaťboj -a m. ľahkoatletická súťaž zložená z 10 disciplín;

 • desaťbojár -a m. pretekár v desaťboji

 • náboj -a m.

  1. strela s nábojnicou a ostatným príslušenstvom: ostrý, slepý n.

  2. výskyt elektr. napätia v niečom: kladný, záporný n.;

 • päťboj -a m. šport. súťaž skladajúca sa z 5 disciplín: moderný p.

 • päťbojár -a m. pretekár v päťboji;

 • päťbojárka -y -rok ž.;

 • päťbojársky príd.

 • príboj -a m. narážanie morských vĺn na breh;

 • súboj -a m.

  1. v min. boj dvoch protivníkov podľa dohodnutých podmienok, duel: vyzvať na s., dôstojnícke s-e

  2. boj, zápas (dvoch strán): s. na ihrisku, letecký s.;
  slovný s. hádka;

 • výboj -a m.

  1. obyč. mn. ozbrojený výpad (s cieľom získať cudzie územie): koloniálne v-e;

  2. uvoľnenie nahromadenej energie: v. blesku;
  elektrický v. vedenie elektr. prúdu plynným prostredím

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV