Význam slova "tisíc" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • tisíc -a D -u L -i I -om mn. N a A -e G -ov D -om L -och I -mi/-ami;
  v spoj. s počítaným predmetom obyč. neskl. m. čísl. zákl.

  1. vyj. číslo a počet 1000: blížiť sa k t-u;
  t. korún, vo výške t. metrov;
  odpovede od t., od t-ich opýtaných;
  jeden (prípad) z t-a i fraz. zriedkavý, zriedkavo

  2. expr. neurč. množstvo, veľa: mať t. otázok, t-e demonštrantov tisícky;
  míňať, zarábať ťažké t-e veľa peňazí, tisícky

  gazdovať od t-a ku stu;
  vzdialený od niečoho na t. honov veľmi;
  ani za t. rokov nikdy;
  expr. t. hrmených, t. striel (okovaných) zahrešenia;

 • tisíci čísl. rad.

  1. k 1000: každý t. obyvateľ

  2. expr. nespočetný: to je už hádam t. prípad

 • tisícina -y -cin ž. čísl. zlom. tisíca časť celku, 1/1000: t. metra milimeter;

 • tisícinka -y -niek ž. zdrob. expr.: presný na t-u sekundy

 • tisícka -y -cok ž.

  1. číslo 1000

  2. tisíckorunové platidlo, 1000 korún, tisíckorunáčka, tisícovka: rozmeniť t-u

  3. skupina (približne) 1000 členov; 1000 kusov ap. tvoriacich celok: t. návštevníkov;
  t. sadeníc

  4. expr. neurč. veľké množstvo: t-y a t-y ľudí umierali vo vojne

 • tisíckorunáčka -y -čok ž. tisícka (význ. 2), tisícovka

 • tisíckorunový príd. kt. má hodnotu al. cenu 1000 korún: t-á bankovka;
  t. dar

 • tisíckrát, tisíc ráz neskl. čísl. nás.

  1. k 1000: t. zväčšený

  2. expr. veľa ráz, veľakrát, mnoho ráz, mnohokrát: je t. lepší, horší ako ty

 • tisícmetrový príd. merajúci 1000 metrov: t-á hĺbka, t. úsek cesty

 • tisícnásobne čísl. nás. príslov.: expr. t. sa odvďačiť

 • tisícnásobný čísl. nás.

  1. znásobený al. opakovaný 1000 ráz: t-é zväčšenie

  2. expr. mnohonásobný: t-á ozvena;

 • tisícorako čísl. druh. príslov.

 • tisícoraký čísl. druh.

  1. tisícich rozlič. druhov

  2. expr. mnohoraký, rozmanitý: t-é možnosti;

 • tisícoro neskl. čísl. skup.

  1. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 1000; pri iných podst. m. vyj. počet 1000 ako súhrn: ušiť t. šiat denne;
  t. druhov živočíchov

  2. expr. veľmi veľa: nájsť t. spôsobov

 • tisícovka -y -viek ž. hovor. tisícka (význ. 2), tisíckorunáčka: odkladať t-y

 • tisícový príd.: t-é hodnoty

 • tisícročie -ia s. obdobie trvajúce 1000 rokov: koniec druhého t-ia, na začiatku tretieho t-ia;
  tretie t. roky 2001 – 3000;
  dejiny t-í

 • tisícročný príd.

  1. trvajúci 1000 rokov: t. vývin

  2. 1000 rokov starý: t-é pamiatky

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV