Hľadaný výraz "sc" v Lekárskom slovníku

Nájdených 166 výsledkov (2 strán)

 • Sc

  - chemická značka scandia

 • scabicidus

  - skabicidný, (prostriedok) proti svrabu

 • scabies

  - svrab, parazitálna choroba kože spôsobená roztočmi

 • scabiophobia

  - skabiofóbia, chorobný strach zo svrabu

 • scabrities

  - zdrsnenie, zrohovatenie kože

 • scala

  - schody, škála, rebrík

 • scalenotomia

  - skalenotómia, chirurgické preťatie šikmého svalu

 • scalenovertebralis

  - skalenovertebrálny, nachádzajúci sa pri šikmom svale a stavci

 • scalenus

  - šikmý, nepravidelne trojhranný, nerovnakoramenný

 • scalpellum

  - skalpel, nôž (chirurgický)

 • Scamorza

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45- 50%. Pôvodom z Talianska

 • scan

  - "prezerať

 • scandium

  - prvok zn. Sc

 • scapha

  - "skafa, čln, vyhĺbenina, ryha, jama

 • scaphocephalia

  - skafocefália, dlhá a úzka lebka so sklonenými stranami následkom predčasného skostnatenia šípového šva

 • scaphoideus

  - skafoidný, lodičkovitý, člnkovitý

 • scapula

  - skapula, lopatka

 • scapulalgia

  - skapulalgia, bolesť v oblasti lopatky

 • scapularis

  - skapulárny, lopatkový

 • scapulectomia

  - skapulektómia, chirurgické odstránenie lopatky alebo jej časti

 • scapuloclavicularis

  - skapuloklavikulárny, týkajúci sa lopatky a kľúčnej kosti

 • scapulocostalis

  - týkajúci sa lopatky a rebra

 • scapulodynia

  - skapulodýnia, bolesť v oblasti lopatky

 • scapulohumeralis

  - skapulohumerálny, týkajúci sa lopatky a ramennej kosti

 • scapulopexis

  - skapulopexa, chirurgické spevnenie lopatky

 • scapulothoracicus

  - skapulotorakálny, týkajúci sa lopatky a hrudníka

 • scapus

  - výčnelok, kmeň, valec

 • scarificatio

  - skarifikácia, zoškrabovanie povrchových vrstiev pokožky na ohraničenom malom mieste s cieľom dosiahnuť rýchle vstrebanie látky aplikovanej na toto miesto

 • scarlatina

  - šarlach, skarlatina, infekčné streptokokové ochorenie charakterizované angínou, exantémom, event. orgánovými komplikáciami a neskôr olupovaním kože

 • scarlatiniformis

  - skarlatiniformný, podobný šarlachu

 • scarlatinoides

  - skarlatinoidný, majúci podobu šarlachu

 • scarlatinosus

  - skarlatinózny, šarlachový

 • scatacratia

  - skatakrácia, inkontinencia, neudržanie stolice

 • scataemia

  - skatémia, intoxikácia črevným obsahom

 • scatophagia

  - skatofágia, pojedanie výkalov

 • scatophilia

  - skatofília, perverzná záľuba pre špinu

 • scatoscopia

  - skatoskopia, vyšetrenie stolice

 • scatula

  - krabička

 • scelalgia

  - skelalgia, bolesti v nohách

 • sceletisatio

  - skeletizácia, rozklad mäkkých častí odumretého plodu v maternici

 • sceletologia

  - skeletológia, náuka o kostre

 • sceletotopia

  - skeletotopia, určovanie polohy orgánov s priemetom na okolité časti kostry

 • sceletum

  - skelet, kostra

 • sceľovanie vína

  - miešanie vín rovnakej odrody alebo rôznych odrôd s podobným charakterom, výsledkom je víno požadovaných vlastností

 • Schabziger

  - tvrdý syr z kravského mlieka, pôvodom zo Švajčiarska

 • schema

  - náčrt, vyznačenie hlavných znakov, tvar, podoba

 • schematicus

  - schematický, schémou vyjadrený, náčrtový, polohový, tvarový

 • schistoblepharia

  - schistoblefária, kolobóm, rázštep mihalnice

 • schistocephalia

  - schistocefália, rozštiepenie lebky

 • schistocephalus

  - schistocefalus, jedinec s rázštepom hlavy

 • schistocheilia

  - schistocheilia, rázštep pery

 • schistocheiria

  - schistocheiria, vrodený rázštep ruky

 • schistocoelia

  - schistocélia, vrodený rázštep brušnej steny

 • schistocranium

  - schistokránium, vrodený rázštep lebky

 • schistocytus

  - schistocyt, fragment červenej krvinky

 • schistoglossia

  - schistoglózia, vrodený rázštep jazyka

 • schistognathia

  - schistognatia, vrodený rázštep čeľuste

 • schistomelia

  - schistomélia, vrodený rázštep končatín

 • schistomyelia

  - schistomyélia, vrodený rázštep miechového tkaniva

 • schistonychia

  - schizonýchia, schistonýchia, štiepenie nechta pri jeho voľno okraji, rozštiepený necht

 • schistopodia

  - schistopódia, rázštep nohy

 • schistoprosopia

  - schistoprozopia, vrodený rázštep tváre

 • schistopyelia

  - schistopyélia, vrodený rázštep obličkovej panvičky

 • schistorhachis

  - vrodený rázštep chrbtice (spina bifida)

 • Schistosoma

  - schistozóma, motolica, cudzopasný červ, rozšírený najmä v tropických oblastiach

 • schistosomiasis

  - schistozomóza, závažné ochorenie vyvolané motolicami Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum

 • schistosternia

  - schistosternia, rázštep hrudnej kosti

 • schistothorax

  - schistotorax, vrodený rázštep hrudníka

 • schizoaffectivus

  - schizoafektívny, s prejavmi mániodepresivity a schizofrénie

 • Schizofrénia

  - aj keď sa používa jednotné číslo, ide skôr o skupinu porúch, ktorých typickými prejavmi sú vážne poruchy myslenia, emócií a správania. Typicky sa schizofrénna porucha začína prejavovať v rannej dospelosti a máva chronický priebeh. Príčiny schizofrénie nie sú dosť dobre objasnené, za významné sa v súčasnosti považujú odlišnosti vývinu mozgu už v počas vývinu plodu či v ranných rokoch. Ak sa schizofrénia primerane nelieči jej prejavy sa zhoršujú a dochádza k úpadku duševného života človeka s touto poruchou.

 • schizogonia

  - schizogónia, forma parazita vyvolávajúceho maláriu vo fáze nepohlavného rozmnožovania

 • schizogyria

  - schizogýria, deformácia mozgových závitov s prerušením ich súvislosti

 • schizoides

  - schizoidný, podobný schizofrénii, abnormálne uzavretý, plachý

 • schizomania

  - schizománia, schizoafektívna forma schizofrénie

 • schizomelia

  - schizomélia, rázštep vretennej a lakťovej kosti alebo lýtkovej a holennej kosti

 • Schizomycetes

  - schizomycéty, jednobunkové mikroorganizmy, ktoré sa rozmnožujú priečnym delením

 • schizonychia

  - schizonýchia, štiepenie voľných okrajov nechtov

 • schizophasia

  - schizofázia, chorobne zmätená, nezrozumiteľná reč

 • schizophrenia

  - schizofrénia, rázštep myslenia, duševná porucha, pre ktorú je charakteristická porucha myslenia a konania, vedie k poruche a rozpadu osobnosti

 • schizophrenicus

  - schizofrenický, týkajúci sa schizofrénie

 • schizophreniformis

  - schizofreniformný, podobný schizofrénii

 • schizothorax

  - schizotorax, rázštep hrudníka (schistothorax)

 • schizotrichia

  - schizotríchia, chorobná zmena vlasov spojená so štiepením

 • schwannoma

  - schwannóm, nádor vychádzajúci zo Schwannovej pošvy nervu (neurilemóm)

 • sciaticus

  - sciatický, ischiadický, bedrový, vzťahujúci sa k bedru

 • scientia

  - znalosť, učenosť

 • scilla (squilla)

  - "morská cibuľa

 • scillismus

  - otrava morskou cibuľou

 • scintigrafia

  - lekárske vyšetrenie pomocou gama-žiarenia

 • scintigramma

  - scintigram, obraz rozloženia žiariča g v sledovanom orgáne (gamagram)

 • scintigraphia

  - scintigrafia, gamagrafia, vyšetrovacia metóda v medicíne, pri ktorej sa do organizmu aplikuje rádioizotop vyžarujúci g-žiarenie, jeho kumulácia v orgánoch sa graficky zaznamenáva

 • scintillans

  - iskriaci

 • scintillatio

  - "iskrenie, svetelné záblesky vznikajúce v niektorých látkach (scintilátoroch) pri prechode nabitých častíc

 • scirrhoides

  - scirhoidný, skirhoidný, majúci podobu scirhu, skirhu

 • scirrhosus

  - scirhózny, tvrdý

 • scirrhus

  - scirhus, skirhus, tuhý, fibrózny karcinóm s nadmernou tvorbou väzivového tkaniva

 • scissura

  - štiepenie, krájanie, trhlina, rozštep, trhlina

 • scissus

  - rozštiepený

 • sclera

  - skléra, bielko, vonkajší obal oka

 • scleradenitis

  - skleradenitída, zápalové stvrdnutie žliaz

 • sclerectasis

  - sklerektázia, ohraničené vyklenutie bielka

 • sclerectomia

  - "sklerektómia, chirurgické odstránenie časti bielka

 • sclerema

  - skleróm, stvrdnutie tkaniva, najmä koža (sklerodermia)

 • scleritis

  - skleritída, zápal bielka

 • scleroconjunctivitis

  - sklerokonjunktivitída, súčasný zápal bielka a spojovky

 • sclerodactylia

  - "sklerodaktýlia, stuhnutie prstov, ""drápovitá ruka"", príznak typický pre sklerodermiu"

 • sclerodermatitis

  - sklerodermatitída, zápalové stvrdnutie kože

 • sclerodermatomyositis

  - sklerodermatomyozitída, sklerodermia, sklerotizácia kožného väziva s postihnutím svalstva

 • sclerodermia

  - sklerodermia, ochorenie spojiva (kolagenóza), charakterizované sklerotizáciou väziva

 • scleroedema

  - skleredém, opuchové stvrdnutie podkožného tkaniva

 • sclerogenes

  - sklerogénny, vedúci ku stvrdnutiu tkaniva

 • scleroiritis

  - skleroiritída, zápal bielka a dúhovky

 • sclerokeratitis

  - sklerokeratitída, zápal rohovky a bielka

 • scleroma

  - skleróm, infekčné ochorenie postihujúce najmä nosovú sliznicu a hornú časť dýchacích ciest, charakterizované zhrubnutím a zvredovatením sliznice vyvolané Klebsiella rhinoscleromatis

 • scleromalacia

  - skleromalácia, degeneratívne ochorenie bielka

 • scleronychia

  - skleronýchia, zhrubnutie a stvrdnutie nechta

 • scleroophoritis

  - sklerooforitída, prestúpenie vaječníka väzivom pri chronickom zápale

 • scleroplastica

  - skleroplastika, plastická operácia bielka

 • scleroproteinum

  - skleroproteín, nerozpustná bielkovina živočíšneho tkaniva, proteíny podporných tkanív (keratín, kolagén)

 • sclerosis

  - chorobné stvrdnutie tkaniva alebo orgánu zmnožením väziva

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: udz, , dokãƒæ ã â, cvs, šantáž, sdz, ďa, knj, sgs, mil, evh, tzz, v, tuo, roi