Hľadaný výraz "nos" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 110 výsledkov (1 strana)

 • agogika

  - pohybová voľnosť v prednese...

 • agresivita

  - útočnosť, tendencia napádať iných,...

 • amfibólia

  - mnohoznačnosť alebo dvojzmyselnosť slov...

 • anemofília

  - prenášanie pelu vetrom, vetroprašnosť ...

 • aproximácia

  - približnosť, priblíženie napr. právnych...

 • areté

  - statočnosť, dokonalosť, zdatnosť, ctnosť ...

 • astma

  - záduch, dýchavičnosť ...

 • atelektáza

  - nevzdušnosť pľúc novorodencov ...

 • atymia

  - ťažkomyseľnosť, trudnomyselnosť ...

 • autorita

  - vážnosť, vplyv vyvierajúci z...

 • autostabilný

  - samoregulujúci rovnováhu, rovnovážnosť procesu ...

 • avanturizmus

  - dobrodružnosť, sklon k dobrodružnosti...

 • company

  - spoločnosť, združenie; skupina, zhromaždenie,...

 • cviker

  - okuliare upevňované na nos...

 • demencia

  - získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie...

 • dilatometer

  - zariadenie merajúce rozťažnosť spôsobenú...

 • disfunkcia

  - nefunkčnosť, neúčelnosť...

 • duktilita

  - ťažnosť, tvárnosť...

 • elasticita, elastičnosť

  - ohybnosť, pružnosť...

 • elita

  - vybraná spoločnosť, výkvet spoločnosti;...

 • elokúcia

  - výrečnosť, vycibrený jazykový prejav...

 • epika

  - literárna forma opisujúca skutočnosť...

 • eufónia

  - ľúbozvučnosť, náuka o správnej...

 • fakt

  - udalosť, skutočnosť, čin, skutok...

 • faunovský

  - nabitý sexualitou, poživačnosťou, zmyselnosťou...

 • fenomén

  - úkaz, jav, skutočnosť; vynikajúci,...

 • ferman

  - úradný výnos, obežník, rozpis...

 • fortieľ

  - zručnosť, šikovnosť...

 • galaktometer

  - prístroj merajúci tučnosť mlieka...

 • gaskonáda

  - chvastúnstvo, vystatovačnosť ...

 • gnómičnosť

  - pravidelné opakovanie deja; stručnosť...

 • heredita

  - dedičnosť, napr. choroby...

 • heterogamia

  - cudzoprašnosť...

 • homológia

  - odlišnosť členov skupiny chemicky...

 • hypotekárny úver

  - pôžička s ručením nehnuteľnosťou...

 • identita

  - totožnosť; zhoda, súlad, sebauvedomovanie...

 • imponderabilita

  - nepostihnuteľnosť...

 • imunita

  - odolnosť, schopnosť obrany; nedotknuteľnosť...

 • inherencia

  - vnútorná príslušnosť, súnáležitosť...

 • inkonveniencia

  - nepríslušnosť, nevhodnosť; nepohodlie...

 • integrita

  - celistvosť, nedotknuteľnosť, neporušenosť...

 • irealita

  - neskutočnosť...

 • izotopia

  - odlišnosť atómov toho istého...

 • kalofónia

  - ľúbozvučnosť, súzvuk...

 • kidnapping

  - únos dieťaťa...

 • kinetóza

  - choroba z pohybu, nevoľnosť...

 • klub

  - uzavretá spoločnosť; záujmové združenie...

 • komanditná spoločnosť

  - hospodárska spoločnosť s časťou...

 • kompatibilita

  - vzájomná zlučiteľnosť, prípustnosť, schopnosť...

 • komutatívnosť

  - zameniteľnosť; v matematike jedna...

 • konciliácia

  - zmierčie konanie; zmier, povoľnosť,...

 • konkrétum

  - skutočná, zmyslami vnímateľná skutočnosť;...

 • kontiguita

  - styčnosť; dotyk vecí v...

 • konzistencia

  - súdržnosť, pevnosť, húževnatosť, hutnosť;...

 • kordialita

  - srdečnosť...

 • korelácia

  - súvsťažnosť medzi znakmi, dejmi...

 • licencia

  - voľnosť; povolenie; zmluva o...

 • melodičnosť

  - spevnosť, ľúbozvučnosť...

 • modularita

  - skladobnosť, zostaviteľnosť ...

 • monáda

  - v starovekej filozofii jedinečnosť...

 • monosylabizmus

  - jednoslabičnosť ...

 • moréna

  - kamenný nános v podloží...

 • novéna

  - deväťdenná pobožnosť...

 • omnia mea mecum porto

  - všetko svoje nosím so...

 • perpetuita

  - zotrvalosť, stálosť, nemennosť, ustavičnosť...

 • pieta

  - zbožnosť, zbožná úcta, ohľaduplnosť,...

 • poézia

  - básnictvo, básnické umenie; poetičnosť,...

 • polysémia

  - mnohoznačnosť, viacvýznamovosť...

 • pregnancia, pregnantnosť

  - výrazová presnosť, výstižnosť, výraznosť,...

 • prestíž

  - úcta, vážnosť, význam, vplyv,...

 • providencia

  - prozreteľnosť, predvídavosť ...

 • realizmus

  - vecnosť, zmysel pre skutočnosť;...

 • recidíva

  - opakovateľnosť, návrat ...

 • redundancia

  - nadbytočnosť, hojnosť ...

 • reklamácia

  - uplatňovanie námietky; sťažnosť, vytýkanie...

 • rekurz

  - sťažnosť na súdne alebo...

 • renta

  - výnos, výťažok; pravidelný dôchodok...

 • rešpekt

  - úcta, vážnosť; hanblivosť, bázeň,...

 • retroaktivita

  - spätná platnosť, aktivita, funkčnosť...

 • rigidita

  - tuhosť, nekompromisnosť, nepružnosť, nepoddajnosť,...

 • rinokyfóza

  - tzv. orlí nos ...

 • rutina

  - remeselná šikovnosť, zručnosť, pohotovosť;...

 • sakrosanktita

  - nedotknuteľnosť, posvätnosť...

 • sekurita

  - istota, bezpečnosť; poistenie...

 • skepsa

  - pochybovanie, pochybovačnosť; nedôvera v...

 • solídnosť

  - spoľahlivosť, slušnosť...

 • sonorita

  - zvučnosť, zvuková sila napr....

 • symetria

  - súmernosť, symetričnosť...

 • tónina

  - príslušnosť tónového materiálu hudobnej...

 • transcendencia

  - nadskutočnosť, nadzmyselnosť; čo leží...

 • tuf

  - pevný sopečný nános popola...

 • unanimita

  - jednomyseľnosť, jednota názorov...

 • unikum

  - jedinečná vec, jedinečnosť, vzácnosť,...

 • varieta

  - rôznosť, rozličnosť, rôznotvarosť, odchýlka,...

 • virilita

  - mužnosť, mužskosť, mužná sila...

 • vizibilita

  - viditeľnosť ...

 • indisponibilita

  - nepoužiteľnosť, nemožnosť o niečom...

 • inkonzistencia

  - nesúdržnosť, nesúvislosť; nevytrvalosť, neudržateľnosť...

 • komenzurabilita

  - súmerateľnosť, rovnorodosť, porovnateľnosť...

 • kontraktilita

  - sťahovateľnosť, zmrštiteľnosť...

 • konvertibilita

  - zmeniteľnosť, prepočítateľnosť, najmä jednej...

 • realita

  - skutočnosť; nehnuteľnosť ...

 • solidarita

  - súnáležitosť, spolupatričnosť, vzájomnosť, súdržnosť,...

 • nosce te ipsum

  - poznaj sám seba...

 • nostrifikácia

  - udelenie štátneho občianstva; uznanie...

 • akciová spoločnosť

  - podnik, ktorého kapitál je...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: drl, apas, zpw, hã ã v, pel, uao, rkc, sen, hid, sak, gb, tup, bss, udd, tgp
Slovník skratiek: cv, mlg, nze, seb, šak, hcm, g52, smrã ã, e552, mtn, nvk, preã â, bin, ygwypf, adx