Význam slova "sme" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 41 výsledkov (1 strana)

 • smeč -a/-u m. šport. (vo volejbale, tenise ap.) prudké zrazenie lopty na stranu súpera: nahrať na s. i pren. dať príležitosť na vhodnú odpoveď, na úspech ap.

 • smečiar -a m. šport. hráč, kt. smečuje;

 • smečiarka -y -rok ž.;

 • smečiarsky príd. i prísl.

 • smečovať nedok. i dok. šport. d(áv)ať smeč

 • smejo, smejko -a mn. -ovia m. expr. často sa smejúci človek

 • šmelina -y -lín ž. hovor. pejor. nedovolený obchod s nedostatkovým al. nezákonne získaným tovarom: dať sa na š-u

 • šmelinár -a m. hovor. pejor. kto sa zaoberá šmelinou;

 • šmelináriť, šmelinárčiť -i nedok. hovor. pejor. zaoberať sa šmelinou: š. so šperkami, s cigaretami

 • šmelinárka -y -rok ž.;

 • šmelinársky príd. i prísl.;

 • šmelinárstvo -a s.

 • smelo prísl.: s. útočiť, postupovať;
  môžeš to s. odmietnuť;

 • smelosť -i ž.

 • smelý príd.

  1. nehľadiaci na nebezpečenstvo, odvážny; svedčiaci o tejto vlastnosti;
  op. bojazlivý: s. bojovník, vodič;
  s-á tvár, s. krok

  2. prevyšujúci predpoklady, nezvyčajný: s. plán, s-á myšlienka, s-é požiadavky

  3. opovážlivý, bezočivý: s. článok, s-é správanie;

 • smer -u m.

  1. myslená čiara pohybu k istému miestu, objektu ap.: správny, neznámy s., s. toku, vetra;
  postupovať rozličnými s-mi, sedieť v s-e jazdy

  2. zacielenie, ráz, povaha: nový s. života, školy humanitného s-u

  3. súhrn náhľadov, zásad ap. v umení, vo vede, v politike (obyč. v istom čase): umelecký, filozofický s.;

 • smernica -e -níc obyč. mn. ž. pokyny, zásady upravujúce istú činnosť, direktíva: vládna s., interná s.;
  s. predsedu;
  pridŕžať sa s-íc, plniť s-e

 • smerný príd. ekon. udávajúci smer vývoja: s. plán;
  s-é číslo slúžiace ako podklad návrhu plánu

 • smerodajne prísl.;

 • smerodajnosť -i ž.

 • smerodajný príd. určujúci smer, závažný, rozhodujúci: s. názor;
  to nie je s-é;

 • smerom na predl. s A, smerom do, smerom od predl. s G, smerom k predl. s D: s. na Žilinu, s. do Košíc, s. od jazera, s. k lesu;

 • smerovací príd. odb.: poštové s-ie číslo udávajúce cieľovú poštu zásielky;
  s. ostrovček zabezpečujúci vedenie jazdných prúdov na križovatke

 • smerovať nedok.

  1. ísť, pohybovať sa istým smerom: lietadlo s-je na juh, vojsko s-lo k mostu

  2. byť obrátený istým smerom: okná s-jú do parku;

  3. usilovať sa dosiahnuť (cieľ): politika s-je k zachovaniu mieru, veda s-je k pokroku

  4. vyvíjať sa, dospievať: naša spoločnosť s-je k právnemu štátu

  5. byť zacielený, obracať sa: nariadenie s-je proti rozkrádačom

  6. odb. orientovať al. nastavovať istým smerom: s. zásielku, vlak usmerňovať;
  s. anténu zameriavať

 • smerovka -y -viek ž.

  1. (svetelný) ukazovateľ smeru dopr. prostriedku: s. bliká doprava

  2. smerové kormidlo lietadla;

 • smerovkový príd.

 • smerový príd.: poštové s-é číslo;
  s-á anténa

 • smeť -i obyč. mn. ž. smeti drobný odpad spôsobujúci neporiadok: kôš na s-i, odpratať s-i

  expr. mať niečoho ako s-í veľa;
  v → cudzom oku vidí s. a vo svojom brvno nevidí;

 • smetiak -a m. smetník: vysypať papiere do s-a

 • smetiar -a m. kto odváža smeti;

 • smetiarka -y -rok ž.;

 • smetiarsky príd.: s-e auto

 • smetisko -a -tísk s. miesto na smeti; hromada smetí

  dva kohúty na jednom s-u (sa neznesú) súperi na jednom mieste;

 • smetiskový príd.

 • smetiť nedok. trúsiť smeti: deti, nes-te tu!

 • smetník -a m. nádoba na smeti

 • smetný príd.: s. kôš na smeti;
  s-á nádoba smetník;

 • úsmešok -šku m.

  1. posmech, posmešok: počúvať, znášať ú-y (zo všetkých strán)

  2. úsmev: sebavedomý ú.

 • výsmešne prísl.;

 • výsmešnosť -i ž.

 • výsmešný príd. vyjadrujúci výsmech: v-é slová, pohľady;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV