Hľadaný výraz "v" v Technickom slovníku

Nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • valid

  - platný, správny

 • value

  - hodnota, veličina

 • VAR

  - Value Added Reseller Spoločnosť - predajca, ktorá nakupuje produkty, následne zvyšuje ich užitkovosť o vlastnú pridanú hodnotu, a takto ich poskytuje svojim zákazníkom.

 • variable

  - premenná

 • various

  - rozmanitý

 • VDU

  - Video Display Unit; zobrazovacia jednotka, monitor

 • vendor

  - predajca

 • verbatim

  - slovo od slova, doslovne

 • verification

  - overovanie

 • Verifikácia

  - Overovanie správnosti.

 • Verify

  - Overovanie správnosti.

 • version

  - verzia

 • VESA

  - Video Electronics Standards Association

 • Vetvenie branch

  - Miesto v programe, ktoré odkazuje na ďalšie podprogramy, odkazy.

 • VGA

  - označenie pre grafické rozlíšenie od 320x200 bodov, 256 farieb po 640x480 bodov a 16 farieb

 • VHF

  - z angl. Very High Frequency - veľmi krátke vlny

 • VHS

  - Video Home System

 • Video

  - Obrazový záznam.

 • view

  - pohľad, zobrazenie

 • violation

  - porušenie

 • VIP

  - Very Important Person Veľmi dôležitá osoba

 • Virtual memory

  - Pamäť vytvorená dočasné na hardisku a nahradzujúca, rozširujúca hlavnú operačnú pamäť. Táto pamäť sa nachádza v tzv. swap –ovacom súbore.

 • virtuálna realita

  - obrazová, zvuková, niekedy i hmatová (dotyková) simulácia okolitého sveta, vnemov, ktoré môžeme získať pri pohybe v priestore

 • Vírus

  - Program schopný sa reprodukovať a schopný vykonávať na počítači činnosti bez vedomia užívateľa počítača. Prenáša sa prostredníctvom pamäťových médií alebo priamo prenosom cez počítačovú sieť. Vírusy sa preavujú rôznymi spôsobmi od neškodnej zábavnej aktivity až po agresívny deštrukčný útok.

 • virus atack

  - napadnutie vírom

 • visible

  - viditeľný

 • Visits

  - návšteva serveru Udáva koľko rôznych Unique Hosts (IP) v rozmedzí 20 minút realizovalo požiadavky na servery. Číslo by malo vyjadrovať počet ľudí, ktorí navštívia daný server za sledované obdobie a čiastočne eliminuje negatívne skreslenie vzniknuté proxy

 • VKV

  - skratka pre veľmi krátke vlny

 • VLB

  - Vesa Local Bus; 32 bitová zbernica, rozhranie používané na základných doskách 486

 • VLBI

  - z angl. Very Long Baseline Interferometry - interferometre s veľmi dlhou základňou

 • voice mail

  - hlasová pošta

 • VoIP

  - Voice over Internet Protocol Technológia prenosu hlasu prostredníctvom internetu. V protiklade s klasickým prenosom hlasu prostredníctvom vyhradených liniek, v prípade internetu sa hlas prenáša digitálne využitím IP protokolu, pričom hlasové dáta sú prenášané po častiach v paketoch po rôznych fyzických linkách.

 • Volanie hodnotou

  - Anglicky Call by value. Spôsob odovzdania parametrov procedúry , pri ktorom sa volanej procedúre odovzdá len hodnota aktuálneho parametra nie však meno, alebo adresa.

 • voltage

  - napätie

 • volume

  - množstvo, intenzita

 • VOR

  - z angl. VHF Omnidirectional Range - VHF všesmerový rádiomaják

 • Vortal

  - Vertikálny internetový portál, špecializovaný len na vybrané služby.

 • VP

  - Vice President

 • VPN

  - Virtual Private Network Sieť, ktorá využíva verejnú telekomunikačnú infraštruktúru akou je napríklad internet, na zabezpečenie bezpečného prístupu do siete organizácie pre diaľkových užívateľov. V protiklade s riešením kde je sieť prenajatá, VPN riešenie pri zachovaní bezpečnosti prenosu šetrí náklady.

 • VRAM

  - Video Random Access Memory; pamäť určená na spracovanie obrazu

 • VRML

  - Virtual Reality Modeling Language; jazyk pre modelovanie virtuálnej reality

 • VSAT

  - z angl. Very Small Aperture Terminal - terminál s veľmi malou apertúrou

 • Vyrovnávacia pamäťr

  - Časť pamäte, kam sa dočasne ukladajú údaje na ich ceste z miesta určenia.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: sca, n90, gigo, etm, prvý, t52, daj, pzb, pol, å mec, mmo, hu, sobáš, x36, kns