Význam slova "kan" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 83 výsledkov (1 strana)

 • kaňa -e ž. myšiak;

 • kanada -y -nád ž. hovor. expr. veselá príhoda, zábava: to bola k.!

 • kanadky -diek ž. pomn. hovor. zastaráv. korčule

 • kanadský príd. ku Kanaďan, Kanada: expr. k. žart drsný, ostrý;
  šport. k-é bodovanie hodnotenie hokejového výkonu hráča súčtom bodov za góly a prihrávky na ne

 • kanafas -u m. hrubšia (pásikovaná) bavlnená tkanina použ. obyč. na posteľnú bielizeň;

 • kanafasový príd.: k-é obliečky

 • kanál -a/-u L -i mn. -y/-e m.

  1. potrubie na odvádzanie odpadových al. iných vôd; zamrežovaný otvor doň: odpadový k. stoka;
  pouličný k.

  2. umelý vodný tok: zavlažovací k.

  3. (umelá) vodná cesta spájajúca rieky al. moria: plavebný k.;
  k. Dunaj-Mohan-Rýn

  4. potrubie ap. na odvádzanie al. privádzanie plynov ap.; čo pripomína toto zariadenie: vzdušný, parný k.;
  miechový k.

  5. kmitočtové pásmo sprostredkujúce diaľkový prenos: televízny k.

  6. sústava prostriedkov a prostredí na prenos signálu: informačný k.;

 • kanálik, kanálček -a m. zdrob.

 • kanalizácia -ie ž. odvádzanie odpadových vôd kanálom; sústava týchto kanálov: mestská, dažďová k.;

 • kanalizačný príd.: k. zberač, k-á sieť

 • kanálový príd.;

 • kanapa -y -náp ž. zastaráv. pohovka bez operadiel, otoman, diván: ležať na k-e;

 • kanapka -y -piek ž. zdrob.

 • kanáričí príd.: k. spev;

 • kanárik -a mn. N a A -y m. spevavý vták s tupým zobáčikom chovaný v klietke, zool. Serinus: žltý ako k.;

 • kanárikový príd.: k-á farba žltá ako kanárik

 • kanasta -y -nást ž. hra so žolíkovými kartami

 • kanava -y -náv ž. riedka tkanina použ. na vyšívanie;

 • kanavový príd.: k-á väzba

 • kanceľ -cľa m. hovor. kazateľnica: vyjsť na k.

  (hovoriť) ako z k-a a) učene b) zvysoka

 • kancelár -a m. (v min., v niekt. štátoch i dnes) titul vysokého úradníka, najmä prednostu najvyššej kancelárie: kráľovský k., k. univerzity;
  spolkový k. v NSR a Rakúsku predseda vlády;

 • kancelária -ie ž.

  1. miestnosť na úradovanie; úrad: prijímacia k., k. riaditeľa;
  dopravná k. miestnosť (na stanici) na organizovanie dopravy; názov úradu: K. prezidenta Slovenskej republiky

  2. inštitúcia s rozlič. spoloč. a i. poslaním: informačná, cestovná, stávková k.;

 • kancelársky1 príd.: k. úrad

  kancelársky2 príd.: k. stôl, k-a práca;
  k-e potreby na úradovanie (papier, ceruzky ap.)

 • kancerogén -u m. lek. karcinogén;

 • kancerogénny príd.: k-e látky, plyny

 • kančí príd.: k-ie zuby

 • kancionál -a L -i mn. -y m. zbierka duchovných piesní;

 • kancionálový príd.: k-é piesne

 • kandela -y -del ž. zákl. jednotka svietivosti v sústave SI, zn. cd

 • kandeláber -bra L -i mn. -e m. hovor. stĺp na pouličné lampy, zástavy ap.

 • kandidácia -ie ž. kandidovanie;

 • kandidačný príd.: k-á listina

 • kandidát -a m.

  1. uchádzač o nejaký úrad, funkciu, členstvo ap.: k-i na poslancov mestských zastupiteľstiev, navrhnúť k-a na úrad prezidenta;
  k. na profesúru čakateľ;
  publ. k. na medailu

  2. k. vied nižší st. ved. hodnosti v niekt. štátoch, skr. CSc.: k. filozofických vied;

 • kandidátka -y -tok ž.

  1. ku kandidát

  2. kandidačná listina: zoznam kandidátov pri voľbách

 • kandidátsky príd.: k-a lehota;
  obhajovať k-u prácu, k-a skúška

 • kandidatúra -y ž.

  1. kandidovanie: podporiť niečiu k-u

  2. hovor. hodnosť kandidáta vied: dosiahnuť k-u

  3. hovor. ašpirantská príprava: robiť k-u na fakulte, v akadémii

 • kandidovať nedok.

  1. uchádzať sa o nejaký úrad, funkciu, hodnosť: k. za poslanca, za prezidenta, k. na úrad, na funkciu prezidenta

  2. navrhovať za kandidáta: k. niekoho za poslanca

 • kandizovaný príd. konzervovaný kryštalizujúcim cukrom: k-é ovocie

 • kanec -nca mn. N a A -e m. samec svine;

 • kaní príd.

 • kanibal -a m. ľudožrút, ľudojed;

 • kanibalizmus -mu m. ľudožrútstvo, ľudojedstvo

 • kanibalský príd.: k-é sklony;

 • kanibalstvo -a s.

 • kanistra [-n-] -y -tier ž., kanister -tra L -i mn. -e m. hranolovitá nádoba použ. na prepravu tech. kvapalín: plechová k., k. z plastickej látky, k. na benzín

 • kankán -u m. revuálny výstredný tanec;

 • kankánový príd.: k-á tanečnica

 • kanoe neskl. s. ľahké šport. plavidlo poháňané jednolistovými pádlami

 • kanoista -u m. kto pestuje kanoistiku;

 • kanoistický príd.: k. oddiel

 • kanoistika -y ž. vodný šport na kanoe al. na iných podobných plavidlách;

 • kanoistka -y -tiek ž.;

 • kanón -a m. delo: protilietadlový k., vystreliť z k-a;

  kaňon -u m. hlboké a strmé riečne údolie zovreté skalami

  kánon -u m.

  1. súbor všeobecne platných zásad, norma: básnický k.

  2. cirk. zoznam inšpirovaných bibl. spisov

  3. teol. pravda viery záväzne predložená v cirk. dokumentoch

  4. liturg. ústredná časť omše s eucharistickou modlitbou: Rímsky k.

  5. hud. forma, pri kt. sa v slede hlasov opakujú za sebou rovnaké melodické a rytmické postupy;

 • kanonáda -y -nád ž. streľba z kanónov: z diaľky počuť k-u

 • kanonický príd.

  kánonický príd.: k-é biblické spisy;
  k-é právo cirkevné

 • kanonier [-ňie-] -a m. hovor. delostrelec;

 • kanonierka -y -rok ž.

 • kanonik -a mn. -ci m. cirk. hodnostár, člen kapituly pri biskupskom chráme;

 • kanónik, kanónček -a m. zdrob. expr.

 • kanonizácia -ie ž. cirk. vyhlásenie za svätého, svätorečenie: k. troch košických mučeníkov

 • kanónový príd.: k-á paľba;

 • kantár -a L -i mn. -e m. hovor. ohlávka

 • kantáta -y -tát ž. hud. skladba oslavného rázu pre zbor, sóla a orchester;

 • kantátový príd.

 • kantiléna -y -lén ž. spevné, melodické miesto v skladbe; skladba, báseň takéhoto rázu

 • kantína -y -tín ž. hovor. bufet v závode, v kasárňach ap.

 • kantón -u m. (samosprávna) územná jednotka (vo Švajčiarsku, vo Francúzsku);

 • kantonálny príd.

 • kantor -a m. zastaráv. kostolný organista a spevák;

 • kantorský príd.

 • kántriť -i nedok. expr.

  1. zabíjať, hubiť: k. škodcov, k. ľudí

  2. ničiť, pustošiť: k. hory, hlodavce k-ia obilie

 • kanúť -ie -ú nedok. kniž. tiecť (po kvapkách), stekať: slzy jej k-ú po tvári

 • kanva -y -í ž.

  1. valcovitá nádoba so zúženým hrdlom, pevným uzáverom a držadlom: k. na mlieko

  2. nádoba s bočným lievikovitým hrdlom a uchom; krhla: k. na polievanie, na vodu

  → leje (sa) ani z k-y;

 • kanvica -e -víc ž. (menšia) kanva (význ. 2): k. na čaj

 • kanvička -y -čiek ž. zdrob.

 • fŕkaný príd. majúci farebné bodky, prskaný: f-á látka

 • fúkaná -ej ž. hovor. úprava účesu fúkaním; tak upravený účes

 • nafúkaný príd. expr. nadutý (význ. 1, 2): n. človek;
  n-é správanie;
  od rána je n.;

 • prefíkaný príd. expr. používajúci klamstvo, faloš, lesť, šikovnosť ap., prešibaný, ľstivý; svedčiaci o tejto vlastnosti: p. advokát;
  p. úsmev;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV