Význam slova "konk" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 21 výsledkov (1 strana)

 • konkávny príd. odb. vydutý (smerom dnu), vyhĺbený, op. konvexný: k-e zrkadlo

 • konkláve neskl. s. cirk. zhromaždenie kardinálov voliacich pápeža; uzavreté miesto na túto voľbu;

 • konklávny príd.

 • konkordát -u m. dohoda medzi kat. cirkvou a štátom o úprave vzájomných vzťahov;

 • konkordátny príd.

 • konkretizácia -ie ž. konkretizovanie: k. úloh;

 • konkretizačný príd.

 • konkretizovať nedok. i dok. (u)robiť konkrétnym; uskutočňovať, uskutočniť, realizovať: k. požiadavky;
  k-ný program

  // konkretizovať sa st(áv)ať sa konkrétnym; realizovať sa: ich zámery sa k-jú

 • konkrétne prísl.: hovoriť k.;

 • konkrétnosť -i ž.

 • konkrétny príd.

  1. kt. možno vnímať zmyslami, op. abstraktný: k-e predmety, k-a predstava;
  k-e výsledky skutočné

  2. presný, určitý, op. všeobecný: k. údaj, uviesť k-e mená;

 • konkubinát -u m. manželské spolužitie bez sobáša

 • konkurencia -ie ž.

  1. hosp. súperenie medzi podnikmi, štátmi ap.: nemilosrdná k., podľahnúť k-ii;
  ekon. súperenie o najvýhodnejšie podmienky výroby a predaja tovaru za najvyššie zisky

  2. hovor. konkurenčná firma, konkurent: prejsť ku k-ii

  3. súťaž, súperenie: pretekár obstál v silnej k-ii

  byť bez, mimo k-ie byť výborný, nemať rovnocenného súpera;

 • konkurencieschopnosť -i ž.: k. slovenskej ekonomiky

 • konkurencieschopný príd. kt. je schopný (ekonomicky) konkurovať: k. výrobný podnik;

 • konkurenčný príd.: k. boj, podnik

 • konkurent -a m. kto niekomu konkuruje: obchodný k.;
  k. na pracovisku, mať v niekom k-a;

 • konkurentka -y -tiek ž.

 • konkurovať nedok.

  1. byť hosp. súperom: firmy si k-jú;
  k. známej značke, k. zahraničiu, k. vo výrobe obilnín

  2. súťažiť, súperiť, pretekať sa: k. v boji o prvenstvo;
  dcéra (v kráse) k-je matke, s matkou

 • konkurz -u m.

  1. súbeh o (funkčné) miesto: vypísať k. na obsadenie miesta profesora

  2. obch. úpadok, bankrot: ohlásiť k.;
  zákon o k-e a vyrovnaní zákon o bankrote;

 • konkurzný príd.: k-á komisia, k. poriadok;
  k-á pohľadávka

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: va, čho, isd, km, up, pg, xl, ter, move, nd, ful, mi, customizácia, pôr, gp
Slovník skratiek: son, orz, rd, gex, rbl, asap, ota, pch, ot, tks, rso, atã, pop, dp, hnz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV