Význam slova "struk" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • struk -u m.

  1. podlhovastý plod majúci v (pukavom) puzdre viac semien: fazuľový, hrachový s., s. papriky

  2. odb. cecok (na vemene): s-y dojníc;

 • strukovina -y -vín obyč. mn. ž.

  1. poľnohosp. plodina pestovaná pre struky a semená, napr. fazuľa, hrach: kŕmne s-y, zber s-ín

  2. jedlé semená týchto plodín, obyč. fazuľa, šošovica, hrach, sója;

 • strukovinový príd.

 • strukový príd. k 1;

 • štruktúra -y -túr ž.

  1. spôsob zloženia, (vnútorné) usporiadanie nejakej látky: š. dreva, pôdy, nerastu;
  chem. vzájomná väzba atómov al. atómových skupín

  2. usporiadanie prvkov, zložiek istého celku a ich vzájomných vzťahov, stavba; súbor týchto vzťahov: š. jazyka, básne

  3. vnútorné usporiadanie spoloč. útvarov, organizácia: š. spoločnosti, priemyslu, š. výroby

  4. obyč. vplyvná skupina inštitúcií, organizácií, ľudí ap.: západoeurópske š-y;
  publ. príslušník takejto skupiny: pejor. stará š. bývalý (komunistický) funkcionár;

 • štrukturalista -u m. stúpenec štrukturalizmu;

 • štrukturalistický príd.: š-á metóda;

  štrukturalisticky prísl.: š. orientovaná veda

 • štrukturalistka -y -tiek ž.;

 • štrukturalizácia -ie ž. odb. tvorenie, budovanie štruktúr

 • štrukturalizmus -mu m. ved. postup skúmajúci javy ako štruktúru;
  filoz. smer skúmajúci štruktúru objektov s dôrazom na celok a vzťahy medzi prvkami daného systému;

 • štrukturalizovať nedok. i dok. odb. vytvárať, vytvoriť štruktúru: š. dialóg, š-né údaje

 • štruktúrne, štrukturálne prísl.;

 • štruktúrnosť, štrukturálnosť -i ž.

 • štruktúrny, štrukturálny príd.: š-rny opis, š-rna jazykoveda;
  š-álne premeny;
  š-álna psychológia;

 • štruktúrovane prísl.;

 • štruktúrovanosť -i ž.

 • štruktúrovaný príd. štruktúrne usporiadaný, organizovaný: š. celok, systém, organizmus;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV