Hľadaný výraz "k" v Technickom slovníku

Nájdených 27 výsledkov (1 strana)

 • kathode

  - katóda

 • kB

  - v IT terminológii z angl. kilobyte - slovensky - kilobajt

 • keep

  - držať, udržovať, chrániť, zachovávať, spravovať

 • kernel

  - jadro jadro operačného systému, absolútny základ, ktorý má na starosti spoluprácu z harvérom

 • key

  - kláves, kľúčový

 • Keyboard

  - Klávesnica

 • keypad

  - blok funkčných kláves

 • keystroke

  - stisk klávesy

 • keyword

  - kľúčové slovo

 • kill

  - ukončiť proces, bežiacu úlohu

 • Kilobajt kb

  - Skratka KB . Jeden kilobajt je 1024 bajtov.

 • kind

  - kategória, rod

 • KISS

  - z anglického Keep It Simple, Stupid, zbytočne niečo nekomplikovať

 • KMS

  - viď DMS

 • knowledge

  - vedomosti, znalosti

 • kódovanie

  - iný názov pre písanie programu pre softwarovú aplikáciu

 • Kompilátor

  - Prekladač z programovacieho jazyka do strojového kódu.

 • KOPS

  - Miera výpočtovej rýchlosti Kilo /tisíc/ inštrukcii za sekundu.

 • KPI

  - Key Performance Indicators Kľúčové výkonové indikátory Predovšetkým vo vzťahu k organizácii, je predom definovaná skupina merateľných idikátorov resp. parametrov, podľa ktorých sa hodnotí napĺňanie cieľov organizácie.

 • kryogén

  - Niektoré materiály sú pri veľmi nízkých teplotách supravodivé tzn., že nevykazujú žiadny ohmický odpor. V takýchto materiáloch sa signál zapamätáva po ľubovoľné dlho.

 • kryogénny

  - Niektoré materiály sú pri veľmi nízkých teplotách supravodivé tzn., že nevykazujú žiadny ohmický odpor. V takýchto materiáloch sa signál zapamätáva po ľubovoľné dlho.

 • kryptoanalýza

  - oblasť kryptológie, ktorej cieľom je skúmanie metód lúštenia šifrovacích systémov, čiže je to rozbor (analýza) zašifrovaných správ a ich metód šifrovania, ktorými sa hľadá spôsob preniknutia do tohoto šifrovacieho systému

 • kryptografia

  - oblasť kryptológie, ktorej cieľom je skúmanie a navrhovanie šifrovacích systémov, ktoré budú spĺňať určité podmienky ako autenticitu, dôvernosť, dostupnosť, integritu a pôvod dát. Ich úlohou je teda urobiť určitý obsah správy nečitateľným v prípade jeho zachytenia treťou osobou

 • kryptológia

  - veda o utajení obsahu správ, z gréckeho kryptós (ukryť) a legein (hovoriť). Je využívaná v informatike a počítačovej bezpečnosti, v zabezpečení bankomatov, počítačových hesiel a v elektronickom obchode

 • KV

  - skratka pre krátke vlny

 • Binárny kód Binary code

  - kód v, ktorom znaky pozostávajú iba z dvoch rôznych znakov napr. 0 a 1.

 • trójsky kôň

  - druh vírusu; umožňuje vzdialený prístup do napadnutého počítača, alebo zverejní (rozpošle) informácie, na základe ktorých je to možné

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tni, kyãƒâ ã â, odc, vdqs, akd, crg, bhd, opz, , å aty, hlo, kvj, zai, naã ë, rcv