Význam slova "máj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 64 výsledkov (1 strana)

 • máj -a m.

  1. 5. mesiac v roku: studený, teplý m.;
  Prvý m. Sviatok práce

  2. vys. okresaný a ovenčený strom, kt. pred 1. májom stavajú mládenci dievčencom

  3. ovenčený stromček ako symbol dokončenia stavby

  studený m., v stodole raj;

 • majáčik -a m. zdrob.: m. na krídle lietadla

 • maják -a m.

  1. orientačná veža v mori al. na pobreží; svetelný stožiar na orientáciu lietadiel: svetlo m-a

  2. výstražný svetelný signál na špeciálnych automobiloch ap.: sanitka s blikajúcim m-om;

 • majákový príd.: tech. m-á loď vybavená signalizačnou vežou;

 • majáles -u m. májová tanečná zábava v prírode: školský m., usporiadať m.;

 • majálesový príd.

 • majer -a L -i mn. -e m.

  1. v min. veľkostatok na odľahlejšom mieste od obce: panský m., slúžiť na m-i

  2. menšia osada (obyč. na býv. veľkostatku): bývať na m-i;

 • majerčan -a mn. -ia m. obyvateľ majera;

 • majerčanka -y -niek ž.

 • majerček, majerík -a m. zdrob. expr.

 • majerský príd.;

 • majestát -u m.

  1. hodnosť al. titul panovníka; veličenstvo: jeho kráľovský m.

  2. hist. panovnícka listina na udeľovanie výsad

  3. kniž. velebnosť, vznešenosť: m. smrti, m. hôr;

 • majestátne prísl.;

 • majestátnosť -i ž.

 • majestátny príd. k 3 vznešený, velebný: m-a príroda, m-e ticho;
  m-a stavba mohutná;

 • majetkovo, majetkove prísl.;

 • majetkovoprávne prísl.

 • majetkovoprávny príd. práv. týkajúci sa majetkového práva: m-e spory, pomery, vzťahy;

 • majetkový príd.: m-é pomery;

 • majetnica -e -níc ž.;

 • majetnícky príd. i prísl. vlastnícky: m. vzťah;
  m. sa správať;

 • majetníctvo -a s.

 • majetník -a mn. -ci m. zastaráv. majiteľ, vlastník;

 • majetnosť -i ž.

 • majetný príd. bohatý, zámožný, op. nemajetný, chudobný: m-é vrstvy obyvateľstva, m-á rodina;

 • majetoček -čka m. zdrob.

 • majetok -tku m.

  1. súhrn všetkých vecí, kt. niekomu patria; vlastníctvo, imanie: súkromný, verejný, družstevný, m., získať, zdediť m., prísť o m.;
  práv. (ne)hnuteľný m.

  2. hospodárstvo (význ. 4), gazdovstvo; poľnohosp. organizácia: štátne m-y, lesné m-y;
  ovocinársky štátny m.;

 • májik -a m. zdrob. k 2, 3

 • majiteľ -a mn. -ia m. kto niečo vlastní, vlastník: m. domu, bytu, auta;
  zmeniť m-a;

 • majiteľka -y -liek ž.;

 • majiteľský príd.: m. vzťah;

  majiteľsky prísl.: m. sa správať

 • majolika -y -lík ž. keramika s rôznofarebnou glazúrou a jemnou maľovkou, fajansa: modranská, modrianska m.;

 • majolikový príd.: m. riad, m-é kachličky

 • majonéza -y -néz ž. hustá zmes zo žĺtkov a oleja použ. na šaláty ap.;

 • majonézový príd.: m. šalát

 • major -a m. prvý st. hodnosti vyšších dôstojníkov;

 • majorán -u m. voňavá rastlina, ktorej sušené vetvičky sa používajú ako korenie, bot. Majorana: vôňa m-u, posypať m-om;

 • majoránkový príd.: m-é plevy

 • majoránok -nka m.

  1. zdrob. k majorán

  2. hovor. majorán;

 • majoránový príd.;

 • majorát -u m. za feud. zásada, podľa kt. dedičstvo patrilo najstaršiemu zo zákonných dedičov; majetok prináležiaci tomuto dedičovi;

 • majorátny prísl: m. systém

 • majordóm, majordómus -ma mn. -ovia/-i m.

