Význam slova "hi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • cit. vyj. prekvapenie, vzrušenie ap., fí: h., to je snehu!

 • hi-hi, hihi cit. napodobňuje vysoko znejúci drobný smiech, chi-chi: h., to je smiešne

 • hiát -u m. lingv. susedstvo 2 samohlások na hranici slov al. slabík (napr. v slove hnedooký);

 • hiátový príd.

 • hierarchia -ie ž.

  1. poradie, postupnosť podľa dôležitosti, hodnosti: spoločenská h., h. hodnôt

  2. cirkevní hodnostári;

 • hierarchickosť -i ž.

 • hierarchický príd.: h-é usporiadanie;

  hierarchicky prísl.;

 • hierarchizovať nedok. i dok. hierarchicky usporadúvať, usporiadať, odstupňúvať, odstupňovať

 • hieroglyf -u m. znak staroegyptského obrázkového písma;
  hieroglyfy písmo z týchto znakov;

 • hieroglyfický príd.

 • hihúňať sa -a nedok. expr. chichotať sa, chichúňať sa: ženy sa h-li

 • hijo, hijó, hio, hió cit. vyj. pokyn na poháňanie ťažných zvierat: h., koníčky!

 • híkať -a nedok.

  1. expr. vydávať zvuky podobné cit. (pri údive, prekvapení, vzrušení ap.)

  2. vydávať zvuky príznačné pre somára

 • hindčina -y ž. hindský jazyk

 • hindský príd. týkajúci sa Hindov (národa v Ind. republike)

 • hinduizmus -mu m. konglomerát náb. predstáv a smerov ind. pôvodu

 • hispanista -u m. odborník v hispanistike; poslucháč hispanistiky;

 • hispanistický príd.

 • hispanistika -y ž. veda o špan. jazyku, literatúre a histórii;

 • hispanistka -y -tiek ž.;

 • histológia -ie ž. veda o teles. tkanivách a pletivách;

 • histologický príd.: h-é vyšetrenie

 • história -ie ž.

  1. veda o dejinách, dejepis: slovenská h., literárna h.

  2. minulosť, dejiny: h. národa, jazyka, h. Bratislavy

  3. príbeh, udalosť, historka: rodinná h.;
  známa, stará h. známe veci;
  zamotaná h. nejasná vec

  vojsť do h-ie presláviť sa

 • historička -y -čiek ž.

 • historickosť -i ž.

 • historický príd.

  1. k história (význ. 1): h. výskum, h-é pramene, h. spis;
  lingv. h-á gramatika opisujúca gram. vývin jazyka

  2. kt. je súčasťou al. vyplýva z dejinného vývinu: h-é súvislosti, h-á etapa

  3. pochádzajúci z min., starý, starobylý: h-é pamiatky, kostýmy;
  h-á Bratislava jej stará časť

  4. niečím v min. významný; dôležitý pre vývin dejín: h-á udalosť, osobnosť;
  mať h-é poslanie

  5. spracúvajúci minulosť, čerpajúci z nej: h. román, námet;

  historicky prísl.: h. súvisieť;

 • historik -a mn. -ci m. odborník v histórii, dejepisec;

 • historka -y -riek ž. krátky príbeh, drobná príhoda, udalosť: veselé h-y;
  rozprávať študentské h-y

 • hit -u m. hovor. šláger (význ. 1, 2): spievať známe, slávne h-y;
  h. módy

 • hitparáda -y -rád ž. hovor. program zostavený z úspešných módnych piesní: televízna h.

Naposledy hľadané výrazy:

Synonymický slovník slovenčiny: búrka, gániť, zašívať, sylabizmus, chvatne, natoľko, vylucit, sug, tanec, a la, alonž, mada, basi, laterálny, afera
Pravidlá slovenského pravopisu: rob, hotel, lojalita, dvoj, zmi, tento, dži, zvať, pliesť, pravopisný, tricko, visiet, len, treba, chlieb
Lekársky slovník: k46, opo, buk, l00, lez, k27, mix, apn, rite, cystadenóm, ichs, mime, mens, infaustný, circa
Ekonomický slovník: d, vp, zoz, ktg, fis, pil, ofi, bra, acv, gdi, rzr, erm, nuts, fnpppt, rnp
Slovník skratiek: lmn, y04, cda, b57, ocm, vdo, thg, gee, c13, okj, kmt, sl, h16, phl, e464
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV