Význam slova "far" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 54 výsledkov (1 strana)

 • fara -y fár ž.

  1. farský úrad; budova farského úradu: katolícka, evanjelická f.;
  ísť na f-u

  2. hovor. farnosť: bohatá f.;

 • farad -u m. fyz. hlav. jednotka elektr. kapacity v sústave SI, zn. F

 • faraón -a m.

  1. staroegyptský vládca

  2. mn. N a A -y malý červený mravec rozšírený v sídliskových bytoch, zool. Nonomorium pharaonis;

 • faraónka -y -nok ž. staroegyptská vládkyňa;

 • faraónsky príd.

 • farár -a m.

  1. duchovný, kt. spravuje farnosť: katolícky, evanjelický f.

  2. hovor. kňaz vôbec;

 • farárka -y -rok ž.

  1. žena vo funkcii ev. farára

  2. hovor. žena ev. farára;

 • farárko -a mn. -ovia m. fam.

 • farársky príd.;

 • farárstvo -a s.

  1. činnosť farára

  2. farári (ako celok);

 • fárať -a nedok.

  1. zostupovať do bane

  2. hovor. expr. ísť, kráčať

 • farba -y -rieb ž.

  1. vlastnosť vecí, javov vnímaná zrakom, založená na pohlcovaní svetla rozlič. vlnovej dĺžky: červená, pastelová, krikľavá f., f-y dúhy

  2. farbivo: olejové, vodové, latexové f-y;
  natierať f-u, f-ou

  3. prirodzené sfarbenie pleti: ľudia bez rozdielu f-y;
  mať dobrú, zdravú f-u dobre vyzerať

  4. zvukové zafarbenie, timbre: f. hlasu, hudobného nástroja

  5. symbol príslušnosti k nejakému spoločenstvu (napr. podľa zástavy): hájiť národné, klubové f-y reprezentovať národ, klub

  6. karty s rovnakým označením (napr. zeleň, červeň)

  7. poľov. slang. krv

  hrať všetkými f-ami;
  vyjsť s f-ou (von)

 • farbiar -a m. kto sa zaoberá farbením (látok, kože ap.);

 • farbiareň -rne ž. podnik, dielňa, v kt. sa farbí (obyč. text. vlákna a výrobky)

 • farbiarka -y -rok ž.;

 • farbiarsky príd.: f. priemysel;

 • farbiarstvo -a s.

 • farbička -y -čiek ž.

  1. zdrob. expr. k farba

  2. hovor. farbivo upravené na používanie v podobe ceruzky, na rozmiešanie s vodou ap.: súprava f-čiek, vodové f-y

  3. hovor. obyč. mn. kozmetické, krášliace prostriedky: f-y na oči

 • farbisto prísl.

 • farbistý príd.

  1. pestrofarebný, viacfarebný: f-á lúka

  2. živý, rozmanitý, farebný: f. opis udalostí;

 • farbiť nedok.

  1. natierať farbou, dávať na niečo, do niečoho farbu: f. látku, vajíčka, f. načerveno;
  f. (si) vlasy, líca

  2. dodávať farebný odtieň, sfarbovať: jeseň f-í lístie dozlata

  3. poľov. slang. krvácať

  // farbiť sa nadobúdať farbu, sfarbovať sa: listy sa už f-ia dožlta

 • farbitosť -i ž. (pestro)farebnosť: f. slávnosti;

 • farbivo -a -bív s. farbiaca látka: umelé f.;
  biol. krvné f. hemoglobín

 • farbosleposť -i ž.

 • farboslepý príd. neschopný rozoznávať farby;

 • farbotlač -e ž. farebná tlač; obraz zhotovený touto technikou;

 • farbotlačový príd.: f-é obrázky

 • farebne prísl.;

 • farebnosť -i ž.

 • farebný príd.

  1. týkajúci sa farieb, farby: f-á škála, f. odtieň

  2. majúci istú farbu, zafarbený: f. papier;
  f-á ceruzka;
  f. film, f-á televízia, op. čiernobiely (-a);
  f-é kovy;
  f-é obyvateľstvo iného plemena ako bieleho

  3. (výrazne) farbistý, viacfarebný: f-á ozdoba

  4. živý, výrazný, farbistý: f. opis udalosti;

 • farizej -a m.

  1. hist. príslušník starovekej žid. náb. a polit. sekty

  2. pejor. pokrytec;

 • farizejka -y -jok ž. k 2;

 • farizejský príd.: f. úsmev, človek;

  farizejsky prísl.;

 • farizejstvo -a s. pokrytectvo

 • farma -y -riem ž.

  1. zákl. organizačná jednotka živočíšnej výr.; podnik špecializujúci sa na chov jedného druhu zvierat: hydinárska, norková f.

  2. väčšie súkromné hosp.: mať malú f-u;
  americké f-y;

 • farmaceut -a m. odborník vo farmácii, lekárnik;

 • farmaceutický príd.: f. priemysel

 • farmaceutka -y -tiek ž.;

 • farmácia -ie ž. odbor zaoberajúci sa výskumom, výr., kontrolou a distribúciou liečiv, lekárnictvo;

 • farmakológ -a mn. -ovia m. odborník vo farmakológii;

 • farmakológia -ie ž. veda o pôsobení liečiv na organizmus;

 • farmakologička -y -čiek ž.;

 • farmakologický príd.

 • farmár -a m.

  1. pracovník na farme (význ. 1)

  2. majiteľ al. nájomca farmy (význ. 2): americkí f-i;

 • farmárka -y -rok ž.;

 • farmársky príd.;

 • farmárstvo -a s. zamestnanie farmára

 • farmový príd.: f-é hospodárstvo

 • farníčka -y -čok ž.;

 • farnícky príd.

 • farník -a mn. -ci m. príslušník farnosti;

 • farnosť -i ž. cirk. spoločenstvo veriacich zverené duchovnej správe farára; cirkevná oblasť

 • farský príd.: f. kostol, úrad

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: všh, poy, zpt, amiã, mis, dcv, ova, vzd, asi, bwmb, ã â ana, opiå, bk, dbg, coi
Slovník skratiek: o71, , tzn, li, fhp, dtp, r, zrz, opz, phuä, kriä, a52, priã æ ã ã ã, saq, ã ã bes
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV