Význam slova "mili" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • miliarda -y -iárd ž. čísl. zákl.

  1. tisíc miliónov

  2. expr. veľmi veľa: m-y hviezd;

 • miliardár -a m. ktomiliardový majetok

 • miliardový príd.

 • miliardtý čísl. rad. k miliarda

 • milibar -u m. star. podielová jednotka tlaku

 • milícia -ie ž.

  1. (prv) ľudové m-ie ozbrojená organizácia pôsobiaca v podnikoch pod vedením komunistickej strany

  2. zbor bezpečnosti (napr. v býv. ZSSR)

 • milicionár -a m. príslušník milície;

 • milicionárka -y -rok ž.;

 • milicionársky príd.

 • milier -a L -i mn. -e m.

  1. do hranice uložené tlejúce drevo na výr. dreveného uhlia

  2. poľná pec na pálenie tehál;

 • milierový príd.

 • milieu [-ljö] neskl. s. (franc.) kniž. prostredie: kultúrne m.

 • miligram -u m. podielová jednotka hmotnosti v sústave SI, tisícina gramu, zn. mg

 • mililiter -tra L -i mn. -e m. podielová vedľajšia jednotka objemu, zn. ml

 • milimeter -tra L -i mn. -e m. podielová jednotka dĺžky v sústave SI, tisícina metra, zn. mm

 • milión -a m. čísl. zákl. vyj.

  1. číslo a počet 1 000 000, tisíc tisícov: m. korún

  2. často mn. expr. veľký počet: mať m. starostí;
  m-y nezamestnaných;

 • milionár -a m.

  1. ktomiliónový (a väčší) majetok

  2. publ. kto za isté obdobie dosiahol hodnotu milión (v ťažbe ap.)

 • miliónik -a m. zdrob. expr.

 • miliónkrát, milión ráz neskl. čísl. nás.

  1. k milión

  2. expr. veľa ráz, veľakrát, mnoho ráz, mnohokrát

 • miliónový príd.: m-é škody;

 • milióntina -y -tin ž. čísl. zlom. miliónta časť celku

 • miliónty čísl. rad.

  1. k milión: m. návštevník

  2. expr. nespočetný: m. raz

 • militantne prísl.;

 • militantnosť -i ž.: m. prejavu poslanca

 • militantný príd. kniž. bojovne zastávajúci istú myšlienku, isté hnutie: prejaviť m. postoj;

 • militarista -u m. stúpenec militarizmu;

 • militaristický príd.: m. program

 • militarizácia -ie ž. podriadenie, podriaďovanie voj. záujmom a cieľom; zbrojenie: m. hospodárstva;
  m. kozmu;

 • militarizačný príd.

 • militarizmus -mu m. rozširovanie voj. moci v štáte; vyzbrojovanie s vojnovými cieľmi;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV