Hľadaný výraz "o" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 322 výsledkov (3 strán)

 • OAA

  - Skratka učebného predmetu Obratnosť a akrobacia

 • OAC

  - Skratka učebného predmetu Organická a analytická chémia

 • OAD

  - Skratka učebného predmetu Opravárenstvo a diagnostika

 • OAG

  - Skratka učebného predmetu Odborná angličtina

 • OAJ

  - Skratka učebného predmetu Obchodná príprava v angličtine

 • OAL

  - Skratka učebného predmetu Obchodná angličtina

 • OAN

  - Skratka učebného predmetu Organizačná a výpočtová technika

 • OAO

  - Skratka učebného predmetu Ošetrovanie a prvá pomoc

 • OAP

  - Skratka učebného predmetu Občan a prrávo

 • OAR

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a riadenie

 • OAS

  - skratka pre Organization of American States - Organizácia amerických štátov
  - Skratka učebného predmetu Obsluha a stolovanie

 • OAT

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a technika

 • OAV

  - Skratka učebného predmetu Opravy výťahov

 • OAZ

  - Skratka učebného predmetu Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia

 • OB6

  - Skratka učebného predmetu Občianska výchova pre 6.-9. roč. ZŠ

 • OBA

  - Skratka učebného predmetu Sebaobsluha a práce v domácnosti

 • OBB

  - Skratka učebného predmetu Odborné aplikácie

 • OBC

  - Skratka učebného predmetu Obchodnoprepravná činnosť železníc

 • OBD

  - Skratka učebného predmetu Obalový dizajn

 • OBE

  - Skratka učebného predmetu Obrábanie

 • OBH

  - Skratka učebného predmetu Oprava banských strojov a zariadení

 • OBI

  - Skratka učebného predmetu Odborná konverzácia z biológie

 • OBJ

  - Skratka učebného predmetu Obligátny nástroj (klavír, zobcová flauta...)

 • OBK

  - Skratka učebného predmetu Obchodná korešpondencia

 • OBL

  - Skratka učebného predmetu Obalová technika

 • OBM

  - Skratka učebného predmetu Obuvnícke materiály

 • OBN

  - Skratka učebného predmetu Občianska náuka

 • OBO

  - Skratka učebného predmetu Odborné kreslenie a modelovanie

 • OBP

  - Skratka učebného predmetu Obchodné právo

 • OBR

  - Skratka učebného predmetu Obrábanie materiálov

 • OBS

  - Skratka učebného predmetu Obchod a služby

 • OBT

  - Skratka učebného predmetu Obchodná technológia

 • OBV

  - Skratka učebného predmetu Občianska výchova

 • OBZ

  - Skratka učebného predmetu Obrazová a zvuková technika

 • OCA

  - Skratka učebného predmetu Ochrana človeka a životného prostredia

 • OCD

  - Skratka učebného predmetu Obchodnoprepravná činnosť železničnej dopravy

 • OCH

  - Skratka učebného predmetu Obchodná prevádzka

 • OCJ

  - Skratka učebného predmetu Odborný cudzí jazyk

 • OCK

  - Skratka učebného predmetu Oceľové konštrukcie

 • OCL

  - Skratka učebného predmetu Oceňovanie lesov

 • OCM

  - skratka pre Organization of Common Market - Organizácia spoločného trhu

 • OCN

  - Skratka učebného predmetu Oči dokorán

 • OCP

  - Skratka učebného predmetu Ochrana človeka a prírody

 • OCV

  - Skratka učebného predmetu Ovocinárstvo a včelárstvo

 • OCZ

  - Skratka učebného predmetu Ochrana zeleniny a ovocných stromov

 • ODA

  - Skratka učebného predmetu Odevné automaty

 • ODB

  - Skratka učebného predmetu Odborné predmety

 • ODC

  - Skratka učebného predmetu Odborné cvičenia

 • ODD

  - Skratka učebného predmetu Odevnícka výroba

 • ODE

  - Skratka učebného predmetu Odevníctvo

 • ODF

  - Skratka učebného predmetu Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

 • ODG

  - Skratka učebného predmetu Odborné cvičenie

 • ODH

  - Skratka učebného predmetu Odevný dizajn

 • ODI

  - Skratka učebného predmetu Odievanie

 • ODJ

  - Skratka učebného predmetu Odborná španielčina

 • ODK

  - Skratka učebného predmetu Odborné kreslenie

 • ODL

  - Skratka učebného predmetu Odborná slovenčina

 • ODM

  - Skratka učebného predmetu Manažment v odevníctve

 • ODN

  - Skratka učebného predmetu Odborná nemčina

 • ODO

  - Skratka učebného predmetu Osobná doprava

 • ODP

  - Skratka učebného predmetu Obchodné počty

 • ODQ

  - Skratka učebného predmetu Odborné kreslenie prípravné

 • ODR

  - Skratka učebného predmetu Odborná ruština

 • ODS

  - Skratka učebného predmetu Odborná spôsobilosť

 • ODT

  - Skratka učebného predmetu Odborná taliančina

 • ODU

  - Skratka učebného predmetu Odborná náuka

 • ODV

  - Skratka učebného predmetu Odevné výtvarníctvo

 • odvody sociálneho poistenia

  - Odvody na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu sociálneho poistenia (platia len zamestnávatelia a živnostníci).

 • ODW

  - Skratka učebného predmetu Oznamovacia drôtová technika

 • ODY

  - Skratka učebného predmetu Odpadové hospodárstvo

 • ODZ

  - Skratka učebného predmetu Odborné zameranie

 • OEA

  - Skratka učebného predmetu Odborné kreslenia

 • OEB

  - Skratka učebného predmetu Občianska náuka, etika a vlastiveda

 • OED

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a ekonomika predaja kvetín a dekoračných rastlín

 • OEEC

  - skratka pre Organization for European Economic Cooperation - Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu

 • OEICT

  - skratka pre Organisation Européenne des Industries de la Conserve de Tomates - Asociácia európskych spracovateľov rajčín

 • OEITFL

  - skratka pre Organisation Européenne des Industries Transformatrices de Fruits et Legumes - Združenie európskych spracovateľov ovocia a zeleniny

 • OEJ

  - Skratka učebného predmetu Obchodná príprava v španielčine

 • OEK

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a ekonomika kultúry

 • OEL

  - Skratka učebného predmetu Optoelektronika

 • OEP

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a ekonomika stravovacích prevádzok

 • OES

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a elektronika stravovacích prevádzok

 • OET

  - Skratka učebného predmetu Ošetrovateľska etika

 • OEV

  - Skratka učebného predmetu Odevná výroba

 • OEZ

  - Skratka učebného predmetu Odevné zariadenia

 • OFI

  - Skratka učebného predmetu Odborné kreslenie figurálne

 • OFIVAL

  - vo Francúzsku, skratka pre Office national interprofessionnel des viandes, de l´élevage et de l´aviculture - Národný výbor pre mäso

 • OFJ

  - Skratka učebného predmetu Obchodná príprava vo francúzštine

 • OFK

  - Skratka učebného predmetu Organizácia knižných fondov a katalógov

 • OFP

  - Skratka učebného predmetu Obchodné a finančné právo

 • OFS

  - skratka pre German old federal states - bývalé nemecké spolkové krajiny

 • OFT

  - Skratka učebného predmetu Oftalmológia

 • OFV

  - vo Švajčiarsku, skratka pre Office fédéral vétérinaire - Federálny veterinárny úrad

 • OGA

  - Skratka učebného predmetu Organická chémia

 • OGC

  - Skratka učebného predmetu Organizácia zdravotníctva a sociálnej pomoci

 • OGI

  - Skratka učebného predmetu Organová improvizácia

 • OGP

  - Skratka učebného predmetu Organizácia prevádzky

 • OGS

  - Skratka učebného predmetu Stavba organu, literatúra nástroja

 • OGZ

  - Skratka učebného predmetu Organizácia zdravotníctva a sociálnej práce

 • OHA

  - Skratka učebného predmetu Orchestrálna hra

 • OHD

  - Skratka učebného predmetu Ochrana dreva

 • OHE

  - Skratka učebného predmetu Odborná chémia

 • OHO

  - Skratka učebného predmetu Obchodná administratíva

 • OHS

  - Skratka učebného predmetu Obalové hospodárstvo

 • OHT

  - Skratka učebného predmetu Obohatenie

 • OHY

  - Skratka učebného predmetu Technológia obsluhy

 • OHZ

  - Skratka učebného predmetu Organizácia hier a zábav

 • OIC

  - Skratka učebného predmetu Optická výroba

 • OICVP

  - skratka pre Office d´Inspection et de contrôle vétérinaire et phytosanitaire - Úrad pre veterinárnu a fytosanitárnu inšpekciu

 • OIE

  - skratka pre Office International des Epizootics - Medzinárodný ústav pre choroby zvierat

 • OIK

  - Skratka učebného predmetu Optika

 • OIN

  - Skratka učebného predmetu Obytný interiér

 • OIP

  - Skratka učebného predmetu Praktická časť odbornej zložky

 • OIT

  - Skratka učebného predmetu Teoretická časť odbornej zložky

 • OIV

  - skratka pre International Organisation of Vine and Wine - Medzinárodná organizácia pre vinič a víno

 • OJ

  - skratka pre Official Journal of the EC (EU) - Úradný vestník ES (EÚ)

 • OJE

  - Skratka učebného predmetu Objavovanie

 • OJP

  - Skratka učebného predmetu Odborná jazyková príprava

 • OJS

  - Skratka učebného predmetu Objavovanie sveta

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: secondary, ec, šťať, ide��, at, speed, public, ethernet, pci, tã ã, , ã u, toä, xml, ď
Ekonomický slovník: o, pqn, fnab, abare, ã ad, kosť, punã, reu, cir, ��fik, cja, sat, dta, useň, ruh