Hľadaný výraz "r" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 321 výsledkov (3 strán)

 • RAC

  - Skratka učebného predmetu Reálie anglicky hovoriacich krajín - cvičenie

 • RAD

  - Skratka učebného predmetu Rádioelektronika

 • RAE

  - Skratka učebného predmetu Racionalizácia energetiky

 • RAI

  - Skratka učebného predmetu Rádioterapia

 • RAJ

  - Skratka učebného predmetu Rozšírený anglický jazyk

 • RAK

  - Skratka učebného predmetu Reálie anglicky hovoriacich krajín

 • RAN

  - Skratka učebného predmetu Rádiodiagnostika

 • RAP

  - Skratka učebného predmetu Racionalizácia administratívnych prác

 • RAR

  - Skratka učebného predmetu Rybárska technológia

 • RAS

  - Skratka učebného predmetu Rastlinná výroba

 • RASE

  - skratka pre Royal Agricultural Society of England - Anglická kráľovská poľnohospodárska spoločnosť

 • RAT

  - Skratka učebného predmetu Rádiokomunikačná technika

 • RAV

  - Skratka učebného predmetu Racionalizácia výroby

 • RAY

  - Skratka učebného predmetu Rádiologické zariadenia

 • RAZ

  - Skratka učebného predmetu Rádioelektronické zariadenia

 • RBA

  - Skratka učebného predmetu Rybárstvo

 • RBL

  - Skratka učebného predmetu RoboLab

 • RCC

  - Skratka učebného predmetu Strojopis a práca s počítačom

 • RCE

  - Skratka učebného predmetu Rozprávkové čítanie

 • RCG

  - Skratka učebného predmetu Rozvoj čitateľskej gramotnosti

 • RCH

  - Skratka učebného predmetu Praktická chémia

 • RCI

  - Skratka učebného predmetu Pracovné činnosti

 • RCO

  - Skratka učebného predmetu Praktické cvičenie v odievaní

 • RCP

  - Skratka učebného predmetu Rozvíjanie poznávacích procesov

 • RCR

  - Skratka učebného predmetu Regionálny rozvoj cestovného ruchu

 • RCS

  - Skratka učebného predmetu Rozvoj čítacích schopností

 • RCV

  - Skratka učebného predmetu Racionálna výživa

 • RDA

  - Skratka učebného predmetu Redakcia

 • RDC

  - skratka pre Rural Development Committee - Výbor Komisie pre rozvoj vidieka
  - Skratka učebného predmetu Riadenie motorových vozidiel skupiny C

 • RDD

  - Skratka učebného predmetu Rodina a domácnosť

 • RDE

  - Skratka učebného predmetu Riadenie odevnej výroby

 • RDI

  - skratka pre rural development incentives - stimuly vidieckeho rozvoja
  - Skratka učebného predmetu Riadenie motorových vozidiel skupiny I

 • RDJ

  - Skratka učebného predmetu Rozširujúci dejepis

 • RDK

  - Skratka učebného predmetu Rádiokomunikácie

 • RDP

  - Skratka učebného predmetu Riadenie pracovných procesov

 • RDR

  - skratka pre EU rural development regulation - Smernica EÚ o vidieckom rozvoji
  - Skratka učebného predmetu Rodinná príprava

 • RDS

  - Skratka učebného predmetu Prírodovedné spektrum

 • RDV

  - Skratka učebného predmetu Rodinná výchova

 • RDX

  - Skratka učebného predmetu Ruský jazyk v podnikateľskej praxi

 • RE

  - Réunionský zámorský departmán, skrátený názov Réunion. Skratka štátu.

 • REA

  - Skratka učebného predmetu Rekonštrukcie a adaptácie

 • REB

  - Skratka učebného predmetu Reprodukcia obrazu

 • REC

  - skratka pre Regional environment centre - regionálne environmentálne centrum
  - Skratka učebného predmetu Rozvoj estetického cítenia

 • RECITE

  - skratka pre Regions and Cities of Europe - regióny a mestá Európy

 • RED

  - Skratka učebného predmetu Regionálne dejiny

 • REE

  - Skratka učebného predmetu Rozvod elektrickej energie

 • REF

  - Skratka učebného predmetu Reprodukčná fotografia

 • REG

  - Skratka učebného predmetu Regionálna gastronómia

 • REI

  - Skratka učebného predmetu Reštaurovanie

 • REJ

  - Skratka učebného predmetu Regionálna a environmentálna výchova

 • REK

  - Skratka učebného predmetu Rétorická komunikácia

 • REL

  - Skratka učebného predmetu Religious Education

 • REM

  - skratka pre Radioactivity Environmental Monitoring - monitorovanie rádioaktivity životného prostredia
  - Skratka učebného predmetu Reprodukčná maľba

 • REN

  - Skratka učebného predmetu Reštaurovanie nábytku

 • REO

  - Skratka učebného predmetu Reštaurátorstvo

 • REP

  - Skratka učebného predmetu Riadenie a ekonomika práce

 • REPS

  - skratka pre Rural Environment Protection Scheme - systém ochrany životného prostredia na vidieku

 • RER

  - Skratka učebného predmetu Rétorika

 • RES

  - Skratka učebného predmetu Reštauračné služby

 • RET

  - Skratka učebného predmetu Relaxačné techniky

 • REU

  - Réunionský zámorský departmán, skrátený názov Réunion. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Reštaurátorská dokumentácia

 • REV

  - Skratka učebného predmetu Rečová výchova

 • REY

  - Skratka učebného predmetu Reaktory

 • REZ

  - Skratka učebného predmetu Rozvoj elektronických zariadení

 • RFJ

  - Skratka učebného predmetu Rozšírený francúzsky jazyk

 • RFS

  - Skratka učebného predmetu Rozvoj špecifických funkcií

 • RGA

  - Skratka učebného predmetu Regionálna geografia sveta

 • RGB

  - Skratka učebného predmetu Regionálna biológia

 • RGD

  - Skratka učebného predmetu Regionálny dejepis

 • RGE

  - Skratka učebného predmetu Regionálna geografia

 • RGI

  - Skratka učebného predmetu Regionalistika

 • RGK

  - Skratka učebného predmetu Regionálna kultúra

 • RGL

  - Skratka učebného predmetu Regionálna vlastiveda

 • RGM

  - Skratka učebného predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova

 • RGN

  - Skratka učebného predmetu Poznávame región

 • RGP

  - Skratka učebného predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie

 • RGS

  - Skratka učebného predmetu Rozvíjanie grafických schopností

 • RGT

  - Skratka učebného predmetu Regulačná technika

 • RGV

  - Skratka učebného predmetu Regionálna výchova

 • RGZ

  - Skratka učebného predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností

 • RHD

  - Skratka učebného predmetu Regionálne a hospodárske dejiny

 • RHJ

  - Skratka učebného predmetu Rozširujúca hodina cvičenia zo slovenského jazyka

 • RHP

  - Skratka učebného predmetu Rehabilitačné postupy

 • RHS

  - Skratka učebného predmetu Rozširujúce hodiny (spolu)

 • RHU

  - Skratka učebného predmetu Rozširujúca hudobná výchova

 • RHV

  - Skratka učebného predmetu Riadenie hutí a zlievarskej výroby

 • RHZ

  - Skratka učebného predmetu Reprodukcia hospodárskych zvierat

 • RIA

  - Skratka učebného predmetu Riadenie výroby v hutníctve

 • RIH

  - Skratka učebného predmetu Riadenie hutí a zlievárenskej výroby

 • RIO

  - Skratka učebného predmetu Riadenie obce

 • RIP

  - Skratka učebného predmetu Racionalizácia informačných procesov

 • RIR

  - Skratka učebného predmetu Riadenie hutí /ekon.v riadení a prog.

 • RIS

  - Skratka učebného predmetu Riadiace systémy

 • RISE

  - skratka pre Rural Investment Support for Europe - Nadácia pre podporu investícií na európskom vidieku

 • RIT

  - Skratka učebného predmetu Riadenie hút

 • RIV

  - Skratka učebného predmetu Riadenie výroby

 • RIVM

  - skratka pre Rijkinstituut voor Volksgezondheid und Milien - Holandský národný ústav pre zdravie obyvateľstva a ochranu životného prostredia

 • RIY

  - Skratka učebného predmetu Rezervačné a informačné systémy

 • RIZ

  - Skratka učebného predmetu Reprodukcia a inseminácia zvierat

 • RJ2

  - Skratka učebného predmetu Ruský jazyk ako 2. cudzí jazyk v 6. ročníku

 • RJD

  - Skratka učebného predmetu Ruský jazyk v odbore

 • RJG

  - Skratka učebného predmetu Francúzska gramatika

 • RJH

  - Skratka učebného predmetu Ruský jazyk a hospodárska korešpondencia

 • RJI

  - Skratka učebného predmetu Rozvíjanie jazykových a komunikačných schopností

 • RJK

  - Skratka učebného predmetu Komunikácia v ruskom jazyku

 • RJL

  - Skratka učebného predmetu Rusínsky jazyk a literatúra

 • RJM

  - Skratka učebného predmetu Rozvíjanie jemnej motoriky a grafických schopností

 • RJO

  - Skratka učebného predmetu Rozvoj v odbore

 • RJP

  - Skratka učebného predmetu Ruský jazyk pre pokročilých

 • RJT

  - Skratka učebného predmetu Ruský jazyk a literatúra

 • RJV

  - Skratka učebného predmetu Rozvoj vidieka

 • RJX

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z rómskeho jazyka, práca s literárnym textom

 • RJZ

  - Skratka učebného predmetu Ruský jazyk pre začiatočníkov

 • RKA

  - Skratka učebného predmetu Rekonštrukcie a adaptácie stavieb

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: heľp, su, alte, verificatio, organizer, xerography, test, cac, fir, ega, topol, textbook, twa, epa, abo
Ekonomický slovník: r, bd, oka, šit, ez, ls, kzo, feleg, kul, wa, vd, phe, tlaã â, pzi, seu
Slovník skratiek: asf, tps, sap, z38, q03, htr, refíž, smo, zyb, a ä, f90, dbes, niesr, s3, it