  1. hist. prvý hodnostár na (franc.) panovníckom dvore

  2. zastaráv. al. expr. správca vo veľkej domácnosti

 • majorita -y ž. kniž. väčšina, op. minorita: získať m-u;

 • majoritný príd.: m. systém

 • majorizácia -ie ž. kniž. uplatňovanie princípu väčšiny; prehlasovanie: m. vo volebnom poriadku;
  zákaz m-ie;

 • majorizačný príd.

 • majorka -y -riek ž.;

 • majorský príd.

 • májovka -y -viek ž.

  1. jedlá jarná huba belavej farby, bot. čírovnica májová Tricholoma gambosum

  2. obyč. mn. skorý druh čerešieň

  3. včel. jarná choroba včiel

 • májový príd. k 1: m. sprievod;
  m. dážď, m-á bryndza;

 • majster -tra m.

  1. vyučený remeselník majúci oprávnenie viesť samostatnú dielňu al. živnosť: murársky, stolársky m., m. s tovarišom

  2. kvalifikovaný robotník, kt. vedie prac. čatu ap.: zmenový m., m. dielne

  3. kto sa dobre vyzná v istej práci, odborník, znalec: m. v rozprávaní;
  m. slova, pera;
  m. štetca maliar;
  m. tónov hudobník;
  m. na autá, na rádiá;
  domáci m.

  4. vynikajúci (tvorivý al. interpretačný) umelec: m. Benka, koncertný m., dielo neznámeho m-a;
  v oslovení: (ďakujem Vám,) M-e!

  5. učiteľ, vodca smeru, školy: M-e! oslovenie Ježiša (učeníkmi);
  M. Pavol z Levoče;
  je žiakom svojho m-a

  6. mužstvo al. jednotlivec, kt. zvíťazil v šport. súťaži, šampión: m. republiky vo futbale, m. sveta

  7. magister (význ. 1)

  byť v niečom m-om vyznať sa v niečom

  m. nad majstrov/-ami vynikajúci odborník;
  iron. to je m. babrák;
  neučený m. hotový kat slabá odbornosť je vždy na škodu;

 • majsterka -y -riek ž. k 2 – 4, 6;

 • majsterko -a mn. -ovia m. hypok.;

 • majsterštuk -u m. subšt. majstrovská práca

 • majstrík -a mn. -ovia m. zdrob. obyč. iron.

 • majstrová -ej ž. zastaráv.

  1. žena majstra (význ. 1): pani m.

  2. majiteľka samostatnej dielne

 • majstrovať nedok. hovor. ručne zhotovovať, robiť (amatérsky) nejakú ručnú prácu: m. lavicu, m. na šatách, m. okolo stroja;
  čo m-te?

 • majstrovský príd.

  1. týkajúci sa majstra (význ. 1, 2, 6): m-é roky, m-á skúška;
  m-á česť;
  m-á súťaž

  2. hodný majstra (význ. 3, 4), vynikajúci, znamenitý: m-é dielo, m. preklad;
  m-é ovládanie stroja;

  majstrovsky prísl.;

 • majstrovstvá -tiev s. pomn. vrcholná šport. súťaž, šampionát: m. sveta v hokeji, zúčastniť sa na m-ách republiky

 • majstrovstvo -a s.

  1. dokonalý, majstrovský (umel.) výkon; schopnosť na takýto výkon: m. básnika;
  dielo je skladateľovo vrcholné m.

  2. dokonalosť, zručnosť: kuchárske m.

 • majuskula -y -kúl ž. odb. písmeno veľkej abecedy, verzál(k)a; veľká abeceda;
  op. minuskula: grécka m.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: aahc, ald, prd, zkv, bek, rg, óda, te, pgn, nkz, tmx, hlc, tmn, tty, kt
Slovník skratiek: c93, vhi, syd, olz, čk, csu, n86, y23, så å, vks, km, pcw, fubar, ovh, thm
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV