Význam slova "kore" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 35 výsledkov (1 strana)

 • korec -rca m. stará dutá i plošná miera

 • koreferát -u m. dopĺňajúci referát: predniesť k.

 • kórejčina -y ž. kórejský jazyk

 • kórejský príd. ku Kórejčan, Kórea: K-á republika

 • korekcia -ie ž. odb. oprava, úprava (nameranej hodnoty ap.): k. dráhy letu;

 • korekčný príd.

 • korektne prísl.;

 • korektnosť -i ž.

 • korektný príd.

  1. správny: k. jazykový prejav

  2. dodržiavajúci spoloč. zásady, slušný; svedčiaci o tom: k. človek;
  k-é správanie;

 • korektor -a m. živ. kto robí korektúry (význ. 1): tlačiarenský k.;

  korektor -a L -e mn. -y m. neživ. inform. program na automatickú korektúru textu;

 • korektorka -y -riek ž.;

 • korektorský príd.: k. zásah

 • korektúra -y -túr ž.

  1. oprava chýb v rukopise al. v sadzbe; oprava, úprava vôbec: jazyková k., robiť k-u;
  k. znenia zákona

  2. obyč. mn. odtlačky sadzby určené na opravu: stĺpcové, stránkové k-y, zaslať k-y autorovi

 • korelácia -ie ž. kniž. vzájomný vzťah, súvzťažnosť: k. javov;
  k. medzi nameranými hodnotami;

 • korelačný príd.: k-á závislosť

 • koreň -a m.

  1. podzemná časť rastliny, ktorou je rastlina upevnená v zemi a čerpá z pôdy živiny: hrčovité k-e, jedlý k. mrkvy;
  zapustiť k-e ujať sa i fraz. udomácniť sa

  2. časť niekt. orgánov, ktorými sú spojené s organizmom: k. jazyka, nosa, zuba

  3. odb. zákl. časť: lingv. k. slova;
  mat. k. rovnice číselné vyjadrenie neznámej

  mať k-e v niečom koreniť1

  mať zdravý k. mať pevné zdravie;
  to je k. (všetkého) zla podstata, príčina;
  to má hlboké, hlbšie k-e vážnu príčinu;
  ísť na k. veci skúmať podstatu;
  vykynožiť, vytrhnúť niečo aj s k-mi úplne odstrániť;

 • korenárka -y -rok ž. predavačka korenia, korenín a liečivých bylín

 • korenený príd. obsahujúci (pri)veľa korenia: k-é jedlá;

 • korenička -y -čiek ž. nádobka na korenie, na koreniny

 • korenie -ia s.

  1. sušené bobuľky exotického kra použ. ako zákl. korenina; čierne korenie: celé, mleté k., pridať do jedla k-ia

  2. korenina: voňavé k., polievkové k.

 • korenina -y -nín ž. prísada dodávajúca jedlu výraznú chuť a vôňu, korenie;

 • koreninový príd.: k-á paprika

 • koreniť1 nedok.

  1. mať (zapustené) korene: k. hlboko v zemi

  2. kniž. mať pôvod, tkvieť: zaostalosť k-í v biede

  koreniť2 nedok. upravovať pridávaním korenín: k. jedlo, mäso do klobás

 • korenito, korenisto prísl.: k. voňať

 • korenitý, korenistý príd. pripomínajúci chuťou ap. korenie, štipľavý, ostrý: k-á chuť (reďkovky), k-á vôňa zeme;

 • koreňový príd.: k-é výhonky;
  k-á zelenina;

 • korepetícia -ie ž. nacvičovanie (spevu, baletu) opakovaním

 • korešpondencia -ie ž.

  1. písomný styk: úradná k., prerušiť k-iu

  2. súhrn listov (význ. 3), listy: odoslať k-iu;
  k. štúrovcov

  3. kniž. al. odb. súladný vzťah, súlad, zhoda

  viesť k-iu korešpondovať;

 • korešpondenčný príd.: k. styk;
  k. lístok karta s natlačenou známkou

 • korešpondent -a m.

  1. kto vybavuje úr. korešpondenciu

  2. spravodajca: stály, vyslaný k., zahraničný k. rozhlasu

  3. člen k. nižší stupeň členstva vo vedeckej inštitúcii: člen k. SAV;

 • korešpondentka -y -tiek ž.;

 • korešpondentský príd.

 • korešpondovať nedok.

  1. písať si; viesť korešpondenciu: k. s cudzinou

  2. kniž. byť v súlade, súhlasiť, zodpovedať: literatúra (ne)k-je s potrebami spoločnosti

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: kore, ohrozit, oplach, zon, uvedomený, smie, slovinský, p rka, mriežka, pas, klin ekov, chrap, buničina, e, riviera
Ekonomický slovník: pen, ue, ga, iffa, tra, e, sus, šal, oas, zus, kon, ????ga??, rhj, cqc, v
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV