Význam slova "opo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 42 výsledkov (1 strana)

 • opočlovek -a m. vývinové štádium človeka (pred štádiom pračloveka)

 • opodstatnene prísl.;

 • opodstatnenosť -i ž.

 • opodstatnený príd. majúci opodstatnenie, oprávnený, odôvodnený: o-á kritika;

 • opodstatniť dok. kniž. podložiť podstatnými dôvodmi, odôvodniť, oprávniť: tento čin treba o.;
  vedecké o-enie postupu;

 • nedok. opodstatňovať

 • opojiť -í -a dok.

  1. omámiť (význ. 2), očariť: krása ho o-la;
  byť o-ený víťazstvom, láskou;
  prebrať sa z chvíľkového o-enia

  2. opiť, omámiť: o-enie alkoholom;

 • opojne prísl.;

 • opojnosť -i ž.

 • opojný príd. opájajúci, omamný: o-á vôňa, noc;
  o. nápoj;

 • opomenúť -ie -ú -nul dok. práv. zanedbať: o-tie zákona;
  o-tý dedič vynechaný z testamentu;

 • nedok. opomínať -a

 • opona -y opôn ž. záves oddeľujúci hľadisko: spustiť o-u, vyjsť pred o-u

 • oponent -a m.

  1. kto oponuje (v diskusii), protivník

  2. posudzovateľ ved. al. odbornej práce;

 • oponentka -y -tiek ž.;

 • oponentský príd.: o-é konanie oponentúra

 • oponentúra -y -túr ž. kritické posúdenie ved. al. odbornej práce, oponentské konanie

 • oponovať nedok.

  1. protirečiť istému názoru (v diskusii ap.): o. učiteľovi;
  vždy a všade o-l

  2. byť oponentom (význ. 2): o. správu o výskumnej úlohe

 • opora -y opôr ž.

  1. o čo sa dá oprieť, podpera: nosná o.;
  podoprieť konáre silnou o-ou

  2. pomoc (mravná al. hmotná), posila, podpora: matka je o-ou rodiny;
  mať, nájsť o-u v niekom, niečom

 • oporný príd. slúžiaci ako opora: o. pilier, stĺp;
  o. bod miesto v teréne na obranu i fraz. čo slúži ako pevné východisko (napr. pri prejave)

 • oportunista -u m. u koho sa prejavuje oportunizmus (v konaní al. zmýšľaní);

 • oportunistický príd.

 • oportunistka -y -tiek ž.;

 • oportunizmus -mu m. prispôsobovanie sa danej situácii za cenu ústupu od zásad; odklon od zásadného stanoviska v prospech rýchlych výhod;

 • opotrebovať, opotrebiť dok. (častým) používaním znehodnotiť: o. súčiastky, o-ané/-ené mince;
  o-aná fráza;
  o-anie/-enie ložísk;

 • nedok. opotrebúvať -a

  // opotrebovať sa, opotrebiť sa: organizmus sa rýchlo o-l;

 • nedok. opotrebúvať sa

 • opovážiť sa -i dok. príliš sa odvážiť, trúfnuť si: o. sa protestovať;
  opováž sa! prísny zákaz;

 • opovážlivec -vca m. opovážlivý človek

 • opovážlivo prísl.;

 • opovážlivosť -i ž.

 • opovážlivý príd. príliš al. nemiestne odvážny, trúfalý, bezočivý; svedčiaci o tom: o. mládenec;
  o-é konanie, kúsky;

 • nedok. opovažovať sa: ty sa o-š (odmietnuť)?

 • opovrhnúť -e -ú -hol dok. s pohŕdaním odmietnuť, pohrdnúť: spoločnosť ním o-la, o. peniazmi;
  cítila sa o-tá;
  pozrieť sa s o-tím, prejav o-tia;

 • nedok. opovrhovať

 • opovržlivo prísl.: o. hľadieť

 • opovržlivý príd. opovrhujúci, pohŕdavý: o. úsmev, mať o. postoj k niečomu;

 • opozícia -ie ž.

  1. opačná mienka, nesúhlas (obyč. s panujúcim názorom, s vládou): stáť, byť v o-ii;
  o. proti výstavbe atómových elektrární

  2. skupina ľudí presadzujúca v polit. živote politiku odlišnú od vládnucej: politická o., členovia o-ie;
  vystupovanie o-ie proti koalícii

  3. odb. protiľahlé al. protikladné postavenie: o. planéty;

 • opozične prísl.

 • opozičník -a mn. -ci m. obyč. pejor. kto je (zásadne) v opozícii, odporca: nepoučiteľní o-i

 • opozičný príd.: o-á tlač, o-é hnutie;

 • opozitum -ta -zít s. lingv. slovo vyjadrujúce opačný význam, antonymum (napr. vysoký nízky)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dza, xdz, lko, ldc, thu, sys, kjp, itv, gras, ody, vã ã ã ã, zez, insee, zvv, ptu
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV