Význam slova "at" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 47 výsledkov (1 strana)

 • atak -u m. kniž. útok, nápor, napadnutie

 • atakovať nedok. i dok. kniž. (u)robiť nápor, (za)útočiť, napádať, napadnúť: a. brankára;
  a-ný chorobou

 • ataman -a m. kozácky náčelník;

 • atamanský príd.

 • atašé neskl. m. pridelenec: kultúrny, obchodný, vojenský a.

 • atavistický príd.;

  atavisticky prísl.: prejavovať sa a.

 • atavizmus -mu m. vlastnosti, znaky zdedené po vzdialených predkoch;

 • atď. skr. a tak ďalej

 • ateista -u m.

  1. kto popiera jestvovanie Boha

  2. stúpenec ateizmu;

 • ateistický príd.: a-á propaganda;

  ateisticky prísl.

 • ateistka -y -tiek ž.;

 • ateizmus -mu m.

  1. popieranie jestvovania Boha a z toho vyplývajúci životný postoj

  2. filoz. názor popierajúci jestvovanie Boha a nadzmyslových skutočností;

 • ateliér -u L -i mn. -y m. dielňa (výtvar.) umelcov: maliarsky, sochársky a.;
  filmové a-y

 • atentát -u m. útok na život z polit. pohnútok: pripravovať, spáchať a. na niekoho

 • atestácia -ie -ií ž.

  1. preverenie odb. spôsobilosti ved. pracovníkov (skúškami); skúška na získanie kvalifikácie odb. lekára v istom lek. odbore

  2. písomné potvrdenie, osvedčenie, atest;

 • atestačný príd.: a-á komisia

 • atlas1 -u m. kniha máp al. vyobrazení z niekt. vedného odboru: zemepisný, jazykový a.;
  a. húb;

  atlas2 -u m. text. hladká lesklá tkanina;

 • atlasový1 príd.

  atlasový2 príd.: a-é šaty

 • atlét -a m. športovec pestujúci atletiku;

 • atletický príd.: a-é preteky;

  atleticky prísl.

 • atletika -y ž. jedno zo zákl. šport. odvetví: ľahká a.;

 • atlétka -y -tok ž.;

 • atmosféra -y -fér ž.

  1. plynný obal planéty: zemská a. ovzdušie

  2. iba jedn. celkový ráz, nálada istého prostredia: priateľská, napätá a.;
  slávnostná a.

  3. fyzikálna a. jednotka tlaku, zn. atm;

 • atmosférický príd.: a-é poruchy;
  fyz. a. tlak

 • atóm -u m. najmenšia časť chem. prvku schopná vstúpiť do chem. reakcie: rozbitie a-u;

 • atomizovať nedok. kniž. rozdrobovať, trieštiť

 • atómový príd.: a-é jadro;
  a-á energia, a-á elektráreň;
  a-é zbrane

 • atrakcia -ie ž. príťažlivé, pútavé predstavenie, vystúpenie: cirkusová, filmová a.;

 • atraktívne prísl.;

 • atraktívnosť -i ž.

 • atraktívny príd. príťažlivý, lákavý, pútavý: a. program, a. tovar;

 • atrament -u m. farebná tekutina na písanie;

 • atramentový príd.: a-á škvrna, ceruza;
  a-á farba sýtomodrá ako atrament

 • atrapa -y -ráp ž. napodobnenina (tovaru na reklamu, zbrane na cvičenie ap.)

 • atribút -u m.

  1. kniž. podstatná, nevyhnutná vlastnosť niečoho, príznak: a-y národa

  2. gram. prívlastok;

 • atribútový, atributívny príd.

 • átriový príd.: á. dom

 • átrium -ia D a L -iu s. ústredná časť rím. domu;
  stav. vnútorný nekrytý dvor;

 • atropín -u m. prudký jed z ľuľka použ. v očnom lekárstve;

 • atropínový príd.: a-é kvapky

 • atypický príd. netypický, nezvyčajný: a. jav, prípad;

  atypicky prísl.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV