Hľadaný výraz "post" v Lekárskom slovníku

Nájdených 73 výsledkov (1 strana)

 • post

  - po, za, vzadu

 • post radiationem

  - postradiačný, vzniknutý po ožiarení

 • postabortalis

  - postabortálny, prebiehajúci po potrate

 • postacutus

  - postakútny, v náväznosti na prudké ochorenie

 • postadolescentia

  - postadolescencia, obdobie nasledujúce po období dospievania

 • postaggressivus

  - postagresívny, po akútnej fáze, relapse (choroby)

 • postanalis

  - postanálny, nachádzajúci sa za ritným otvorom

 • postaorticus

  - postaortický, nachádzajúci sa za aortou

 • postaxialis

  - postaxiálny, ležiaci za osou

 • postcapillaris

  - postkapilárny, ležiaci za vlásočnicou

 • postcavalis

  - postkaválny, ležiaci za dolnou dutou žilou

 • postcentralis

  - postcentrálny, nachádzajúci sa za stredom

 • postcerebralis

  - postcerebrálny, ležiaci za mozgom

 • postclavicularis

  - postklavikulárny, ležiaci za kľúčnou kosťou

 • postclimactericus

  - postklimakterický, objavujúci sa po prechode

 • postclimacterium

  - postklimaktérium, obdobie po prechode

 • postcoitalis

  - postkoitálny, vzniknutý po súloži

 • postcommotionalis

  - postkomočný, vzniknutý po komócii - po otrase mozgu

 • postconceptionalis

  - postconceptualis, postkoncepčný, vyvolaný koncepciou, počatím

 • postconvulsivus

  - postkonvulzívny, vzniknutý po kŕči

 • postcostalis

  - postkostálny, situovaný za rebrá

 • postcranialis

  - postkraniálny, situovaný pod lebkou

 • postdentalis

  - postdentálny, (hláska) vyslovovaná tesne za zubami

 • postdiastolicus

  - postdiastolický, nasledujúci po diastole

 • postdiphtericus

  - postdifterický, pozáškrtový

 • postembryonalis

  - postembryonálny, v období nasledujúcom po embryonálnom štádiu

 • posterior

  - zadný

 • posteroanterior

  - smerom zozadu dopredu

 • posterolateralis

  - posterolaterálny, nachádzajúci sa vzadu a po stranách

 • posteromedialis

  - posteromediálny, nachádzajúci sa vzadu v strednej čiare

 • posteroparietalis

  - posteroparietálny, týkajúci sa zadnej časti temenného laloka

 • posterotemporalis

  - posterotemporálny, týkajúci sa zadnej časti spánkového laloka

 • postfebrilis

  - postfebrilný, týkajúci sa obdobia po horúčke

 • postganglionicus

  - situovaný za gangliom

 • postgradualis

  - postgraduálny, nasledujúci po ukončení štúdia

 • posthaemorrhagicus

  - posthemoragický, vzniknutý po krvácaní

 • posthepatiticus

  - posthepatitický, vzniknutý po zápale pečene

 • posthetomia

  - postetómia, obriezka (cirkumcízia)

 • posthioplastica

  - postioplastika, plastická operácia predkožky

 • posthitis

  - postitída, zápal predkožky

 • postholithos

  - postolit, kamienok predkožky

 • posthumus

  - posthumný, posmrtný

 • posthypnoticus

  - posthypnotický, v období po hypnóze

 • posticus

  - zadný

 • postinfectiosus

  - postinfekčný, vzniknutý po nákaze

 • postinflammatorius

  - postinflamatórny, pozápalový

 • postmaturus

  - postmaturný, prenosený (plod)

 • postmenopausis

  - postmenopauza, obdobie po prechode

 • postmenstrualis

  - postmenstruačný, vzťahujúci sa k obdobiu po menštruácii

 • postmenstruum

  - obdobie po menštruácii

 • postmolaris

  - postmolárny, nachádzajúci sa za stoličkou

 • postmortalis

  - "postmortálny, posmrtný

 • postnasalis

  - postnazálny, nachádzajúci sa za nosom

 • postnatalis

  - postnatálny, vzniknutý po narodení

 • postocularis

  - postokulárny, nachádzajúci sa za okom

 • postoperativus

  - postoperačný, pooperačný

 • postparoxysmalis

  - postparoxyzmálny, objavujúci sa po záchvate post partum po pôrode

 • postpneumonicus

  - postpneumonický, vzniknutý po zápale pľúc

 • postpositio

  - postpozícia, posunutie nejakého orgánu dozadu

 • postprandialis

  - postprandiálny, objavujúci sa po jedle

 • postprimarius

  - postprimárny, nasledujúci po prvej afekcii

 • postpubertalis

  - postpubertálny, postpubescentný, vzniknutý po dospievaní

 • postremus

  - posledný

 • postrhinoscopia

  - postrinoskopia, vyšetrovanie zadných nosových dutín

 • postsynapticus

  - "postsynaptický, týkajúci sa časti ""druhého"" neurónu, ktorá je v kontakte s axónom ""prvého"" neurónu"

 • postthromboticus

  - posttrombotický, vzniknutý po trombóze

 • posttransfusionalis

  - posttransfúzny, nasledujúci po podaní transfúzie

 • posttraumaticus

  - posttraumatický, poúrazový, vzniknutý poranením, objavujúci sa po poranení

 • posttuberculosus

  - posttuberkulózny, vzniknutý po tuberkulóze

 • postulatum

  - postulát, požiadavka, sťažnosť

 • postvaccinalis

  - postvakcinálny, objavujúci sa po očkovaní

 • postvesicalis

  - postvezikálny, nachádzajúci sa za močovým mechúrom

 • ex post

  - dodatočne, po skončení akcie, deja

Naposledy hľadané výrazy: