Význam slova "maz" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • maz -u m.

  1. polotuhá mazľavá hmota;
  biol. masťovitá hmota vylučovaná niekt. žľazami: ušný, kožný m.

  2. lepidlo: škrobový m.;

 • mazací príd. mastiaci: m. otvor;
  m-ie oleje

 • mazadlo -a -diel s. tech. mastivo, mazivo: technické, strojové m-á

 • mazák -a mn. -ci m. slang. skúsený vojak al. väzeň

 • mazanica -e -níc ž. expr. mazanina (význ. 1)

 • mazanie -ia s. tech. mazacia sústava: centrálne, ručné m.

 • mazanina -y -nín ž.

  1. pejor. zlá maľba, škaredé písmo ap., mazanica, machľanina

  2. stav. špeciálne upravená hlina na vymazávanie škár, dlážky ap.: betónová m.;

 • mazaninový príd.: m-á dlažba

 • mazaný príd. subšt. prefíkaný, prebitý

 • mazať -že -žú nedok.

  1. natierať (vnútornú plochu) hlinou ap., vymazávať: m. pec šamotom

  2. natierať mazivom, mastiť (význ. 2): m. súčiastky, m-nie stroja;
  m. lyže

  3. expr. špiniť: m. si topánky

  4. zotierať (význ. 1, 2): m. pásku;
  m. nahrávku

  5. hovor. expr. utekať, ponáhľať sa, mastiť: m. domov

  expr. m-ný, mastený všetkými masťami prefíkaný

 • mažiar -a L -i mn. -e m.

  1. masívna kovová nádoba na tlčenie niečoho: mosadzný m.;
  tĺcť v m-i ďumbier, mak

  2. (v min.) delo na strieľanie naslepo (obyč. pri oslavách)

  3. hist. delo veľkého kalibru s krátkou hlavňou;

 • mažiarik -a m. zdrob.

 • mazivo -a -zív s. odb.

  1. druh mastiva;
  tech. látka určená na odstránenie suchého trenia: plynné m.

  2. stav. druh omietky

 • mazľavo prísl.;

 • mazľavosť -i ž.

 • mazľavý príd. kt. sa rozmazáva, lepkavý: m-é mydlo, m-á hlina, pôda;
  m. chlieb;

 • mazna -y -zien ž. expr. rozmaznaná žena al. rozmaznané dievča

 • maznáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • maznácky príd. i prísl.;

 • maznák -a mn. -ci m. rozmaznaný človek, rozmaznanec (obyč. dieťa);

 • maznať -á/-e -ajú/-ú -ajúci nedok.

  1. priveľmi sa o niekoho starať a byť k nemu príliš zhovievavý, rozmaznávať: m. dieťa;

  2. prejavovať si navzájom lásku nežnosťou, láskaním ap.: milenci sa m-li;

 • opak. maznávať -a

  // maznať sa

  1. príliš zhovievavo zaobchádzať s niekým: nik sa s nami nem-l

  2. prejavovať niekomu lásku slovami, nežnosťou, láskaním ap.: m. sa s dieťaťom

  3. afektovane hovoriť: nem-aj sa!

  4. expr. zdĺhavo sa s niečím zaoberať, pohrávať sa: m. sa s predstavou, s myšlienkou na úspech;

 • nedok. maznávať sa

 • maznavo prísl.;

 • maznavosť -i ž.

 • maznavý príd.

  1. vyjadrujúci nežnosť, lásku: m-é slová

  2. afektovaný: m-á výslovnosť;

 • maznica -e -níc ž. tech. mastenica: tlaková, ihlová, kvapkacia m.;

 • maznička -y -čiek ž. zdrob. mastenička

 • mažoretka -y -tiek ž. obyč. mn. (franc.) členka skupiny uniformovaných dievčeniec pochodujúcich na čele sprievodu, pri slávnostiach ap.: pochod m-tiek

 • mazový príd.: m-á žľaza

 • mazúrka -y -rok ž. poľ. národný tanec v 3/4 takte; skladba v tomto takte;

 • mazúrkový príd.

 • mazut -u m. tech. zvyšný produkt pri destilácii nafty;

 • mazutový príd.: m-é vykurovanie

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tjd, zoä, coi, proã ã ã, �� �� in�� ��, pov, pnc, nb, pn, re, thh, spv, net, chx, vsh
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV