Hľadaný výraz "e" v Technickom slovníku

Nájdených 98 výsledkov (1 strana)

 • e-commerce

  - elektronické obchodovanie

 • E-IDE

  - Enhanced IDE; typ radiča, pripojiť je možné 4 mechaniky s kapacitou do 8,4 GB

 • e.r.p.

  - z angl. Effective Radiated Power - efektívny vyžiarený výkon

 • EAN

  - European Article Numbering; označovanie tovarov čiarovým kódom

 • EAPROM

  - Eletrically Alterable Programmable Read Only Memory; elektricky preprogramovateľná pamäť iba na čítanie

 • EAROM Electrically Alterable Read Only Memory

  - Permanentná pamäť, ktorej obsah možno meniť len elektrickou cestou.

 • EB

  - v IT terminológii z angl. exabyte

 • ECA

  - z angl. European Common Allocation - všeobecné pridelenie pre Európu

 • ECC

  - Error Correcting Code; Elliptic Curve Cryptosystem; spôsob kódovania údajov; systém sledovania a popisu dát pri ukladaní do pamäte, ktorý slúži na zníženie chybovosti a prípadne i na opravu údajov
  - z angl. Electronic Communications Committee - Výbor pre elektronické komunikácie

 • ECC Eliptické kryptosystémy

  - Moderné algoritmy založené na riešení úlohy logaritmu v skupinách na eliptických krivkách.

 • ECP

  - z angl. European Common Proposal - všeobecné návrhy pre Európu

 • edge

  - okraj, hrana

 • EDI

  - Electronic Data Interchange; Electronic Document Interchange

 • edit

  - editácia, upravovať

 • EDM

  - Electronic Data Management; Electronic Document Management; systém pre správu dokumentácie

 • EDMS

  - viď DMS

 • EDO RAM

  - Extended Data Out Random Access Memory; dynamické pamäťové obvody

 • EDTV

  - Extended Definition TV; televízia so zväčšeným rozlíšením

 • EEMEA

  - Eastern Europe, Middle East, and Africa Východná Európa, Stredný východ a Afrika Označenie regiónu pôsobenia, v komerčnom, obchodnom a vládnom prostredí.

 • EEPROM

  - Eletrically Erasable Programmable Read Only Memory; elektricky mazateľná programovateľná pamäť iba na čítanie

 • effecient

  - pravopisná chyba

 • EFS

  - Encrypting File System; šifrovací systém integrovaný do súborového systému NTFS, ktorý používa Microsoft

 • eg

  - exempli gratia for example napríklad

 • EGA

  - Enhanced Graphic Adapter; typ grafického adaptéra s rozlíšením 640x480 bodov - 16 farieb

 • EGA Enhanced graphics adapter

  - Rozšírený grafický adaptér najmä v možnostiach zobrazenie viac farieb.

 • EGSM

  - z angl. Extended Global System for Mobile Communication - rozšírený globálny systém mobilnej komunikácie

 • EIDE

  - Enhanced IDE - vylepšené rozhranie IDE. Umožňuje pripojiť štyri periférne jednotky v dvoch kanáloch a to ako disky tak aj CD-ROM mechaniky.

 • EIRP

  - z angl. Equivalent Isotropically Radiated Power - ekvivalentný izotropicky vyžiarený výkon

 • EISA

  - Enhanced ISA, rýchlejší druh ISA zbernice, používa sa výnimočne

 • eject

  - vyhodiť, katapultovať, vysunúť

 • else

  - inak, ešte

 • embedded

  - vložený

 • embedded software

  - Software zabudovaný v elektronických zariadeniach a prístrojoch

 • EMEA

  - Europe, the Middle East and Africa Európa, Stredný východ a Afrika Označenie regiónu pôsobenia, v komerčnom, obchodnom a vládnom prostredí.

 • emergency

  - núdzový, havarijný

 • emission

  - vyžarovanie

 • EMM

  - Program, ktorý umožňuje systému DOS a programom v ňom používať pamäť nad hranicou 1MB.

 • Emoticon smiley

  - Obrázok s ASCII znakov používaný v emailoch, chatoch a predstavujúci rôzne úsmevy a mimiky tváre.

 • Emphasing

  - Zvýraznenie

 • Empty

  - Prázdny

 • EMS

  - z angl. European Mobile Satellite System - európsky pohyblivý družicový systém

 • emulator

  - program, ktorý umožňuje spúšťať programy napísané pre iný typ počítača

 • EN

  - skratka pre európsku normu

 • Enable

  - Povolené, zapnuté

 • encode

  - zakódovať

 • encoding

  - kódovanie, zakódovať

 • encrypt

  - zašifrovať

 • Energy saving

  - Označenie zariadení, ktoré šetria energiou.

 • energy star

  - ocenenie americkej agentúry pre ochranu životného prostredia

 • ENG

  - z angl. Electronic News Gathering - elektronické zhromažďovanie správ

 • engine

  - motor, stroj

 • enhanced

  - zosilnený, zvýšený

 • enhancement

  - skvalitnenie, zlepšenie

 • enquiry character

  - otáznik

 • entita

  - Termín označujúci všeobecný objekt, hmotný alebo nehmotný, živý alebo neživý, abstraktný alebo konkrétny, označuje základnú jednotku v určitom systéme. V kontexte IT sa používa na označenie samostanej dátovej, informačnej alebo programovacej štruktúry.

 • entry

  - vstup, vloženie, záznam, údaj
  - vstup

 • envelope

  - obal, obálka

 • EOF

  - end of file; koniec súboru

 • EOL

  - end of line; koniec riadku

 • EPA

  - Enviromental Protection Agency

 • EPG

  - Electronic Program Guide - Elektronický programový sprievodca. EPG je funkcia prijímača, prostredníctvom ktorej sú užívateľovi poskytnuté informácie o vysielaných programoch.

 • EPIRB

  - z angl. Emergency Position Indicating Radio Beacons - núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy

 • EPROM

  - erasable programmable read only memory; zmazateľná permanentná pamäť

 • EPROM Erasible Programable Read Only Memory

  - Programovateľná permanentná pamäť, ktorej obsah sa dá vymazať.

 • equal

  - rovnaký, zhodný, rovnajúci sa

 • equipment

  - prístroj, výstroj, vybavenie, zariadenie, príslušentvo

 • erase

  - mazanie, zmazať

 • ERC

  - z angl. European Radiocommunications Committee - Európsky výbor pre rádiokomunikácie

 • ERMES

  - z angl. European Radio Messaging System - európsky systém rádiového odkazovania

 • ERO

  - z angl. European Radiocommunications Office - Európsky rádiokomunikačný úrad

 • ERP

  - Enterprise Resource Planning Komplexný Informačný systém pre riadenie podnikateľských procesov a systémov. Zabezpečuje riadenie a kontrolu pre manažment ale aj pre ostatnÝch praconíkov spoločnosti. Integruje moduly ako napríklad sklad, účtovnícto, výrobu, financie, nákup, CRM. Moduly sú navzájom previazané. Integrovanosť systému zabezpečuje efektívnu správu, kontrolu a bezpečnosť dát a informácií súvisiacich s podnikateľskými procesmi.

 • Error

  - Chyba

 • Error Free

  - Testované, bezchybné

 • Esc Escape

  - Označenie klávesy na klávesnici, ktorá väčšinou slúži na vrátenie činnosti späť.

 • escape

  - zrušenie, únik, unikanie

 • establish

  - nadviazať

 • Ethernet

  - Veľmi často použivaný protokol pre spájanie počítačov do sieti LAN. Ešte nedávno bol 10 Mbps Ethernet najrýchlejšia technológia bežná pre klasické LAN siete, momentálne je bežné pripojenie 100 Mbps a začína sa presadzovať Gigabit Ethernet.

 • ETL

  - extract, transform, load V súvislosti s databázami, programovací nástroj tvorený spojením troch funkcií. Funkcia Extract načítava dáta a vyberá z nich zadefinovanú časť, funkcia Transform spracováva extrahované dáta podľa zadaného algoritmu, funkcia Load ukladá výsledok do databázy.

 • Eures

  - Európsky portál pre pracovnú mobilitu - vyhladávania informácií o pracovných a študijných možnostiach v Európe. Európska komisia založila túto sieť v starých členských štátoch EÚ v roku 1993.

 • event

  - udalosť, jav

 • everyone

  - všetci; skupina používateľov

 • exact

  - presná kategória, precízny

 • examination

  - overovanie, skúšanie

 • exchange

  - výmena, ústredňa

 • execution

  - uskutočňovanie, spracovanie, vykonávanie

 • exit

  - výstup, koniec, odchod

 • expanded

  - rozšírený

 • expanded card

  - karta, rozširujúca, prídavná doska

 • expected

  - predpokladaný

 • expire

  - uplynúť, skončiť

 • explore

  - preskúmať

 • Export

  - Vo všeobecnosti tento výraz znamená vybratie určitých dát na iné použitie, prípadne uloženie súboru v inom formáte.

 • extended memory manager

  - správca rozšírenej pamäte

 • extension

  - rozšírenie

 • external

  - vonkajší

 • extract

  - rozbaliť, vytiahnuť

Naposledy hľadané výrazy: