Význam slova "slov" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • slovakista -u m. odborník v slovakistike; učiteľ al. poslucháč slovakistiky;

 • slovakistický príd.

 • slovakistika -y ž. vedný odbor zaoberajúci sa sloven. jazykom, literatúrou a históriou;

 • slovakistka -y -tiek ž.;

 • slovakizácia -ie ž. poslovenčovanie, poslovenčenie;

 • slovakizačný príd.: s. prúd, s-é zámery

 • slovakizmus -mu m. lingv. sloven. jazykový prvok v inom jazyku

 • slovakofil -a mn. -i/-ovia m. milovník Slovákov a všetkého slovenského;

 • slovakofilský príd.;

 • slovakofilstvo -a s.

 • slovančina -y ž.

  1. niekt. slovanský jazyk

  2. praslovančina

 • slovanofil -a mn. -i/-ovia m. milovník Slovanov a všetkého slovanského;

 • slovanofilský príd.: s-é myšlienky;

 • slovanofilstvo -a s.

 • slovanskosť -i ž.

 • slovanský príd. k Slovan: s-é národy, jazyky, s-á vzájomnosť;

 • slovenčina -y ž. slovenský jazyk; ako vyučovací predmet i slovenská literatúra: spisovná s., Štúrova s., preložiť do s-y;
  známka zo s-y

 • slovenčinár -a m. odborník v slovenčine; učiteľ al. poslucháč slovenčiny; slovakista;

 • slovenčinárka -y -rok ž.;

 • slovenčinársky príd.

 • slovensko-český príd. slovenský a český; vyjadrujúci vzájomnosť vo veciach týkajúcich sa Slovákov a Čechov: s. slovník, s-é vzťahy

 • slovenskosť -i ž.

 • slovenský príd. k Slovák, Slovensko: s. jazyk, národ;
  S-á republika, S-á národná rada, S-á národná strana, S-á filharmónia;
  s. folklór;

  slovensky prísl.: hovoriť (po) s., s. cítiaci človek;

 • slovesnosť -i ž. umelá al. ľud. lit. tvorba: ľudová s.

 • slovesný1 príd. týkajúci sa slovesnosti: s-á tvorba, s-é umenie

  slovesný2 príd.: s. prísudok, s-é podstatné meno

 • sloveso -a -vies s. lingv. ohybné slovo vyjadrujúce dej: dokonavé, pomocné, predponové s.;

 • slovičkáriť -i nedok. hovor. hrať sa so slovami; bezobsažne hovoriť, tárať: prázdne s-enie

 • slovinčina -y ž. slovinský jazyk

 • slovinský príd. k Slovinec, Slovinsko: s. národ, s-á reč;

  slovinsky prísl.: hovoriť (po) s.

 • slovko -a -viek, slovce -a -viec, slovíčko -a -čok s.

  1. zdrob. expr. k 1, 2: počúval každé s.;
  povedať s-ko na vysvetlenie

  2. obyč. slovíčka jednotlivé slová pri učení cudzieho jazyka: nemecké, francúzske s-a;
  učiť sa s-a

  zájsť na s-íčko na krátky rozhovor;
  neujde mu ani s-íčko nič

 • slovníček -čka m. zdrob. k 1: vreckový s.

 • slovník -a m.

  1. súhrnné spracovanie a obyč. abecedné usporiadanie slovnej zásoby al. informácií z jednotlivých odborov v kniž. príručke: jednozväzkový, prekladový, frazeologický s., s. cudzích slov;
  náučné, terminologické s-y, s. spisovateľov;
  pozrieť sa do s-a

  2. slovná zásoba, lexika: vývin s-a, bohatý Hviezdoslavov s., obraznosť s-a;

 • slovnikár -a m. kto sa zaoberá tvorbou slovníka, lexikograf;

 • slovnikárka -y -rok ž.;

 • slovnikársky príd.: s-a práca;

 • slovnikárstvo -a s. lexikografia

 • slovníkový príd.: s-é usporiadanie, s-é bohatstvo;

 • slovnodruhovo prísl.

 • slovnodruhový príd. týkajúci sa slovných druhov;

 • slovný príd.: s. zvrat, rozbor, s-á zásoba, s-é spojenie;

 • slovo -a slov s.

  1. zákl. jazyková jednotka s ustálenou formou i významom: domáce, prevzaté, nové s.;
  dĺžka, význam, výskyt s-a;
  hľadať vhodné s., neprehovoriť s-a;
  v pravom zmysle s-a;
  spisovné, nárečové s-á

  2. jazykový prejav; hovorenie: písané, hovorené s., s. na úvod;
  príkre, úprimné, povzbudivé s.;
  silné s. odvážny výrok al. prejav;
  prázdne s-á bezobsažná, zbytočná reč;
  povedať dve-tri s-á;
  majster s-a kto zaujímavo hovorí al. píše;
  kultúra s-a starostlivosť o správne vyjadrovanie a písanie;
  mať dar s-a byť výrečný;
  (ne)dostať sa k s-u (ne)môcť prehovoriť al. rozhodovať

  3. sľub, prísľub, uistenie: dať (svoje) čestné s., dodržať s.

  čestné s.! zaverenie, uistenie;
  škoda slov je zbytočné hovoriť;
  mať posledné s. rozhodnúť;
  stratiť s. s niekým porozprávať sa;
  stratiť s. za niekoho prihovoriť sa;
  vrátiť s. zrušiť sľub;
  dať, udeliť s. vyzvať hovoriť;
  urobiť bez s-a poslušne;
  poslúchať na s. ihneď;
  chytať, chytiť, brať, vziať niekoho za s. využívať, využiť, zneužívať, zneužiť jeho výroky;
  to je s. do bitky vážna reč;

 • slovom, dôraznejšie jedným s. čast. uvádza nové vysvetlenie, zhrnutie, skrátka, jednoducho: (jedným) s., sama nepríjemnosť;
  s., pracuje usilovne

 • slovosled -u m. lingv. poradie slov (vo vete): správny, príznakový s.;

 • slovosledový, slovosledný príd.

 • slovotvorne prísl.

 • slovotvorný príd. lingv. týkajúci sa tvorenia slov: s. postup, základ, s-á predpona;

 • nedok. prečíslovávať -a

 • tiežslovák -a mn. -ci m. pejor. Slovák, kt. sa nepriznáva k svojmu pôvodu al. sa zaň hanbí;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cws, čítaj, sys, znk, keä, läo, suå ã å, kvä, pms, pon, ecam, zki, mne, žele, hrg
Slovník skratiek: acp, sss, ft, chq, meg, š, saã, hgn, vokã ã, h53, mhv, å udiå, o25, pr, mz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV